Help Print this page 

Document C:2018:005:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 5, 8 stycznia 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 5

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
8 stycznia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 5/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 5/02

Sprawa C-98/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Hiszpania) – María Begoña Espadas Recio / Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 97/81/WE — Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Klauzula 4 — Pracownicy płci męskiej i pracownicy płci żeńskiej — Równość traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego — Dyrektywa 79/7/EWG — Artykuł 4 — Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy o charakterze wertykalnym — Świadczenie z tytułu bezrobocia — Uregulowanie krajowe wyłączające okresy składkowe odnoszące się do nieprzepracowanych dni dla celów ustalenia okresu wypłaty świadczenia)

2

2018/C 5/03

Sprawa C-489/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin – Niemcy) – CTL Logistics GmbH / DB Netz AG (Odesłanie prejudycjalne — Transport kolejowy — Dyrektywa 2001/14/WE — Opłaty za infrastrukturę — Pobieranie opłat — Krajowy organ kontrolny czuwający nad zgodnością opłat za infrastrukturę z tą dyrektywą — Umowa użytkowania infrastruktury zawarta między zarządcą infrastruktury kolejowej a przedsiębiorstwem kolejowym — Zasada niedyskryminacji — Zwrot opłat bez udziału tego organu i poza procedurami odwoławczymi wymagającymi jego udziału — Uregulowanie krajowe pozwalające sądowi cywilnemu na ustalenie właściwej kwoty w wypadku opłat niezgodnych z zasadą słuszności)

3

2018/C 5/04

Sprawa C-649/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – TV2/Danmark A/S / Komisja Europejska, Królestwo Danii, Viasat Broadcasting UK Ltd (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Publiczna usługa nadawcza — Środki przyjęte przez władze duńskie na rzecz duńskiego nadawcy TV2/Danmark — Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych — Wyrok Altmark)

3

2018/C 5/05

Sprawa C-656/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – Komisja Europejska / TV2/Danmark A/S, Królestwo Danii, Viasat Broadcasting UK Ltd (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Publiczna usługa nadawcza — Środki przyjęte przez władze duńskie na rzecz duńskiego nadawcy TV2/Danmark — Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych)

4

2018/C 5/06

Sprawa C-657/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Komisja Europejska, Królestwo Danii (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Publiczna usługa nadawcza — Środki przyjęte przez władze duńskie na rzecz duńskiego nadawcy TV2/Danmark — Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych — Wyrok Altmark)

5

2018/C 5/07

Sprawa C-46/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – Valsts ieņēmumu dienests / „LS Customs Services” SIA [Odesłanie prejudycjalne — Unia celna — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Wspólnotowy kodeks celny — Towary niewspólnotowe — Procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego — Usunięcie spod dozoru celnego towarów podlegających należnościom celnym przywozowym — Ustalanie wartości celnej — Artykuł 29 ust. 1 — Warunki stosowania metody opartej na wartości transakcyjnej — Artykuły 30 i 31 — Wybór metody ustalania wartości celnej — Obowiązek uzasadnienia przez organy celne wyboru przyjętej metody]

6

2018/C 5/08

Sprawa C-204/16 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) [Odwołanie — Dumping — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1238/2013 — Artykuł 3 — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Ostateczne cło antydumpingowe — Zwolnienie przywozu stanowiącego przedmiot przyjętego zobowiązania — Rozdzielny charakter]

7

2018/C 5/09

Sprawa C-205/16 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) [Odwołanie — Subsydia — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1239/2013 — Artykuł 2 — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Ostateczne cło wyrównawcze — Zwolnienie przywozu stanowiącego przedmiot przyjętego zobowiązania — Rozdzielny charakter]

7

2018/C 5/10

Sprawa C-217/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon – Grecja) – Komisja Europejska / Dimos Zagoriou (Odesłanie prejudycjalne — Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zwrotu przyznanych kwot stanowiąca tytuł egzekucyjny — Artykuł 299 TFUE — Postępowanie egzekucyjne — Środki egzekucji — Ustalenie sądu krajowego właściwego w przedmiocie sporu z zakresu postępowania egzekucyjnego — Ustalanie osoby, na której ciąży zobowiązanie pieniężne — Przesłanki stosowania krajowych przepisów proceduralnych — Autonomia proceduralna państw członkowskich — Zasady równoważności i skuteczności)

