Help Print this page 

Document C:2017:009:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 9, 12 stycznia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 9

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
12 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 9/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8132 – FMC Technologies/Technip) ( 1 )

1

2017/C 9/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8211 – Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 9/03

Kursy walutowe euro

2

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2017/C 9/04

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie pierwszego pakietu reform dotyczącego wspólnego europejskiego systemu azylowego (rozporządzenia Eurodac, EASO i dublińskie)

3


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2017/C 9/05

Ogłoszenie o konkursach otwartych

6

 

Komisja Europejska

2017/C 9/06

Zaproszenie do składania wniosków 2017 – Programy proste – Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

7

2017/C 9/07

Zaproszenie do składania wniosków 2017 – Programy, w których uczestniczy wiele państw – Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

23

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2017/C 9/08

Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 6 stycznia 2016 r. o wydanie opinii doradczej wniesiony przez Oslo tingrett w sprawie Synnøve Finden przeciwko Staten v/Landbruks- og matdepartmentet (Sprawa E-1/16)

38

2017/C 9/09

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2016 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-17/16)

39

2017/C 9/10

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2016 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-18/16)

40

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 9/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8207 – Emerson Electric/Pentair valves and controls business) ( 1 )

41

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 9/12

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

42


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top