Help Print this page 

Document C:2018:012:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 12, 13 stycznia 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 12

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
13 stycznia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

 

Rada

2018/C 12/01

Porozumienie między Parlamentem Europejskim, Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Komitetem Regionów i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie organizacji i funkcjonowania zespołu reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-UE)

1

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 12/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8522 – Avantor/VWR) ( 1 )

12

2018/C 12/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8640 – CVC/Blackstone/Paysafe) ( 1 )

12

2018/C 12/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8684 – La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France) ( 1 )

13


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 12/05

Aktualizacja (2018 r.) dodatków mających zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej

14

 

Komisja Europejska

2018/C 12/06

Kursy walutowe euro

15

2018/C 12/07

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

16

 

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 12/08

Sprawozdanie specjalne nr 1/2018 – „Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich (JASPERS) – czas na lepsze ukierunkowanie działania”

17

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 12/09

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

18


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2018/C 12/10

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących tworzenia wspólnot wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

19


 

Sprostowania

2018/C 12/11

Sprostowanie do wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019 ( Dz.U. C 446 z 29.12.2017 )

20


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top