Help Print this page 

Document C:2017:002:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 2, 5 stycznia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 2

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
5 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 2/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8291 – PSA/Aramis) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 2/02

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00 % na dzień 1 stycznia 2017 r. – Kursy walutowe euro

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2017/C 2/03

Wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie E-5/15 – Matja Kumba T M’bye i inni v Stiftelsen Fossumkollektivet (dyrektywa 2003/88/WE – czas pracy – ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – organizacja czasu pracy – czas odpoczynku – maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy – odstępstwo od minimalnego czasu odpoczynku – zgoda pracowników – krzywda)

3

2017/C 2/04

Wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie E-13/15 – Abuelo Insua Juan Bautista v Liechtensteinische Invalidenversicherung (koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – art. 87 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 – wiążący charakter ustaleń medycznych instytucji miejsca pobytu lub zamieszkania – prawo do kwestionowania tych ustaleń – zasada równego traktowania)

4

2017/C 2/05

Wyrok Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie E-18/15 – Urząd nadzoru EFTA przeciwko Islandii (uchybienie zobowiązaniom państwa EOG/EFTA – zaniechanie wdrożenia – dyrektywa 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków)

4

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 2/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8321 – Centerbridge/Alpha Bank/Kaican) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

5

2017/C 2/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

6


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top