8

2018/C 5/11

Sprawa C-227/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Niderlandy) – Jan Theodorus Arts / Veevoederbedrijf Alpuro BV [Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Wspólna polityka rolna — Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 — System płatności jednolitych — Hodowca cieląt, który zawarł umowę integracyjną — Klauzula umowna, na podstawie której płatność jednolita zostaje przekazana przedsiębiorstwu integracyjnemu — Dopuszczalność]

9

2018/C 5/12

Sprawa C-298/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Teodor Ispas, Anduţa Ispas / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Odesłanie prejudycjalne — Ogólne zasady prawa Unii — Zasada dobrej administracji i prawa do obrony — Krajowe przepisy podatkowe przewidujące prawo do bycia wysłuchanym oraz prawo do bycia poinformowanym w toku podatkowego postępowania administracyjnego — Decyzja o opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej wydana przez krajowe organy podatkowe bez udzielenia podatnikowi dostępu do informacji i dokumentów stanowiących podstawę owej decyzji)

10

2018/C 5/13

Sprawa C-306/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto – Portugalia) – António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Dyrektywa 2003/88 WE — Artykuł 5 — Odpoczynek tygodniowy — Uregulowanie krajowe przewidujące co najmniej jeden dzień odpoczynku w każdym okresie siedmiodniowym — Okresy powyżej sześciu kolejnych dni pracy)

10

2018/C 5/14

Sprawa C-423/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – HX / Rada (Odwołanie — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syryjskiej Republiki Arabskiej — Środki ograniczające przyjęte wobec osoby, której nazwisko figuruje w załączniku do decyzji — Przedłużenie okresu obowiązywania tej decyzji podczas trwania postępowania przed Sądem Unii Europejskiej — Wniosek o dostosowanie skargi złożony podczas rozprawy, a nie w odrębnym piśmie — Artykuł 86 regulaminu postępowania przed Sądem — Bułgarska wersja językowa — Stwierdzenie przez Sąd nieważności pierwotnej decyzji, na podstawie której osoba zainteresowana została umieszczona w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi — Wygaśnięcie decyzji przedłużającej — Dalsze istnienie przedmiotu wniosku o dostosowanie skargi)

11

2018/C 5/15

Sprawa C-481/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. – Komisja Europejska / Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Pomoc uznana za bezprawnie przyznaną i niezgodną ze wspólnym rynkiem — Obowiązek odzyskania — Obowiązek informowania — Niewykonanie — Środki obrony — Całkowita niemożność wykonania)

12

2018/C 5/16

Sprawa C-499/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – AZ / Minister Finansów [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od towarów i usług (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 98 — Uprawnienie państw członkowskich do zastosowania obniżonej stawki do niektórych dostaw towarów i świadczenia usług — Punkt 1 załącznika III — Środki spożywcze — Wyroby ciastkarskie i ciastka — Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia — Zasada neutralności podatkowej]

12

2018/C 5/17

Sprawa C-552/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad – Bułgaria) – „Wind Inovation 1” EOOD, w likwidacji / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Rozwiązanie spółki powodujące wykreślenie z rejestru podatku od wartości dodanej (VAT) — Obowiązek naliczenia VAT od istniejących aktywów i zapłaty naliczonego VAT państwu — Utrzymanie w mocy lub zmiana ustawy obowiązującej w dniu przystąpienia do Unii Europejskiej — Artykuł 176 akapit drugi — Wpływ na prawo do odliczenia — Artykuł 168]

13

2018/C 5/18

Sprawa C-641/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH / Expert France [Odesłanie prejudycjalne — Postępowanie upadłościowe — Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Sąd właściwy — Powództwo dotyczące czynu nieuczciwej konkurencji wytoczone w ramach postępowania upadłościowego — Powództwo wytoczone przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim przeciwko podmiotowi przejmującemu dziedzinę działalności spółki objętej postępowaniem upadłościowym — Powództwo niezwiązane z głównym postępowaniem upadłościowym, względnie powództwo wytoczone bezpośrednio na podstawie postępowania upadłościowego i ściśle z nim związane]

