Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:270:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 270, 25 lipca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 270

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
25 lipca 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 270/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Sąd

2016/C 270/02

Prowadzenie działalności przez Sąd w dniach 1–19 września 2016 r.

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 270/03

Sprawa C-210/14 do C-214/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – postępowania karne przeciwko Danieli Tomassi (C-210/14), Massimilianowi Di Adamo (C-211/14), Andrei De Ciantisowi (C-212/14), Rominie Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proi (C-214/14) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Przepisy krajowe — Uporządkowanie systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o krótszym czasie obowiązywania niż w przypadku koncesji dawniejszych — Nieodpłatne zbycie użytkowania materialnych i niematerialnych składników majątku tworzących sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

3

2016/C 270/04

Sprawa C-433/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Domenicowi Rosie (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

4

2016/C 270/05

Sprawa C-434/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Raffaelowi Mignone (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

4

2016/C 270/06

Sprawa C-435/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r.– (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Maurowi Barlettcie (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

5

2016/C 270/07

Sprawa C-436/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Davidowi Cazzorli (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

6

2016/C 270/08

Sprawa C-437/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Nicoli Seminariowi (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

7

2016/C 270/09

Sprawa C-462/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Lorenzowi Carlucciemu (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

7

2016/C 270/10

Sprawa C-467/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Chiarze Baldo (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Przepisy krajowe — Uporządkowanie systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o krótszym czasie obowiązywania niż w przypadku koncesji dawniejszych — Nieodpłatne zbycie użytkowania materialnych i niematerialnych składników majątku tworzących sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

8

2016/C 270/11

Sprawa C-474/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Salerno – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Cristiano Pontillo (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Przepisy krajowe — Uporządkowanie systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o krótszym czasie obowiązywania niż w przypadku koncesji dawniejszych — Nieodpłatne zbycie użytkowania materialnych i niematerialnych składników majątku tworzących sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

9

2016/C 270/12

Sprawa C-495/14: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Włochy) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini/Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przez Trybunałem — Dyrektywa 89/665/EWG — Zamówienia publiczne — Uregulowanie krajowe — Opłaty za dostęp do sądu administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych — Prawo do skutecznego środka prawnego — Opłaty o charakterze zniechęcającym — Sądowa kontrola aktów administracyjnych — Zasady skuteczności i równoważności)

10

2016/C 270/13

Sprawa C-534/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Tribunale di Bergamo – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Andrei Gaitiemu, Sidiemu Amidou Billi, Josephowi Arasomwaniemu, Giuseppeemu Carissimiemu, Sahabou Songne (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

10

2016/C 270/14

Sprawa C-65/15: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Vitowi Santorowi (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

11

2016/C 270/15

Sprawa C-504/15: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Frosinone – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Antoniowi Paolowi Contiemu (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Wyrok Trybunału stwierdzający niezgodność z prawem Unii przepisów krajowych dotyczących koncesji na działalność przyjmowania zakładów — Reorganizacja systemu poprzez przeprowadzenie nowego przetargu — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

12

2016/C 270/16

Sprawa C-8/16: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Tribunale di Frosinone – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Paoli Tonachelli (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Gry losowe — Wyrok Trybunału stwierdzający niezgodność z prawem Unii przepisów krajowych dotyczących koncesji na działalność przyjmowania zakładów — Reorganizacja systemu poprzez przeprowadzenie nowego przetargu — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

13

2016/C 270/17

Sprawa C-278/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 26 marca 2015 r. w sprawie T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club/OHIM, wniesione w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Royal County of Berkshire Polo Club Ltd

13

2016/C 270/18

Sprawa C-451/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie T-395/14, Best-Lock (Europe)/EUIPO, wniesione w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez Best-Lock (Europe) Ltd

14

2016/C 270/19

Sprawa C-452/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie T-396/14, Best-Lock (Europe)/EUIPO, wniesione w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez Best-Lock (Europe) Ltd

14

2016/C 270/20

Sprawa C-479/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 9 lipca 2015 r. w sprawie T-89/11 Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO, wniesione w dniu 7 września 2015 r. przez Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

14

2016/C 270/21

Sprawa C-480/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 2 lipca 2015 r. w sprawie T-657/13, KS Sports/EUIPO, wniesione w dniu 10 września 2015 r. przez KS Sports IPCo GmbH, następcę prawnego BH Stores BV

15

2016/C 270/22

Sprawa C-602/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 9 września 2015 r. w sprawie T-633/14 Monster Energy/EUIPO, wniesione w dniu 10 listopada 2015 r. przez Monster Energy Company

15

2016/C 270/23

Sprawa C-603/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 9 września 2015 r. w sprawie T-666/14 Monster Energy/EUIPO, wniesione w dniu 10 listopada 2015 r. przez Monster Energy Company

15

2016/C 270/24

Sprawa C-636/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 25 września 2015 r. w sprawie T-366/14, August Storck/EUIPO, wniesione w dniu 30 listopada 2015 r. przez August Storck KG

