Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:022:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 22, 23 stycznia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 22

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
23 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 22/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 22/02

Sprawa C-497/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 16 września 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Jurajowi Sokáčowi

2

2017/C 22/03

Sprawa C-499/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 16 września 2016 – AZ, Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Sprawa C-500/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 16 września 2016 r.– Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Sprawa C-509/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 lipca 2016 r. w sprawie T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, wniesione w dniu 26 września 2016 r. przez Francisca Javiera Rosę Rodrigueza

3

2017/C 22/06

Sprawa C-517/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polska) w dniu 4 października 2016 r. – Stefan Czerwiński przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Sprawa C-523/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 12 października 2016 r. – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Sprawa C-533/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 20 października 2016 r. – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Sprawa C-534/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 20 października 2016 r. – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Sprawa C-536/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 24 października 2016 r. – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Sprawa C-537/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 24 października 2016 r. – Garlsson Real Estate SA, w likwidacji i in./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Sprawa C-546/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hiszpania) w dniu 28 października 2016 r. – Montte S.L./Musikene

8

2017/C 22/13

Sprawa C-547/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 28 października 2016 r. – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil i Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Sprawa C-552/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 2 listopada 2016 r. – „WIND INNOVATION 1” EOOD w likwidacji/Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Sofia

9

2017/C 22/15

Sprawa C-553/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 2 listopada 2016 r. – „TTL” EOOD/Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Sofia

10

2017/C 22/16

Sprawa C-557/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 4 listopada 2016 r. – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Sprawa C-560/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 4 listopada 2016 r. – Michael Dědouch i in./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Sprawa C-561/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 listopada 2016 r. – Saras Energía S.A./Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Sprawa C-565/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eirinodikeio Lerou (Grecja) w dniu 9 listopada 2016 r. – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Sprawa C-567/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 10 listopada 2016 r. – Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Sprawa C-568/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürtingen (Niemcy) w dniu 10 września 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Faizowi Rasoolowi

15

2017/C 22/22

Sprawa C-573/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 listopada 2016 r. – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Sprawa C-575/16: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Czeska

17

2017/C 22/24

Sprawa C-578/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 17 listopada 2016 r. – C. K., H. F. i małoletni A. S./Republika Słowenii

17

 

Sąd

2017/C 22/25

Sprawa T-279/11: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna — Rolnictwo — Cukier — Środki nadzwyczajne — Zaopatrzenie rynku Unii — Rok gospodarczy 2010/2011 — Norma prawna mająca na celu przyznanie uprawnień jednostkom — Wystarczająco istotne naruszenie — Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność — Uzasadnione oczekiwania — Obowiązek staranności i zasada dobrej administracji]

19

2017/C 22/26

Sprawa T-103/12: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisja [Pozaumowna odpowiedzialność — Rolnictwo — Cukier — Nadzwyczajne środki — Zaopatrzenie rynku Unii — Rok gospodarczy 2011/2012 — Norma prawna przyznająca uprawnienia jednostkom — Wystarczająco istotne naruszenie — Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność — Pewność prawa — Uzasadnione oczekiwania — Obowiązek staranności i zasada dobrej administracji]

20

2017/C 22/27

Sprawa T-65/14: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – Bank Refah Kargaran/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu — Zamrożenie środków finansowych — Ponowne umieszczenie w wykazie nazwy skarżącej w następstwie stwierdzenia przez Sąd nieważności pierwotnej decyzji o umieszczeniu jej nazwy w tym wykazie — Naruszenie prawa — Błąd dotyczący okoliczności faktycznych — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Proporcjonalność)

21

2017/C 22/28

Sprawa T-89/14: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – Export Development Bank of Iran/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu — Zamrożenie środków finansowych — Ponowne umieszczenie w wykazie nazwy skarżącej w następstwie stwierdzenia przez Sąd nieważności pierwotnej decyzji o umieszczeniu jej nazwy w tym wykazie — Naruszenie prawa — Błąd dotyczący okoliczności faktycznych — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Proporcjonalność — Równość traktowania)