14

2018/C 5/19

Sprawa C-356/16: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgia) – postępowanie karne przeciwko Wamo BVBA, Lucowi Cecile Jozefowi Van Mol (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywa 2005/29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe — Uregulowanie prawa krajowego zakazujące reklamowania zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej innej niż chirurgiczna)

14

2018/C 5/20

Sprawa C-474/16: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 października 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Colmar – Francja) – postępowanie karne przeciwko Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Ustawodawstwo mające zastosowanie — Zaświadczenie A1 — Moc dowodowa]

15

2018/C 5/21

Sprawy połączone C-655/16 i C-656/16: Postanowienie Trybunału ósma izba) z dnia 24 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (Consob) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Prawo spółek — Dyrektywa 2004/25/WE — Publiczne oferty przejęcia — Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi — Możliwość zmiany ceny oferty w jasno określonych okolicznościach i na podstawie jasno określonych kryteriów — Uregulowanie krajowe przewidujące możliwość podwyższenia przez organ nadzoru publicznej oferty nabycia w razie zmowy pomiędzy oferentem i sprzedawcą)

16

2018/C 5/22

Sprawa C-333/17: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Portugalia), Caixa Económica Montepio Geral / Carlos Samuel Pimenta Marinho i in. (Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 21 i 38 — Niedyskryminacja — Ochrona konsumentów — Umowa kredytu bankowego — Brak pytania dotyczącego przepisu prawa Unii innego niż postanowienie karty praw podstawowych — Oczywisty brak niewłaściwości Trybunału)

16

2018/C 5/23

Sprawa C-500/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 18 sierpnia 2017 r. – Thomas Krauss / TUIfly GmbH

17

2018/C 5/24

Sprawa C-515/17 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez Uniwersytet Wrocławski od postanowienia Sądu (Ósma izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

17

2018/C 5/25

Sprawa C-556/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 22 września 2017 r. – Aleksij Torubarov / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 5/26

Sprawa C-561/17 P: Odwołanie wniesione w dniu 22 września 2017 r. przez Rzeczpospolitą Polskę od postanowienia Sądu (Ósma izba) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

18

2018/C 5/27

Sprawa C-584/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-644/14, ADR Center SpA / Komisja Europejska, wniesione w dniu 4 października 2017 r. przez ADR Center SpA

20

2018/C 5/28

Sprawa C-586/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 6 października 2017 r. – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. / D.

21

2018/C 5/29

Sprawa C-588/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-143/15, Królestwo Hiszpanii / Komisja Europejska, wniesione w dniu 9 października 2017 r. przez Królestwo Hiszpanii

21

2018/C 5/30

Sprawa C-599/17: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2017 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

23

2018/C 5/31

Sprawa C-607/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 24 października 2017 r. – Skatteverket / Memira Holding AB

23

2018/C 5/32

Sprawa C-608/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 24 października 2017 r. – Skatteverket / Holmen AB

24

 

Sąd

2018/C 5/33

Sprawa T-75/14: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – USFSPEI/Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Odpowiedzialność pozaumowna — Nowelizacja regulaminu pracowniczego i WZIP — Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1023/2013 — Nieprawidłowości w toku procedury wydania aktów — Brak zasięgnięcia opinii komitetu ds. regulaminu pracowniczego i organizacji związkowych — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

25

2018/C 5/34

Sprawa T-831/14: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – Alfamicro / Komisja (Klauzula arbitrażowa — Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (KIP) (2007-2013) — Sprawozdanie z audytu — Koszty kwalifikowalne — Zwrot wypłaconych kwot — Proporcjonalność — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia — Dostosowanie wniosków w trakcie postępowania — Potrącenie wierzytelności — Żądanie wzajemne — Odsetki za zwłokę)

