EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:459:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 459, 9 grudnia 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 459

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
9 grudnia 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 459/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8046 – TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8136 – BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8281 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8289 – Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2016/C 459/05 CON/2016/49

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającą dyrektywę 2009/101/WE (CON/2016/49)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2016/C 459/06

Ogłoszenie dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2016/2217, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

7

 

Komisja Europejska

2016/C 459/07

Kursy walutowe euro

9

2016/C 459/08

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)  ( 1 )

10

 

Trybunał Obrachunkowy

2016/C 459/09

Sprawozdanie specjalne nr 28/2016 – „Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki”

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2016/C 459/10

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 459/11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych stali odpornych na korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

17

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 459/12

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

28


 

Sprostowania

2016/C 459/13

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków – „Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR)” na 2017 r. ( Dz.U. C 401 z 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top