EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:428:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 428, 19 grudnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 428

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
19 grudnia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

2015/C 428/1

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca decyzję Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiającą przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania

1

 

Komisja Europejska

2015/C 428/2

Kursy walutowe euro

4

2015/C 428/3

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

5

2015/C 428/4

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

7

2015/C 428/5

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

8

 

Trybunał Obrachunkowy

2015/C 428/6

Sprawozdanie specjalne nr 21/2015 – „Przegląd zagrożeń związanych z przyjęciem podejścia zorientowanego na rezultaty w unijnych działaniach na rzecz rozwoju i współpracy”

9

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2015/C 428/7

Powiadomienie przekazane przez Republikę Bułgarii zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej („dyrektywa w sprawie energii elektrycznej”), w związku z wyznaczeniem przedsiębiorstwa EAD jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Republice Bułgarii

10

2015/C 428/8

Powiadomienie przekazane przez rząd Republiki Bułgarii zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego („dyrektywa gazowa”), w związku z wyznaczeniem przedsiębiorstwa Bulgartransgaz EAD jako operatora systemu przesyłowego w Republice Bułgarii

10

2015/C 428/9

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

11


 

Sprostowania

2015/C 428/10

Sprostowanie do dni ustawowo wolnych od pracy w 2016 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG ( Dz.U. C 421 z 17.12.2015 )

12


PL

 

Top