26

2018/C 5/35

Sprawa T-180/15: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2017 r. – Icap i in. / Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor instrumentów pochodnych, których stopy procentowe są wyrażone w jenach — Decyzja stwierdzająca sześć naruszeń art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG — Manipulowanie międzybankowymi stopami referencyjnymi JPY LIBOR i Euroyen TIBOR — Ograniczenie konkurencji ze względu na cel — Uczestnictwo maklera w naruszeniach — „Hybrydowe” postępowanie ugodowe — Zasada domniemania niewinności — Zasada dobrej administracji — Grzywny — Kwota podstawowa — Wyjątkowe dostosowanie — Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Obowiązek uzasadnienia]

26

2018/C 5/36

Sprawa T-229/15: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / EUNB (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Udostępnienie pracowników tymczasowych do działu informatycznego — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

27

2018/C 5/37

Sprawa T-245/15: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Kłymenko / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie — Obowiązek uzasadnienia — Podstawa prawna — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do obrony — Prawo własności — Prawo do dobrego imienia — Proporcjonalność — Ochrona praw podstawowych równorzędna z ochroną praw podstawowych zagwarantowaną w Unii — Zarzut niezgodności z prawem)

28

2018/C 5/38

Sprawa T-246/15: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Ivanyushchenko / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie — Oczywisty błąd w ocenie)

29

2018/C 5/39

Sprawa T-263/15: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. – Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo / Komisja (Pomoc państwa — Infrastruktura lotniskowa — Finansowanie publiczne przyznane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz portu lotniczego Gdynia-Kosakowo — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie — Cofnięcie decyzji — Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Zmiana przepisów prawnych — Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych)

30

2018/C 5/40

Sprawa T-668/15: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2017 r. – Jema Energy / Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy (Publiczne zamówienia na dostawy — Postępowanie przetargowe — Dostawa systemu przekształcania zasilania w energię elektryczną za pomocą przyspieszonej sieci — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Przejrzystość — Pewność prawa — Równość traktowania — Proporcjonalność)

31

2018/C 5/41

Sprawa T-129/16: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – Claranet Europe / EUIPO – Claro (claranet) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego claranet — Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu CLARO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

31

2018/C 5/42

Sprawa T-271/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Pempe / EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS — Wcześniejsze unijne, słowny i graficzny, znaki towarowe MARSHALL i Marshall AMPLIFICATION — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Dopuszczalność żądania dowodu rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

32

2018/C 5/43

Sprawa T-419/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – Carrera Brands / EUIPO – Autec (Carrera) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy Carrera — Artykuł 56 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Dopuszczalność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Klauzula o niekwestionowaniu ważności praw — Orzeczenia sądów krajowych — Nadużycie prawa — Zasada 20 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 71 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] — Wniosek o zawieszenie postępowania przed EUIPO}

33

2018/C 5/44

Sprawa T-456/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – Galletas Gullón / EUIPO – Hug (GULLON DARVIDA) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GULLON DARVIDA — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe DAR VIDA — Przedstawienie dokumentów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Uprawnienia dyskrecjonalne przyznane na podstawie art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 017/1001] — Zasada 19 ust. 1 i zasada 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 i 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430] — Zasada 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 017/1001] — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

33

2018/C 5/45

Sprawa T-458/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – Acquafarm / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna — Rybołówstwo — Program operacyjny finansowany przez Unię — Uregulowania Unii zakazujące przywozu skorupiaków z Australii — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Zaniechanie podjęcia działań — Uzasadnione oczekiwania)

34

2018/C 5/46

Sprawa T-555/16: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. – Teeäär / EBC (Służba Publiczna — Personel EBC — Wsparcie w procesie zmiany pracy — Brak kompetencji organy wydającego akt niekorzystny — Zasady dobrej administracji w zarządzaniu personelem — Szkoda majątkowa i krzywda)

35

2018/C 5/47

Sprawa T-586/16: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – Vincenti/EUIPO (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. — Brak sprawozdań z oceny w związku z niezdolnością do pracy wskutek choroby — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego)

35

2018/C 5/48

Sprawa T-667/16 P: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – De Meyer i in./Komisja (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2014 r. — Lista urzędników przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i szefów służb — Pominięcie nazwisk skarżących — Obowiązek uzasadnienia — Brak naruszenia prawa — Brak przeinaczenia środków dowodowych — Wniosek o wyłączenie sędziego)

