Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:364:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 364, 3 października 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 364

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 59
3 października 2016


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 364/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Sąd

2016/C 364/02

Sprawy przekazane Sądowi w dniu 1 września 2016 r.

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 364/03

Sprawa C-514/15 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 lipca 2016 r. – HIT Groep BV/Komisja Europejska (Odwołanie – Art. 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek stali sprężającej – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Art. 23 ust. 2 – Obliczanie kwoty grzywny – Górna granica grzywny – Całkowity obrót uzyskany „w poprzedzającym roku obrotowym” – Odesłanie do innego roku obrotowego, niż rok obrotowy poprzedzający przyjęcie spornej decyzji – Zasada proporcjonalności)

9

2016/C 364/04

Sprawa C-404/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 19 lipca 2016 r. — Lombard Ingatlan Lizing Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Sprawa C-411/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 12 maja 2016 r. w sprawie T-468/14, Holistic Innovation Institute/Komisja, wniesione w dniu 22 lipca 2016 r. przez Holistic Innovation Institute, SLU

10

2016/C 364/06

Sprawa C-434/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 4 sierpnia 2016 r. – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Sprawa C-439/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 5 sierpnia 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Emiłowi Milewowi

12

2016/C 364/08

Sprawa C-287/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA, przy udziale Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl, Assisi Strade Srl

12

 

Sąd

2016/C 364/09

Sprawa T-297/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 9 czerwca 2016 r. przez Valérię Annę Gyarmathy od wyroku wydanego w dniu 18 maja 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-79/13 Gyarmathy/EMCDDA

13

2016/C 364/10

Sprawa T-381/16: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2016 r. – Düll/EUIPO – Cognitect (DaToMo)

14

2016/C 364/11

Sprawa T-390/16: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2016 r. – Grupo Osborne/EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship)

15

2016/C 364/12

Sprawa T-393/16: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2016 r. – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

16

2016/C 364/13

Sprawa T-394/16: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2016 r. – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (DATABAY)

16

2016/C 364/14

Sprawa T-406/16: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2016 r. – Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

17

2016/C 364/15

Sprawa T-411/16: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2016 r. – Syriatel Mobile Telecom/Rada

18

2016/C 364/16

Sprawa T-412/16: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2016 r. – Bena Properties/Rada

19

2016/C 364/17

Sprawa T-413/16: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2016 r. – Cham/Rada

19

2016/C 364/18

Sprawa T-414/16: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2016 r. – Drex Technologies/Rada

20

2016/C 364/19

Sprawa T-415/16: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2016 r. – Almashreq Investment Fund/Rada

20

2016/C 364/20

Sprawa T-416/16: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2016 r. – Othman/Rada

21

2016/C 364/21

Sprawa T-426/16: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2016 r. – Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

21

2016/C 364/22

Sprawa T-432/16: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2016 r. – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь)

22

2016/C 364/23

Sprawa T-440/16: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2016 r. – Souruh/Rada

23

2016/C 364/24

Sprawa T-441/16: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2016 r. – Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm)

23

2016/C 364/25

Sprawa T-445/16: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2016 r. – Schniga/CPVO (Gala Schnico)

24

2016/C 364/26

Sprawa T-449/16: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2016 r. – sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

25

2016/C 364/27

Sprawa T-450/16: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2016 r. – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

25

2016/C 364/28

Sprawa T-451/16: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2016 r. – sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

26

2016/C 364/29

Sprawa T-452/16: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2016 r. – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

26

2016/C 364/30

Sprawa T-454/16: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2016 r. – Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

27

2016/C 364/31

Sprawa T-457/16: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2016 r. – Aldi Einkauf/EUIPO – Schwamm & Cie (Le Coq de France)

28

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2016/C 364/32

Sprawa F-9/12 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 21 lipca 2016 r. – CC/Parlament (Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Odpowiedzialność pozaumowna – Uchybienia w zarządzaniu listą odpowiednich kandydatów – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EUR/A/151/98 – Równość traktowania – Działania zapewniające wykonanie wyroku [niejawne] – Dochodzenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) ( 1 )

