Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:084:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 84, 17 marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 84

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
17 marca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

2017/C 84/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2017

1

2017/C 84/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

7

2017/C 84/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

11

2017/C 84/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2017

16

2017/C 84/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2017

21

2017/C 84/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2017

28

2017/C 84/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2017

35

2017/C 84/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2017

40

2017/C 84/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

45

2017/C 84/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2017

48

2017/C 84/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2017

53

2017/C 84/12

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2017

58

2017/C 84/13

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

63

2017/C 84/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

68

2017/C 84/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2017

73

2017/C 84/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016 ‒ Budżet korygujący nr 2

78

2017/C 84/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2017

82

2017/C 84/18

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2017

87

2017/C 84/19

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017

92

2017/C 84/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

96

2017/C 84/21

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017

101

2017/C 84/22

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2017

107

2017/C 84/23

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 3

112

2017/C 84/24

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2017

115

2017/C 84/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2017

120

2017/C 84/26

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1

124

2017/C 84/27

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017

128

2017/C 84/28

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2017

133

2017/C 84/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2017

138

2017/C 84/30

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2017

143

2017/C 84/31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2017

148

2017/C 84/32

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017

153

2017/C 84/33

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2017

158

2017/C 84/34

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2017

163

2017/C 84/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2017

167

2017/C 84/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

172

2017/C 84/37

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2017

177

2017/C 84/38

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2017

182

2017/C 84/39

Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2017

187

2017/C 84/40

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

192

2017/C 84/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2017

195

2017/C 84/42

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2017 r.

200

2017/C 84/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

205

2017/C 84/44

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2017

209

2017/C 84/45

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2

214

2017/C 84/46

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2017

219

2017/C 84/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2017

224

2017/C 84/48

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017

230

2017/C 84/49

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2017

235

2017/C 84/50

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) za rok budżetowy 2017

241

2017/C 84/51

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) za rok budżetowy 2017

246


Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

PL

 

Top