Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 231, 17 lipca 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 231

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
17 lipca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 231/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 231/02

Sprawa C-10/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 10 listopada 2016 r. w sprawie T-67/15, Polo Club/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 11 stycznia 2017 r. przez Polo Club

2

2017/C 231/03

Sprawa C-50/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2016 r. w sprawie T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR), wniesione w dniu 31 stycznia 2017 r. przez Universidad Internacional de la Rioja, S.A.

2

2017/C 231/04

Sprawa C-147/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa (Rumunia) w dniu 23 marca 2017 r. – Sindicatul Familia Constanța i in./Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Sprawa C-148/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 24 marca 2017 r. – Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Sprawa C-161/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 31 marca 2017 r. – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Sprawa C-171/17: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2017 r. – Komisja Europejska/Węgry

5

2017/C 231/08

Sprawa C-179/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hiszpania) w dniu 7 kwietnia 2017 r. – Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza y Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Sprawa C-192/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Sprawa C-196/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Kathrin Meyer/TUIfly GmbH.

8

2017/C 231/11

Sprawa C-197/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Thomas Neufeldt i in./TUIfly GmbH.

9

2017/C 231/12

Sprawa C-198/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Sprawa C-200/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Susanne de Winder/TUIfly GmbH.

10

2017/C 231/14

Sprawa C-201/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Holger Schlosser i Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Sprawa C-202/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 13 kwietnia 2017 r. – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Sprawa C-208/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 28 lutego 2017 r. w sprawie T-192/16, NF/Rada Europejska, wniesione w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez NF

12

2017/C 231/17

Sprawa C-209/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 28 lutego 2017 r. w sprawie T-193/16, NG/Rada Europejska, wniesione w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez NG

13

2017/C 231/18

Sprawa C-210/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 28 lutego 2017 r. w sprawie T-257/16, NM/Rada Europejska, wniesione w dniu 21 kwietnia 2017 r. przez NM

14

2017/C 231/19

Sprawa C-212/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 24 kwietnia 2017 r. – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Sprawa C-225/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawach połączonych T-14/14 i T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in./Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 27 kwietnia 2017 r. przez Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co.

15

2017/C 231/21

Sprawa C-226/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH.

17

2017/C 231/22

Sprawa C-228/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH.

18

2017/C 231/23

Sprawa C-238/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litwa) w dniu 9 maja 2017 r. – „Renerga” UAB/„Energijos skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos energijos gamyba” AB

18

2017/C 231/24

Sprawa C-246/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 10 maja 2017 r. – Ibrahima Diallo/État belge

19

2017/C 231/25

Sprawa C-265/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 7 marca 2017 r. w sprawie T-194/13, United Parcel Service/Komisja Europejska, wniesione w dniu 16 maja 2017 r. przez Komisję Europejską

21

 

Sąd

2017/C 231/26

Sprawa T-637/15: Wyrok Sądu z dnia 31 maja 2017 r. – Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy VIÑA SOL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odróżniającego — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

22

2017/C 231/27

Sprawa T-519/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2017 r. – Piessevaux/Rada (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie uprawnień emerytalnych do systemu emerytalnego Unii — Propozycja doliczenia lat uprawniających do emerytury — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Nowe ogólne przepisy wykonawcze — Równość traktowania — Prawa nabyte — Uzasadnione oczekiwania)

22

2017/C 231/28

Sprawa T-164/16: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2017 r. – Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego THE TRAVEL EPISODES — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Żądanie zmiany decyzji — Akt, który nie może zostać wydany przez izbę odwoławczą — Uchybienie wymogom formalnym — Niedopuszczalność)

23

2017/C 231/29

Sprawa T-207/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 maja 2017 r. – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Ostrzeżenie dotyczące wykluczenia — Ostrzeżenie dotyczące weryfikacji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

23

2017/C 231/30

Sprawa T-285/16: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2017 r. – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Słowny znak towarowy DREAMLINE — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna — Artykuł 126 regulaminu postępowania]