29

2016/C 364/33

Sprawa F-130/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Earlie/Parlament (Służba publiczna – Urzędnik – Były urzędnik – Potrącenie z emerytury – Alimenty na rzecz byłej małżonki byłego urzędnika – Postanowienie o zajęciu wydane przez sąd krajowy – Uchylenie zajęcia – Nowe postanowienie zobowiązujące byłego urzędnika do zlecenia Parlamentowi wypłaty alimentów byłej małżonce – Zgodne z tym zlecenie byłego urzędnika – Późniejsze zlecenie przez byłego urzędnika zaprzestania dokonywania wypłat dla jego byłej małżonki – Odmowa wykonania przez Parlament – Prawo rodzinne – Wyłączna właściwość sądu krajowego – Obowiązek lojalnej współpracy)

29

2016/C 364/34

Sprawa F-48/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 lipca 206 r. – Winkel/EUIPO (Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Postępowanie w sprawie oceny (2013) – Sprawozdanie z oceny – Oczywisty błąd w ocenie – Plan poprawy wyników pracy – Akt niekorzystny – Dopuszczalność)

30

2016/C 364/35

Sprawa F-67/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Opreana/Komisja (Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Członek personelu tymczasowego zatrudniony na stałym stanowisku – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Ciąża – Akt niekorzystny – Brak właściwości organu, który wydał akt niekorzystny – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek staranności)

31

2016/C 364/36

Sprawa F-82/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – De Nicola/EBI (Służba publiczna – Personel EBI – Ubezpieczenie zdrowotne – Odmowa zwrotu kosztów leczenia – Terapia laserowa – Brak podstaw naukowych dla terapii – Zasady wyznaczania niezależnego lekarza – Właściwa izba lekarska – Opinia niezależnego lekarza – Zakres kontroli sądowej – Podstawy odmowy refundacji – Wewnętrzne przepisy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego – Cel terapii laserowej – Działanie łagodzące ból – Uprzednia zgoda lekarza orzecznika – Szkoda majątkowa – Przedwczesne żądanie – Krzywda – Niesprecyzowana kwota – Niedopuszczalność)

31

2016/C 364/37

Sprawa F-91/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – AV/Komisja (Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Zatrudnienie – Badanie lekarskie przeprowadzone przed zatrudnieniem – Niekompletne oświadczenia złożone podczas badania lekarskiego – Zastrzeżenie medyczne – Zastosowanie z mocą wsteczną zastrzeżenia medycznego – Nieprzyznanie uprawnienia do renty inwalidzkiej – Stwierdzenie nieważności – Wykonanie wyroku Sądu)

32

2016/C 364/38

Sprawa F-100/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – De Nicola/EBI (Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Sprawozdanie z oceny za 2013 r. – Decyzja komisji odwoławczej)

33

2016/C 364/39

Sprawa F-104/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – U (TN1) /Komisja (Służba publiczna – Renta rodzinna – Artykuły 18 i 20 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Żyjący małżonek byłego urzędnika – Kwalifikowanie się – Drugie małżeństwo – Równe traktowanie urzędników)

33

2016/C 364/40

Sprawa F-112/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 20 lipca 2016 r. – HL/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Postępowanie w sprawie awansu (2014) – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego – Lista urzędników przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i kierowników służb – Pominięcie nazwiska skarżącego – Możliwość zakwestionowania listy urzędników przedstawionych do awansu przed wspólnym komitetem ds. awansów – Porównanie osiągnięć urzędników mogących ubiegać się o awans – Opinie wydawane przez wspólny organ – Obowiązek uzasadnienia]

