Help Print this page 

Document C:2017:411:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 411, 2 grudnia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 411

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
2 grudnia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 411/01

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.8709 – AXA/Pradera/Targets) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 411/02

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00 % na dzień 1 grudnia 2017 r. – Kursy walutowe euro

2

 

Trybunał Obrachunkowy

2017/C 411/03

Sprawozdanie specjalne nr 18/2017 – „Jednolita europejska przestrzeń powietrzna – mimo zmiany nastawienia przestrzeń powietrzna wciąż nie jest jednolita”

3

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 411/04

Ogłoszenie rządu Republiki Greckiej dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

4

2017/C 411/05

Ogłoszenie rządu Republiki Greckiej dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

7

2017/C 411/06

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

10

2017/C 411/07

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa East-West Assekuranz AG

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 411/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8611 – Smithfield/Pini Polonia) ( 1 )

16


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top