24

2017/C 231/31

Sprawa T-481/16 RENV: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2017 r. – Cuallado Martorell/Komisja (Służba publiczna — Zatrudnienie — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do egzaminu ustnego — Ocena egzaminu pisemnego — Decyzja o nieumieszczeniu skarżącej na liście rezerwy kadrowej — Możliwość powierzenia przez komisję konkursową sprawdzania egzaminów pisemnych jednemu ze swoich członków — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

25

2017/C 231/32

Sprawa T-785/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2017 r. – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Ufesa — Ugoda — Nabycie przez skarżącą zgłoszonego znaku towarowego — Umorzenie postępowania)

25

2017/C 231/33

Sprawa T-170/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 maja 2017 r. – RW/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Służba publiczna — Urzędnicy — Skierowanie na urlop i na emeryturę — Wiek emerytalny — Artykuł 42 c regulaminu pracowniczego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

26

2017/C 231/34

Sprawa T-113/17: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2017 r. – Crédit Agricole i Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Komisja

27

2017/C 231/35

Sprawa T-242/17: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2017 r. – SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Sprawa T-244/17: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2017 r. – António Conde & Companhia/Komisja

29

2017/C 231/37

Sprawa T-254/17: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Intermarché Casino Achats/Komisja

29

2017/C 231/38

Sprawa T-255/17: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Les Mousquetaires i ITM Entreprises/Komisja

30

2017/C 231/39

Sprawa T-268/17: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2017 r. – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Sprawa T-269/17: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2017 r. – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Sprawa T-270/17: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2017 r. – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Sprawa T-271/17: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2017 r. – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Sprawa T-272/17: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2017 r. – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Sprawa T-283/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. – SH/Komisja

35

2017/C 231/45

Sprawa T-284/17: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2017 r. – Le Pen/Parlament

36

2017/C 231/46

Sprawa T-285/17: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2017 r. – Yanukovych/Rada

37

2017/C 231/47

Sprawa T-286/17: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2017 r. – Yanukovych/Rada

38

2017/C 231/48

Sprawa T-288/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. – Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Sprawa T-290/17: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Stavytskyi/Rada

40

2017/C 231/50

Sprawa T-291/17: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Transdev i in./Komisja

41

2017/C 231/51

Sprawa T-292/17: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Région Île-de-France/Komisja

41

2017/C 231/52

Sprawa T-294/17: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2017 r. – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Sprawa T-297/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Sprawa T-299/17: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Sprawa T-300/17: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2017 r. – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Sprawa T-301/17: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2017 r. – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Sprawa T-302/17: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Sprawa T-303/17: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Sprawa T-304/17: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Sprawa T-305/17: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2017 r. – Red Bull/EUIPO (Przedstawienie równoległoboku składającego się z dwóch części o różnych kolorach)

47

2017/C 231/61

Sprawa T-307/17: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Przedstawienie trzech równoległych pasków)

48

2017/C 231/62

Sprawa T-310/17: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Sprawa T-311/17: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2017 r. – Stips/Komisja

49

2017/C 231/64

Sprawa T-313/17: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2017 r. – Wajos/EUIPO (Kształt butelki)

50

2017/C 231/65

Sprawa T-314/17: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2017 r. – Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Sprawa T-318/17: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2017 r. – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Sprawa T-330/17: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2017 r. – Ceobus i in./Komisja

52

2017/C 231/68

Sprawa T-331/17: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2017 r. – Steifer/EKES

53

2017/C 231/69

Sprawa T-757/15: Postanowienie Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Sprawa T-84/17: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2017 r. – Consorzio IB Innovation/Komisja

54

2017/C 231/71

Sprawa T-95/17: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2017 r. –King.com/EUIPO – TeamLava (Ekrany i ikony na wyświetlaczu)

54

2017/C 231/72

Sprawa T-126/17: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2017 r. – Consorzio IB Innovation/Komisja

54


 

Sprostowania

2017/C 231/73

Sprostowanie komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-86/17 ( Dz.U. C 104 z 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Sprostowanie komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-161/17 ( Dz.U. C 151 z 15.5.2017 )

57


PL

 

Top