34

2016/C 364/41

Sprawa F-113/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 20 lipca 2016 r. – Adriaen i in./Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Postępowanie w sprawie awansu (2014) – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego – Lista urzędników przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i kierowników służb – Pominięcie nazwisk skarżących – Możliwość zakwestionowania listy urzędników przedstawionych do awansu przed wspólnym komitetem ds. Awansów – Porównanie osiągnięć urzędników mogących ubiegać się o awans – Opinie wydawane przez wspólny organ – Obowiązek uzasadnienia]

35

2016/C 364/42

Sprawa F-123/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – GY/Komisja (Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/293/14 – Niewystarczająca liczba punków na etapie „oceny zdolności” – Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej – Oddalenie wniosku o ponowne rozpatrzenie)

35

2016/C 364/43

Sprawa F-125/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – HB/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu (2014) – Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Porównanie osiągnięć – Sprawozdania z oceny za 2011 r. i 2012 r. – Kilkumiesięczna nieobecność z powodu urlopu macierzyńskiego w 2013 r. – Sprawozdanie z oceny pozbawione jakiejkolwiek oceny merytorycznej za dany rok – Decyzja o nieawansowaniu skarżącej w 2014 r. – Obowiązek uzasadnienia – Porównanie osiągnięć – Brak rekomendacji wspólnego komitetu ds. awansów – Dostęp do elektronicznych akt osobowych skarżącej – Skład wspólnego komitetu ds. awansów – Dyskryminacja ze względu na płeć – Krzywda)

36

2016/C 364/44

Sprawa F-126/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Barroso Truta i in./Trybunał Sprawiedliwości (Służba publiczna – Personel kontraktowy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii praw emerytalnych nabytych wcześniej w ramach systemów krajowych – Propozycje dotyczące liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożone przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę – Wezwanie do skontaktowania się z administracją celem uzyskania wyjaśnień oraz przedyskutowania możliwości dokonania przeniesienia – Zaakceptowanie przez pracowników przeniesienia ich krajowych praw emerytalnych bez wcześniejszej konsultacji z organem upoważnionym do zawierania umów o pracę – Ostateczny charakter przeniesienia – Późniejsze odkrycie zasady „minimum egzystencji” – Artykuł 77 akapit czwarty regulaminu pracowniczego – Obowiązek staranności – Rzekomy brak wystarczających informacji przedstawionych przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę przy przekazywaniu propozycji dotyczących liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Skarga o odszkodowanie – Nieprzestrzeganie wymogów związanych z postępowaniem poprzedzającym wniesienie skargi – Niedopuszczalność)

37

2016/C 364/45

Sprawa F-127/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Pinto Ferreira/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Kara dyscyplinarna – Artykuł 9 ust. 2 załącznika IX do regulaminu pracowniczego – Potrącenie z emerytury – Działalność pozazawodowa, na którą nie udzielono zezwolenia – Niezłożenie wniosku o udzielenie zezwolenia)

37

2016/C 364/46

Sprawa F-131/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Stips/Komisja (Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego otrzymujący wynagrodzenie ze środków budżetowych na badania i inwestycje – Artykuł 2 lit. d) WZIP – Umowa na czas nieokreślony – Zmiana zaszeregowania do wyższej grupy – Postępowanie w sprawie zmiany zaszeregowania [2013] – Zakończenie postepowania po dniu 1 stycznia 2014 r. – Wejście w życie rozporządzenia nr 1023/2013 – Zasady dostępu do grupy zaszeregowania AD 13 – Stosowanie w drodze analogii art. 45 ust. 1 i załącznika I część A pkt 1 regulaminu pracowniczego – Odmowa zmiany zaszeregowania członka personelu tymczasowego mającego grupę AD 12 – prawo do ubiegania się o zmianę zaszeregowania – Zasady pewności prawa i niedziałania prawa wstecz – Prawo do dobrej administracji)