36

2018/C 5/49

Sprawa T-668/16 P: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – HL przeciwko Komisja (skopiować słowa kluczowe bez cudzysłowia)

37

2018/C 5/50

Sprawa T-684/16: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. – Ciarko / EUIPO – Maan (Okap kuchenny) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający okap kuchenny — Wcześniejszy wzór wspólnotowy — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Poinformowany użytkownik — Stopień swobody twórcy — Brak innego całościowego wrażenia — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

37

2018/C 5/51

Sprawa T-722/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – Mapei / EUIPO – Steenfabrieken Vandersanden (zerø) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego zero — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ZERO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

38

2018/C 5/52

Sprawa T-723/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – Mapei / EUIPO – Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego RE-CONzerø — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ZERO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)}

39

2018/C 5/53

Sprawa T-767/16: Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – Nanogate / EUIPO (metals) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego metals — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

39

2018/C 5/54

Sprawa T-802/16: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. – Endoceutics / EUIPO – Merck (FEMIBION) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy FEMIBION — Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Dowód rzeczywistego używania znaku towarowego — Kwalifikacja towarów, co do których wykazano rzeczywiste używanie]

40

2018/C 5/55

Sprawa T-194/13 OST: Postanowienie Sądu z dnia 18 października 2017 r. – United Parcel Service / Komisja (Artykuł 165 regulaminu postępowania — Brak rozstrzygnięcia — Interwencja popierająca stronę przegrywającą — Koszty związane z interwencją — Zmiana żądań w toku postępowania)

41

2018/C 5/56

Sprawa T-511/14: Postanowienie Sądu z dnia 25 października 2017 r. – Novartis Europharm / Komisja (Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Zoledronic acid Teva Generics — kwas zoledronowy — Okres ochrony produktu leczniczego Aclasta zawierającego substancję czynną kwas zoledronowy — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

42

2018/C 5/57

Sprawa T-570/15: Postanowienie Sądu z dnia 26 października 2017 r. – Federcaccia della Regione Liguria i in. / Komisja (Środowisko naturalne — Ochrona dzikiego ptactwa — Gatunki łowne — Warunki, które muszą być spełnione przez krajowe przepisy łowieckie — Harmonizacja kryteriów stosowania art. 7 ust. 4 dyrektywy 2009/147 /WE — Okres zakazu polowań w Ligurii)

42

2018/C 5/58

Sprawa T-833/16: Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2017 r. – Karp / Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Służba publiczna — Personel kontraktowy — Zaszeregowanie — Artykuł 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Akt przygotowawczy — Przedwczesne zażalenie — Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Niedopuszczalność)

43

2018/C 5/59

Sprawa T-619/17: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2017 r. – de la Fuente Martín i in. / SRB

44

2018/C 5/60

Sprawa T-653/17: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2017 r. – Relea Álvarez i in. / SRB

44

2018/C 5/61

Sprawa T-666/17: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2017 r. – NeoCell / EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)

45

2018/C 5/62

Sprawa T-687/17: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2017 r. – Vendrell Marti / SRB

46

2018/C 5/63

Sprawa T-690/17: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2017 r. – Uluru i in. / Komisja i SRB

46

2018/C 5/64

Sprawa T-697/17: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2017 r. – De Longhi Benelux / EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)

47

2018/C 5/65

Sprawa T-700/17: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2017 r. – Traviacar i in. / SRB

48

2018/C 5/66

Sprawa T-701/17: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2017 r. – OCU / SRB

48

2018/C 5/67

Sprawa T-706/17: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2017 r. – UP / Komisja

49

2018/C 5/68

Sprawa T-739/17: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2017 r. – Euracoal i in./Komisja

50

2018/C 5/69

Sprawa T-307/15: Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2017 r. – 1&1 Telecom / Komisja

51

2018/C 5/70

Sprawa T-595/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 listopada 2017 r. – HO / SEAE

52


 

Sprostowania

2018/C 5/71

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie C-448/17 ( Dz.U. C 382 z 13.11.2017 )

53


PL

 

Top