16

2016/C 270/25

Sprawa C-35/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 19 listopada 2015 r. w sprawie T-526/14, Matratzen Concord GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 21 stycznia 2016 r. przez Matratzen Concord GmbH

16

2016/C 270/26

Sprawa C-76/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 11 lutego 2016 r. – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s./Úrad pre verejné obstarávanie

16

2016/C 270/27

Sprawa C-77/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie T-628/14, Hewlett Packard Development Company/EUIPO, wniesione w dniu 11 lutego 2016 r. przez Hewlett Packard Development Company LP

17

2016/C 270/28

Sprawa C-115/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 25 lutego 2016 r. – N Luxembourg 1/Skatteministeriet

17

2016/C 270/29

Sprawa C-116/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 25 lutego 2016 r. – Skatteministeriet/T Danmark

20

2016/C 270/30

Sprawa C-117/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 25 lutego 2016 r. – Skatteministeriet/Y Denmark Aps

22

2016/C 270/31

Sprawa C-118/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 25 lutego 2016 r. – X Denmark A/S/Skatteministeriet

25

2016/C 270/32

Sprawa C-119/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 25 lutego 2016 r. – C Danmark I/Skatteministeriet

27

2016/C 270/33

Sprawa C-191/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin (Niemcy) w dniu 5 kwietnia 2016 r. – Romano Pisciotti/Republika Federalna Niemiec

29

2016/C 270/34

Sprawa C-265/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino (Włochy) w dniu 12 maja 2016 r. – VCAST Limited/R.T.I. SpA

30

2016/C 270/35

Sprawa C-292/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 25 maja 2016 r. – A Oy

31

2016/C 270/36

Sprawa C-301/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 marca 2016 r. w sprawie T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 maja 2016 r. przez Komisję Europejską

32

2016/C 270/37

Sprawa C-304/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 30 maja 2016 r. – American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

33

2016/C 270/38

Sprawa C-305/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 30 maja 2016 r. – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

34

2016/C 270/39

Sprawa C-323/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba, skład rozszerzony) wydanego w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych T-60/06 RENV II i T-62/06 RENV II Republika Włoska i Eurallumnia SpA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 8 czerwca 2016 r. przez Eurallumnia SpA

36

 

Sąd

2016/C 270/40

Sprawa T-162/13: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. – Magic Mountain Kletterhallen i in./Komisja (Pomoc państwa — Pomoc na budowę i eksploatację centrów wspinaczkowych Deutscher Alpenverein eV — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — System pomocy — Bardziej złożona analiza gospodarcza — Zawodność rynku — Zgodny z prawem cel interesu ogólnego — Artykuł 108 ust. 2 i 3 TFUE — Poważne trudności)

37

2016/C 270/41

Sprawa T-276/13: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. – Growth Energy i Renewable Fuels Association/Rada (Dumping — Przywóz bioetanolu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych — Ostateczne cło antydumpingowe — Skarga o stwierdzenie nieważności — Stowarzyszenie — Brak bezpośredniego przypisania członków — Niedopuszczalność — Ogólnokrajowe cło antydumpingowe — Indywidualne traktowanie — Kontrola wyrywkowa — Prawa do obrony — Niedyskryminacja — Obowiązek staranności)

38

2016/C 270/42

Sprawa T-277/13: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. – Marquis Energy/Rada (Dumping — Przywóz bioetanolu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych — Ostateczne cło antydumpingowe — Skarga o stwierdzenie nieważności — Bezpośrednie oddziaływanie — Dopuszczalność — Ogólnokrajowe cło antydumpingowe — Traktowanie indywidualne — Kontrola wyrywkowa)

38

2016/C 270/43

Sprawa T-122/14: Wyrok Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. – Włochy/Komisja (Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Okresowa kara pieniężna — Decyzja określająca wysokość okresowej kary pieniężnej — Metoda obliczania odsetek mająca zastosowanie w przypadku bezprawnie przyznanej pomocy — Odsetki składane)

39

2016/C 270/44

Sprawa T-614/14: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2016 r. – Fútbol Club Barcelona/EUIPO – Kule (KULE) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego KULE — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe i powszechnie znany znak towarowy CULE — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

40

2016/C 270/45

Sprawa T-789/14: Wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2016 r. – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MEISSEN — Wcześniejsze, słowne i graficzne, krajowe i unijne znaki towarowe MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen i Meissener Porzellan — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter odróżniający i renoma wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

41

2016/C 270/46

Sprawa T-385/15: Wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2016 r. – Loops/EUIPO (Kształt szczoteczki do zębów) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Trójwymiarowy znak towarowy — Kształt szczoteczki do zębów — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

41

2016/C 270/47

Sprawa T-583/15: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2016 r. – Monster Energy/EUIPO (Przedstawienie symbolu pokoju) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego symbol pokoju — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Niedochowanie terminu na wniesienie skargi do Sądu)