38

2016/C 364/47

Sprawa F-132/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – HC/Komisja (Służba publiczna – Personel tymczasowy – Kolejne zatrudnienia na podstawie różnych rodzajów umów w kilku instytucjach Unii – Przerwanie przez okres bezrobocia – Ciągłość ubezpieczenia we wspólnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego Unii – Nowe zatrudnienie – Artykuł 13 WZIP – Badanie lekarskie poprzedzające zatrudnienie – Artykuł 32 WZIP – Niepowiadomienie przez zainteresowanego o chorobie, na którą już cierpiał – Późniejsze odkrycie przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę – Zastosowanie pięcioletniego zastrzeżenia medycznego z mocą wsteczną – Podważenie – Skierowanie sprawy do komitetu ds. inwalidztwa – Obowiązek lojalności – Decyzja organu upoważnionego do zawierania umów o pracę o pozbawieniu możliwości zatrudnienia pracownika przez instytucję przez okres sześciu lat)

39

2016/C 364/48

Sprawa F-136/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – HD/Parlament (Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek edukacyjny – Warunki przyznania – Artykuł 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego – Potrącenie dodatku podobnego rodzaju pochodzącego z innego źródła – Artykuł 85 regulaminu pracowniczego – Zwrot nadpłaconych kwot)

40

2016/C 364/49

Sprawa F-147/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Meyrl/Parlament (Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Zwolnienie – Prawo do bycia wysłuchanym)

40

2016/C 364/50

Sprawa F-149/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – HG/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Urzędnicy pełniący służbę w państwie trzecim – Miejsce zakwaterowania udostępnione przez administrację – Obowiązek zamieszkiwania w nim – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Artykuł 9 ust. 1 lit. c) załącznika IX do regulaminu pracowniczego – Zawieszenie przyniesienia o stopień wyżej – Naprawienie szkody – Artykuł 22 regulaminu pracowniczego)

41

2016/C 364/51

Sprawa F-1/16: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – WQ (TN1) /Parlament (Służba publiczna – Urzędnicy – Procedura certyfikacji – Postępowanie w 2014 r. – Niewpisanie skarżącego na listę urzędników wybranych do udziału w programie szkoleniowym – Artykuł 45a regulaminu pracowniczego)

41

2016/C 364/52

Sprawa F-134/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Cocchi i Falcione/Komisja (Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Oddalenie wniosku o udzielenie wsparcia – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Wniosek o przeniesienie uprawnień emerytalnych – Cofnięcie w trakcie postępowania wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych – Umorzenie postępowania w sprawie oddalenia wniosku o udzielenia wsparcia)

42

2016/C 364/53

Sprawa F-112/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Bouvret i in./Komisji (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w systemach krajowych – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

43

2016/C 364/54

Sprawa F-146/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Mommer/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niebędący aktem niekorzystnym – Oczywista niedopuszczalność skargi)

43

2016/C 364/55

Sprawa F-23/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Mario Animali i in./Komisja Europejska (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

44

2016/C 364/56

Sprawa F-39/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Sajewicz- Świackiewcz/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Początkowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ powołujący i przyjęta przez zainteresowanego – Decyzja o doliczeniu dodatkowych lat uprawniających do emerytury na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

45

2016/C 364/57

Sprawa F-74/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Mommer/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego dotyczący przeniesienia uprawnień emerytalnych – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna)

45

2016/C 364/58

Sprawa F-94/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Piessevaux/Rada (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte przed podjęciem służby w Unii na podstawie krajowego systemu emerytalnego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Zarzut niedopuszczalności – Pojęcie aktu niekorzystnego – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

46

2016/C 364/59

Sprawa F-102/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Urena de Poznanski/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna)

47

2016/C 364/60

Sprawa F-119/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Martens i Olsson/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte w krajowym systemie emerytalnym przed podjęciem służby w Unii – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Zarzut niedopuszczalności – Pojęcie aktu niekorzystnego – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

47

2016/C 364/61

Sprawa F-121/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Poniskaitis/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja dotycząca uznania liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, wydana na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

