EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:003:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 3, 6 stycznia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 3

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
6 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2017/C 3/01 EBC/2016/46

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece (EBC/2016/46)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 3/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8233 – Rockaway E-Commerce/EC Investments/Bonak/Sully Systems) ( 1 )

2

2017/C 3/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8319 – CEFCI/JSC Kazmunaigaz/Rompetrol France) ( 1 )

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 3/04

Kursy walutowe euro

3

2017/C 3/05

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2017 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

4

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 3/06

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie dotyczące wniosków o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Courgenay” ( 1 )

5


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 3/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8279 – NN GROUP/CBRE/PV/Real Estate Portfolio in Germany) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

6

2017/C 3/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8316 – Advent/Brammer) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

7

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 3/09

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne produktów z Australii

8


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top