22

2017/C 22/29

Sprawa T-720/14: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – Rotenberg/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające w związku z działaniami podważającymi państwowość Ukrainy lub jej zagrażającymi — Zamrożenie środków finansowych — Ograniczenia w zakresie wjazdu na terytorium państw członkowskich — Osoba fizyczna aktywnie wspierająca lub realizująca działania podważające państwowość Ukrainy lub jej zagrażające — Osoba fizyczna uzyskująca korzyści od rosyjskich decydentów ponoszących odpowiedzialność za aneksję Krymu — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Oczywiste błędy w ocenie — Prawo własności — Wolność prowadzenia działalności gospodarczej — Prawo do poszanowania życia prywatnego — Proporcjonalność)

23

2017/C 22/30

Sprawa T-217/15: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny unijny znak towarowy PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Wcześniejsza krajowa nazwa handlowa GRAND HOTEL PALLADIUM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny — Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

24

2017/C 22/31

Sprawa T-270/15: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – ANKO/REA [Klauzula arbitrażowa — Umowa w sprawie dotacji zawarta w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) — Projekt ESS — Zgodność z postanowieniami umownymi zawieszenia płatności wobec skarżącej oraz warunków uchylenia tego zawieszenia płatności — Odsetki za opóźnienie]

24

2017/C 22/32

Sprawa T-458/15: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (e-miglia) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego e-miglia — Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MILLE MIGLIA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

25

2017/C 22/33

Sprawa T-532/15 P: Wyrok Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – Z/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Bezstronność Sądu do spraw Służby Publicznej — Wniosek o wyłączenie członków składu orzekającego — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

26

2017/C 22/34

Sprawa T-545/15: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa — Wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony — Słowny znak towarowy PRESSO — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy PRESSO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenie (WE) nr 207/2009]

26

2017/C 22/35

Sprawa T-561/15: Wyrok Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy UNIRIOJA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

27

2017/C 22/36

Sprawa T-578/15: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – Azur Space Solar Power/EUIPO (Przedstawienie białych linii i cegieł na czarnym tle) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficznych znak towarowy przedstawiający białe linie i cegły na czarnym tle — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

28

2017/C 22/37

Sprawa T-614/15: Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – Azur Space Solar Power/EUIPO (Przedstawienie czarnych kresek i tafelek) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy przedstawiający czarne kreski i tafelki — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

28

2017/C 22/38

Sprawa T-617/15: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego eSMOKING WORLD — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia]

29

2017/C 22/39

Sprawa T-635/15: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2016 r. – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TUUM — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy THUN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

29

2017/C 22/40

Sprawa T-703/15: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2016 r. – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GO SPORT — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe GO — Częściowa odmowa rejestracji dokonana przez Wydział Sprzeciwów — Złożenie pisma przedstawiającego podstawy odwołania po terminie — Niedopuszczalność odwołania wniesionego do izby odwoławczej — Artykuł 60 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasada 49 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

30

2017/C 22/41

Sprawa T-735/15: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2016 r. – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato i Laurora (SHOP ART) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SHOP ART — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy art — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2017/C 22/42

Sprawa T-775/15: Wyrok Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – EK/servicegroup/EUIPO (FERLI) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FERLI — Wymóg jasności — Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawo do obrony — Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

31

2017/C 22/43

Sprawa T-2/16: Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2016 r. – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy Pret A Diner — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy PRET A MANGER — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy PRET — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

32

2017/C 22/44

Sprawa T-355/14: Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – STC/Komisja (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Budowa instalacji trójgeneracyjnej z turbiną gazową i powiązana konserwacja — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

33

2017/C 22/45

Sprawa T-383/14: Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2016 r. – Europower SpA/Komisja (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Budowa instalacji trójgeneracyjnej z turbiną gazową i związana z tym konserwacja — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

