EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:061:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 61, 17 lutego 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 61

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
17 lutego 2016


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2016/C 061/1

Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego – Harmonogram czasu letniego

1

2016/C 061/2

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7891 – The Carlyle Group/Comdata) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2016/C 061/3

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/101/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2016/220, oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczącym środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

2

2016/C 061/4

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczącym niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

3

 

Komisja Europejska

2016/C 061/5

Kursy walutowe euro

4

2016/C 061/6

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 lutego 2016 r. przyjmująca decyzje Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 i zmieniająca decyzje Komisji 2005/416/WE i 2009/966/WE

5

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2016/C 061/7

Wykaz państw członkowskich i ich właściwych organów zgodnie z art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

17


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Bank Inwestycyjny

2016/C 061/8

Wyniki zaproszenia do składania propozycji – Grant EIBURS Instytutu EBI

23

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2016/C 061/9

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7928 – RPC Group/GCS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

25

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2016/C 061/10

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

26


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top