42

2016/C 270/48

Sprawa T-585/15: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2016 r. – Monster Energy/EUIPO (GREEN BEANS) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GREEN BEANS — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Niedochowanie terminu na wniesienie skargi do Sądu)

43

2016/C 270/49

Sprawa T-362/14: Postanowienie Sądu z dnia 26 maja 2016 r. – REWE-Zentral/EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

43

2016/C 270/50

Sprawa T-825/14: Postanowienie Sądu z dnia 9 czerwca 2016 r. – IREPA/Komisja i Trybunał Obrachunkowy (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rybołówstwo — Włoski krajowy program gromadzenia danych o rybołówstwie w latach 2009-2010 — Odzyskanie części zaliczek wypłaconych stronie skarżącej — Sprawozdanie wstępne Trybunału Obrachunkowego — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Wstępne pisma informacyjne — Nota obciążeniowa — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

44

2016/C 270/51

Sprawa T-178/15: Postanowienie Sądu z dnia 8 czerwca 2016 r. – Kohrener Landmolkerei i DHG/Komisja [System gwarantowanych tradycyjnych specjalności — Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 — Pismo Komisji informujące właściwe władze krajowe o złożeniu przez nie po terminie zawiadomienia o sprzeciwie — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

45

2016/C 270/52

Sprawa T-168/16: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2016 r. – Grizzly Tools/Komisja

45

2016/C 270/53

Sprawa T-202/16: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. – Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn)

46

2016/C 270/54

Sprawa T-222/16: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2016 r. – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

47

2016/C 270/55

Sprawa T-229/16: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2016 r. – Pio De Bragança/EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

48

2016/C 270/56

Sprawa T-240/16: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2016 r. – Klujew/Rada

48

2016/C 270/57

Sprawa T-242/16: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2016 r. – Stawycki/Rada

50

2016/C 270/58

Sprawa T-247/16: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2016 r. – Trasta Komercbanka i in./EBC

51

2016/C 270/59

Sprawa T-248/16: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2016 r. – Walfood/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

52

2016/C 270/60

Sprawa T-261/16: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2016 r. – Portugalia/Komisja

52

2016/C 270/61

Sprawa T-272/16: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2016 r. – Grecja/Komisja

53

2016/C 270/62

Sprawa T-273/16: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2016 r. – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

55

2016/C 270/63

Sprawa T-274/16: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2016 r. – Saleh Thabet/Rada

56

2016/C 270/64

Sprawa T-275/16: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2016 r. – Mubarak i in./Rada

57

2016/C 270/65

Sprawa T-282/16: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2016 r. – Inpost Paczkomaty przeciwko Komisji

58

2016/C 270/66

Sprawa T-283/16: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2016 r. – Inpost przeciwko Komisji

60

2016/C 270/67

Sprawa T-284/16: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2016 r. – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

61

2016/C 270/68

Sprawa T-287/16: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2016 r. – Belgia/Komisja

62

2016/C 270/69

Sprawa T-289/16: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2016 r. – Inox Mare/Komisja

63

2016/C 270/70

Sprawa T-290/16: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2016 r. – Fruits de Ponet/Komisja

64

2016/C 270/71

Sprawa T-298/16: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2016 r. – East West Consulting/Komisja

66

2016/C 270/72

Sprawa T-560/12: Postanowienie Sądu z dnia 6 czerwca 2016 r. – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

67

2016/C 270/73

Sprawa T-537/14: Postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2016 r. – Laboratoire Nuxe/EUIPO – NYX, Los Angeles (NYX)

67

2016/C 270/74

Sprawa T-84/15: Postanowienie Sądu z dnia 31 maja 2016 r. – Laboratorios Thea/EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

67

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2016/C 270/75

Sprawa F-121/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 14 czerwca 2016 r. – Fernández González/Komisja (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Pracownik na stanowisku w gabinecie komisarza europejskiego — Rekrutacja członka personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. b) WZIP — Warunek sześciomiesięcznej przerwy w jakiejkolwiek formie zatrudnienia przez Komisję — Punkt 3.2 noty Komisji D(2005) 18064 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zatrudniania personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. b) i d) WZIP na stanowiskach stałych w wypadku braku laureatów konkursu)

68

2016/C 270/76

Sprawa F-133/15: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 10 czerwca 2016 r. – HI/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 11 regulaminu pracowniczego — Obowiązek lojalności — Artykuł 11a — Konflikt interesów — Urzędnik odpowiedzialny za prowadzenie projektu finansowanego przez Unię — Powiązania rodzinne między urzędnikiem a pracownikiem zatrudnionym na potrzeby projektu przez spółkę odpowiedzianą za ten projekt — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Obniżenie zaszeregowania — Zgodność z prawem składu komisji dyscyplinarnej — Obowiązek uzasadnienia — Czas trwania postepowania — Rozsądny termin — Naruszenie prawa do obrony — Zasada ne bis in idem — Oczywisty błąd w ocenie — Współmierność kary — Okoliczności łagodzące)

69


PL

 

Top