33

2017/C 22/46

Sprawa T-598/15: Postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2016 r. – Stichting Accolade/Komisja (Pomoc państwa — Sprzedaż pewnych nieruchomości gruntowych po cenach rzekomo niższych od ceny rynkowej — Skarga osoby trzeciej złożona do Komisji — Decyzja, w której uznano, że sporny środek nie stanowi pomocy — Wstępna faza badania na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 dotyczącego rzekomo bezprawnie przyznanej pomocy indywidualnej — Skarga o uchylenie wniesiona przez osobę trzecią — Dopuszczalność — Legitymacja procesowa — Skarga w celu zachowania praw procesowych — Skarga, w której zakwestionowano zasadność spornego środka — Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną — Niedopuszczalność)

34

2017/C 22/47

Sprawa T-128/16: Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2016 r. – SureID/EUIPO (SUREID) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SUREID — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

35

2017/C 22/48

Sprawa T-147/16: Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2016 r. –Włochy/Komisja (Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Okresowa kara pieniężna — Decyzja określająca wysokość okresowej kary pieniężnej — Umorzenie postępowania)

35

2017/C 22/49

Sprawa T-225/16: Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2016 r. – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Ganz schön ausgeschlafen — Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

36

2017/C 22/50

Sprawa T-512/16: Postanowienie Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – ED/EUIPO (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Telepraca — Wniosek o przedłużenie — Odmowa — Skarga — Późniejsze skierowanie na rentę — Umorzenie postępowania)

36

2017/C 22/51

Sprawa T-520/16: Postanowienie Sądu z dnia 24 listopada 2016 r. – ED/EUIPO (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Telepraca — Wniosek o przedłużenie — Odmowa — Skarga — Późniejsze skierowanie na rentę — Umorzenie postępowania)

37

2017/C 22/52

Sprawa T-690/16: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2016 r. – Enrico Colombo i Giacomo Corinti/Komisja

37

2017/C 22/53

Sprawa T-748/16: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2016 r. – QH/Parlament

38

2017/C 22/54

Sprawa T-783/16: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2016 r. – Rząd Gibraltaru/Komisja

39

2017/C 22/55

Sprawa T-787/16: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2016 r. – QD/EUIPO

40

2017/C 22/56

Sprawa T-792/16: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2016 r. – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Sprawa T-793/16: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2016 r. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Pudełka)

41

2017/C 22/58

Sprawa T-794/16: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2016 r. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Opakowanie do rożków lodowych)

42

2017/C 22/59

Sprawa T-799/16: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2016 r. – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Sprawa T-800/16: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2016 r. – Mayekawa Europe/Komisja

44

2017/C 22/61

Sprawa T-802/16: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2016 r. – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Sprawa T-803/16: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2016 r. – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Sprawa T-804/16: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2016 r. – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Sprawa T-805/16: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2016 r. – IPPT PAN/Komisja i REA

47

2017/C 22/65

Sprawa T-807/16: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2016 r. – MIP Metro/EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Sprawa T-810/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Sprawa T-817/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Vans/EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Sprawa T-822/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Kik Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Sprawa T-824/16: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2016 r. – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Sprawa T-825/16: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2016 r. – Republika Cypryjska/EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Sprawa T-826/16: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2016 r. – Casasnovas Bernad/Komisja

52

2017/C 22/72

Sprawa T-827/16: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2016 r. – QB/EBI

53

2017/C 22/73

Sprawa T-828/16: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2016 r. – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Sprawa T-829/16: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2016 r. – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

55

2017/C 22/75

Sprawa T-830/16: Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2016 r. – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Sprawa T-831/16: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2016 r. – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Sprawa T-847/16: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2016 r. – Cypr/EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Sprawa T-853/16: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2016 r. – Techniplan/Komisja

58

2017/C 22/79

Sprawa T-856/16: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2016 r. – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Sprawa T-259/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2016 r. – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Sprawa T-284/16: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2016 r. – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Sprawa T-361/16: Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2016 r. – TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Sprawa T-503/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2016 r. – Dulière/Komisja

60


PL

 

Top