Help Print this page 

Document C:2017:187:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 187, 13 czerwca 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 187

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
13 czerwca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 187/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8223 – Micro Focus/HPE Software Business) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2017/C 187/02

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w załączniku II do decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2017/994 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającej decyzję 2013/183/WPZiB

2

2017/C 187/03

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 329/2007 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

3

 

Komisja Europejska

2017/C 187/04

Kursy walutowe euro

4

2017/C 187/05

Okresowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

5

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 187/06

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

8

2017/C 187/07

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

12

2017/C 187/08

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

18

2017/C 187/09

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

24

2017/C 187/10

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

28

2017/C 187/11

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

33

2017/C 187/12

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

37

2017/C 187/13

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

42

2017/C 187/14

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

47

2017/C 187/15

Komunikat Ministra Rozwoju Krajowego Węgier wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

52

2017/C 187/16

Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nich ( 1 )

57


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 187/17

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

60

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 187/18

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

61

2017/C 187/19

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8222 – Knorr-Bremse/Haldex) ( 1 )

62

2017/C 187/20

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8482 – ABB/B&R) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

63

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 187/21

Zawiadomienie skierowane do następujących osób fizycznych: CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu), CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang), HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae), KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun), O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol), PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong), PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong), RYOM Yong, SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk), generała broni KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul), PAK To-Chun (alias PAK To Chun), CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song), CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho), HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu), JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol), KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam), KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop), KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak), KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom), KIM Won-hong (alias KIM Won Hong), PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon), RI Jong-su (alias RI Jong Su), SON Chol-ju (alias Son Chol Ju), YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin), PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik), HONG Yong Chil, RI Hak Chol (alias RI Hak Chul; RI Hak Cheol), YUN Chang Hyok, RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk, JANG Chol, JON Il-chun (alias JON Il Chun), KIM Tong-un (alias KIM Tong Un), KIM Il-Su (alias Kim Il Su), KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam), CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik), SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam), PAK Chun-San (alias PAK Chun San) i SO Tong Myong, oraz do następujących podmiotów: Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd, Korean Ryengwang Trading Corporation, Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.), Yongbyon Nuclear Research Centre, Strategic Rocket Forces oraz Korea National Insurance Corporation (KNIC) i jej oddziały (znane również jako Korea Foreign Insurance Company), których wpisy zostały zmienione w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 nakładającego pewne szczególne środki ograniczające względem osób i podmiotów odpowiedzialnych za programy KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych i innych rodzajów broni masowego rażenia, osób i podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz podmiotów przez nie posiadanych lub kontrolowanych, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/993

64


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top