48

2016/C 364/62

Sprawa F-43/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Gaj/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niebędący aktem niekorzystnym – Wniosek o wydanie orzeczenia bez podejmowania debaty co do istoty sprawy – Artykuł 83 regulaminu postępowania – Skarga w części niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 81 regulaminu postępowania)

49

2016/C 364/63

Sprawa F-45/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Esen/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Zarzut niedopuszczalności – Pojęcie aktu niekorzystnego – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

49

2016/C 364/64

Sprawa F-46/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Hoeve/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte w krajowym systemie emerytalnym przed podjęciem służby w Unii – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Zarzut niedopuszczalności – Pojęcie aktu niekorzystnego – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

50

2016/C 364/65

Sprawa F-70/14 DISS: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Simon/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Pojęcie aktu niekorzystnego – Oczywista niedopuszczalność – Artykuł 81 regulaminu postępowania)

51

2016/C 364/66

Sprawa F-108/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Belis/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niebędący aktem niekorzystnym – Niedopuszczalność skargi – Wniosek o orzeczenie bez rozpatrywania istoty sprawy – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

51

2016/C 364/67

Sprawa F-117/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Cat/Komisja (Służba publiczna – Personel kontraktowy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o doliczeniu dodatkowych lat uprawniających do emerytury na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

52

2016/C 364/68

Sprawa F-133/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Poniskaitis/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

53

2016/C 364/69

Sprawa F-138/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Polizzi/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Niedopuszczalność skargi – Wniosek o wydanie orzeczenia bez rozpatrywania sprawy co do istoty – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

53

2016/C 364/70

Sprawa F-28/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Simon/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja dotycząca uznania liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, wydana na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

54

2016/C 364/71

Sprawa F-68/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2016 r. – Possanzini/Frontex (Służba publiczna – Personel Frontex – Członek personelu tymczasowego – Nieprzedłużenie umowy w związku ze sprawozdaniem z oceny skarżącego, dotyczącego 2009 r. – Dowód doręczenia sprawozdania – Brak – Stwierdzenie nieważności przez Sąd – Wykonanie wyroku – Doręczenie sprawozdania z oceny – Sporządzenie i przekazanie sprawozdania po terminie)

55

2016/C 364/72

Sprawa F-70/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Polizzi/Komisja (Służba publiczna – Pracownicy kontraktowi – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja dotycząca uznania liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, wydana na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna)

55

2016/C 364/73

Sprawa F-103/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Trampuz/Komisja (Służba publiczna – Zabezpieczenie społeczne – System ubezpieczenia zdrowotnego – Zwrot salda zaliczki na koszty leczenia – Wykonanie wyroku Sądu stwierdzającego nieważność – Zarzut niedopuszczalności – Nieprzestrzeganie wymogów związanych z postępowaniem poprzedzającym wniesienie skargi – Akt niekorzystny – Rozliczenie emerytury – Wymóg zażalenia – Przekroczenie terminu – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

56

2016/C 364/74

Sprawa F-143/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2016 r. – Dietrich/Parlament (Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Wcześniejsze rozwiązanie umowy – Data upływu wypowiedzenia – Zawieszenie wypowiedzenia – Nowa data upływu wypowiedzenia – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Zażalenie złożone z przekroczeniem terminu – Zarzut niedopuszczalności – Oczywista niedopuszczalność – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

57

2016/C 364/75

Sprawa F-5/16: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Stanley/Komisja (Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Żądanie zmiany kwalifikacji umowy – Rozsądny termin – Brak – Oczywista niedopuszczalność)

57

2016/C 364/76

Sprawa F-38/16: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2016 r. – ZZ/Parlament

58

2016/C 364/77

Sprawa F-93/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 lipca 2016 r. – HE/Komisja

58


(*1)Informacje usunięto w ramach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.(*1)Informacje usunięto w ramach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 


 

(1)   Utajnione poufne dane.

PL

 

Ze względu na ochronę danych osobowych, niektóre informacje zawarte w tym wydaniu nie mogą zostać ujawnione, stąd publikacja nowej oryginalnej wersji.

Top