Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:232:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 232, 27 czerwca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 232

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
27 czerwca 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2016/C 232/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2016/C 232/02

Sprawa C-95/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Hannover (Niemcy) w dniu 17 lutego 2016 r. – Angelika Eckert/Société Air France SA

2

2016/C 232/03

Sprawa C-166/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle (Niemcy) w dniu 22 marca 2016 r. – Tui Deutschland GmbH/Stefan Düren

2

2016/C 232/04

Sprawa C-174/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 24 marca 2016 r. – H. przeciwko Land Berlin

3

2016/C 232/05

Sprawa C-178/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 marca 2016 r. – Impresa di Construzioni Ing. E. Mantovani SpA i Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

4

2016/C 232/06

Sprawa C-204/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lutego 2016 r. w sprawie T-141/14 SolarWorld AG i inni/Rada Unii Europejskiej wniesione w dniu 11 kwietnia 2016 r. przez SolarWorld AG

5

2016/C 232/07

Sprawa C-205/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 lutego 2016 r. w sprawie T-142/14 SolarWorld AG i inni/Rada Unii Europejskiej wniesione w dniu 11 kwietnia 2016 r. przez SolarWorld AG

6

2016/C 232/08

Sprawa C-225/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 22 kwietnia 2016 r. – Postępowanie karne przeciwko Mossie Ouhramiemu

7

2016/C 232/09

Sprawa C-232/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 marca 2016 r. w sprawie T-15/14, Simet/Komisja, wniesione w dniu 20 kwietnia 2016 r. przez Simet SpA

7

 

Sąd

2016/C 232/10

Sprawa T-322/14 i T-325/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy mobile — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1, art. 57 ust. 2 i art. 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasada 40 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

9

2016/C 232/11

Sprawa T-384/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Włochy/Komisja [EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Sektory wołowiny i cielęciny oraz baraniny — Ryczałtowa korekta finansowa — Korekta jednorazowa — Artykuły 48 i 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 — Uprawnienia specjalne — Obowiązek uzasadnienia]

9

2016/C 232/12

Sprawa T-468/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Holistic Innovation Institute/Komisja [Pomoc finansowa — Badania naukowe — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji (2007–2013) — Projekt eDIGIREGION — Decyzja Komisji o wykluczeniu przedsiębiorstwa z udziału w projekcie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Niedopuszczalność — Odpowiedzialność pozaumowna — Krzywda — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

10

2016/C 232/13

Sprawa T-590/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania — Obowiązek uzasadnienia — Właściwy krąg odbiorców — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c), art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

11

2016/C 232/14

Sprawa T-643/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ABTRONIC — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TRONIC — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Minimalny samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

12

2016/C 232/15

Sprawa T-669/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Trioplast Industrier/Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek plastikowych worków przemysłowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt podlegający zaskarżeniu — Dopuszczalność — Skarga o odszkodowanie — Odsetki za zwłokę — Pojęcie wierzytelności pewnej, wyrażonej w kwocie pieniężnej i wymagalnej — Proporcjonalność — Pewność prawa — Zasada indywidualizacji kar i sankcji — Brak podstawy prawnej — Artykuł 266 TFUE — Związek przyczynowy)

12

2016/C 232/16

Sprawa T-693/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Hamr – Sport/Komisja [Pomoc państwa — Obiekty sportowe dostarczane przez organizacje non-profit — Dotacje na obsługę i inwestycję mające umożliwić budowę, obsługę, utrzymanie, odbudowę lub rozbudowę niekomercyjnych obiektów sportowych — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Indywidualne oddziaływanie — Pojęcie zainteresowanej strony — Dopuszczalność — Brak zakłócenia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem — Brak wątpliwości uzasadniających wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego]

13

2016/C 232/17

Sprawa T-749/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Rejestracja międzynarodowa wskazującą Unię Europejską słownego znaku towarowego AROMA — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

14

2016/C 232/18

Sprawa T-750/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Ivo-Kermartin/EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ELGO — Wcześniejsze słowne i graficzne unijne znaki towarowe ERGO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Późniejsze ograniczenia zgłoszenia — Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 — Prawo do bycia wysłuchanym — Zasada 69 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

14

2016/C 232/19

Sprawa T-775/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ABTRONIC — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TRONIC — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Minimalny samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

15

2016/C 232/20

Sprawa T-776/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ABTRONICX2 — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TRONIC — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Minimalny samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

16

2016/C 232/21

Sprawa T-844/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – GRE/EUIPO (Mark1) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Mark1 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

16

2016/C 232/22

Sprawa T-32/15: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – GRE/EUIPO (Mark1) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Mark1 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

17

2016/C 232/23

Sprawa T-62/15: Wyrok Sądu z dnia 13 maja 2016 r. – Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MITOCHRON — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy mito — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

18

2016/C 232/24

Sprawa T-298/15: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego EFEKT PERLENIA — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

18

2016/C 232/25

Sprawa T-312/15: Wyrok Sądu z dnia 13 maja 2016 r. – Market Watch/EUIPO – Glaxo Group (MITOCHRON) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MITOCHRON — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MIVACRON — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

19

2016/C 232/26

Sprawa T-496/15 P: Wyrok Sądu z dnia 13 maja 2016 r. – CX/Komisja (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Obniżenie grupy zaszeregowania — Prawo do obrony — Artykuły 4 i 6 regulaminu pracowniczego — Artykuł 9 załącznika IX do regulaminu pracowniczego — Zasada proporcjonalności — Oczywisty błąd w ocenie)

20

2016/C 232/27

Sprawa T-635/11: Postanowienie Sądu z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Komisja (Pomoc państwa — Stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

20

2016/C 232/28

Sprawa T-14/12: Postanowienie Sądu z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Elliniko Kazino Parnithas/Komisja (Pomoc państwa — Stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

21

2016/C 232/29

Sprawa T-36/12: Postanowienie Sądu z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Athens Resort Casino/Komisja (Pomoc państwa — Stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

22

2016/C 232/30

Sprawa T-173/16: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2016 r. – Wöhlke/EUIPO – Danielle Roches (ALIQUA)

22

2016/C 232/31

Sprawa T-184/16: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2016 r. – NRJ Group/EUIPO - Sky International AG (SKY ENERGY)

23

2016/C 232/32

Sprawa T-189/16: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2016 r. – Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO Luigi Lavazza (CReMESPRESSO)

24

2016/C 232/33

Sprawa T-192/16: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2016 r. – NF/Rada Europejska

25

2016/C 232/34

Sprawa T-193/16: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2016 r. – NG/Rada Europejska

26

2016/C 232/35

Sprawa T-199/16: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. – Kohrener Landmolkerei i DHG/Komisja

26

2016/C 232/36

Sprawa T-201/16: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. – Soudal/Komisja

27

2016/C 232/37

Sprawa T-203/16: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2016 r. — Brancheforening for Regulerkraft i Danmark/Komisja

29

2016/C 232/38

Sprawa T-204/16: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)

30

2016/C 232/39

Sprawa T-209/16: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. – Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)

30

2016/C 232/40

Sprawa T-214/16: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. – SATA/EUIPO (4600)

31

2016/C 232/41

Sprawa T-218/16: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. – Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown)

32

2016/C 232/42

Sprawa T-219/16: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. – Aldi/EUIPO (VISAGE)

32

2016/C 232/43

Sprawa T-220/16: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. – Perry Ellis International Group v EUIPO (PRO PLAYER)

33

2016/C 232/44

Sprawa T-224/16: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2016 r. – Messe Friedrichshafen/EUIPO - El Corte Inglés (Out Door)

34

2016/C 232/45

Sprawa T-225/16: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

35

2016/C 232/46

Sprawa T-226/16: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2016 r. – Ipuri/EUIPO – van Graaf (IPURI)

35

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2016/C 232/47

Sprawa F-51/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 maja 2016 r. – FR/AESA

37


PL

 

Top