Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:245:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 245, 27 lipca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 245

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
27 lipca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 245/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 245/02

Sprawa C-111/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upravno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 4 marca 2015 r. – Občina Gorje/Republika Słowenii

2

2015/C 245/03

Sprawa C-167/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Roma (Włochy) w dniu 13 kwietnia 2015 r. – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Sprawa C-168/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov (Republika Słowacji) w dniu 14 kwietnia 2015 r. – Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Sprawa C-178/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polska) w dniu 20 kwietnia 2015 r. – Alicja Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Sprawa C-187/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 24 kwietnia 2015 r. – Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen.

5

2015/C 245/07

Sprawa C-194/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Włochy) w dniu 28 kwietnia 2015 r. – Véronique Baudinet i in./Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Sprawa C-205/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Sibiu (Rumunia) w dniu 30 kwietnia 2015 r. – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Sprawa C-211/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie T-385/12, Orange/Komisja, wniesione w dniu 8 maja 2015 r. przez Orange, dawniej France Télécom

6

2015/C 245/10

Sprawa C-213/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 27 lutego 2015 r. w sprawie T-188/12 Patrick Breyer/Komisja Europejska, wniesione w dniu 8 maja 2015 r. przez Komisję Europejską

7

2015/C 245/11

Sprawa C-217/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Włochy) w dniu 11 maja 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Massimo Orsi

8

2015/C 245/12

Sprawa C-222/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pécsi Törvényszék (Węgry) w dniu 15 maja 2015 r. – Hőszig/Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Sprawa C-228/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Catania (Wlochy) w dniu 19 maja 2015 r. – postępowanie karne przeciwko Snezhanie Velikovej

10

2015/C 245/14

Sprawa C-233/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa (Łotwa) w dniu 21 maja 2015 r. – SIA „Oniors Bio”/Valsts ieņēmumu die

11

2015/C 245/15

Sprawa C-241/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 25 maja 2015 r. – postępowanie karne/Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Sprawa C-249/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 28 maja 2015 r. – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet

12

 

Sąd

2015/C 245/17

Sprawa T-296/12: Wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2015 r. – Health Food Manufacturers’ Association i in./Komisja [Ochrona konsumentów — Rozporządzenie (UE) nr 432/2012 — Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt regulacyjny niewymagający środków wykonawczych — Bezpośrednie oddziaływanie — Dopuszczalność — Naruszenie art. 13 i 28 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 — Zasada dobrej administracji — Niedyskryminacja — Błędne kryteria oceny — Rozporządzenie nr 1924/2006 — Zarzut niezgodności z prawem — Prawo do bycia wysłuchanym — Pewność prawa — Zbyt krótki okres przejściowy — Wykaz nierozpatrzonych oświadczeń]

14

2015/C 245/18

Sprawa T-334/12: Wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2015 r. – Plantavis i NEM/Komisja i EFSA [Ochrona konsumentów — Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności — Rozporządzenie (UE) nr 432/2012 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt regulacyjny niewymagający przyjęcia środków wykonawczych — Bezpośrednie oddziaływanie — Dopuszczalność — Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 — Zarzut niezgodności z prawem — Rejestr oświadczeń zdrowotnych]

15

2015/C 245/19

Sprawa T-496/13: Wyrok Sądu z dnia 11 czerwca 2015 r. – McCullough/Cedefop [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych i zawierania umów z nich wynikających — Wniosek o przedstawienie dokumentów w ramach postępowania karnego — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji]

16

2015/C 245/20

Sprawa T-452/14: Wyrok Sądu z dnia11 czerwca 2015 r. – Laboratoires CTRS/Komisja [Produkty lecznicze przeznaczone do stosowania u ludzi — Sieroce produkty lecznicze — Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Cholic Acid FGK (pod zmienioną nazwą Kolbam) — Wskazania terapeutyczne — Wyłączność obrotu na rynku — Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 141/2000]

17

2015/C 245/21

Sprawa T-285/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Wirtschaftsvereinigung Stahl i in./Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek o zezwolenie na dostosowanie żądań — Brak nowych okoliczności — Niedopuszczalność)

18

2015/C 245/22

Sprawa T-286/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

19

2015/C 245/23

Sprawa T-287/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Schaeffler Technologies/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

19

2015/C 245/24

Sprawa T-288/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Energiewerke Nord/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

20

2015/C 245/25

Sprawa T-289/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – H-O-T Servicecenter Nürnberg i in./Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek o zezwolenie na dostosowanie żądań — Brak nowych okoliczności — Niedopuszczalność)

21

2015/C 245/26

Sprawa T-294/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Klemme/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek o zezwolenie na dostosowanie żądań — Brak nowych okoliczności — Niedopuszczalność)

22

2015/C 245/27

Sprawa T-295/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Autoneum Germany/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek o zezwolenie na dostosowanie żądań — Brak nowych okoliczności — Niedopuszczalność)

23

2015/C 245/28

Sprawa T-296/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Erbslöh/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

24

2015/C 245/29

Sprawa T-297/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Walter Klein/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

24

2015/C 245/30

Sprawa T-298/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Erbslöh Aluminium/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

25

2015/C 245/31

Sprawa T-300/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Fricopan Back/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Wniosek o zezwolenie na dostosowanie żądań — Brak nowych okoliczności — Niedopuszczalność)

26

2015/C 245/32

Sprawa T-301/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Michelin Reifenwerke/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

27

2015/C 245/33

Sprawa T-305/14: Postanowienie Sądu z dnia 22 maja 2015 r. – Vestolit/Komisja (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Niemcy na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Wydanie ostatecznej decyzji już po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

27

2015/C 245/34

Sprawa T-241/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 2 czerwca 2015 r. – Buga/Parlament i in. (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Oczywista niedopuszczalność skargi w postępowaniu głównym — Niedopuszczalność)

28

2015/C 245/35

Sprawa T-168/15: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2015 r. – Republika Grecka/Komisja

29

2015/C 245/36

Sprawa T-178/15: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2015 r. – Kohrener Landmolkerei i DHG/Komisja

30

2015/C 245/37

Sprawa T-180/15: Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2015 r. – Icap a.o./Komisja

30

2015/C 245/38

Sprawa T-207/15: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2015 r. – National Iranian Tanker Company/Rada

32

2015/C 245/39

Sprawa T-250/15: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2015 r. – Speciality Drinks/OHIM – William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Sprawa T-251/15: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2015 r. – Espírito Santo Financial (Portugalia)/EBC

34

2015/C 245/41

Sprawa T-252/15: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2015 r. – Ferrovial i in./Komisja

35

2015/C 245/42

Sprawa T-253/15: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2015 r. – Sociedad General de Aguas de Barcelona/Komisja

36

2015/C 245/43

Sprawa T-254/15: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2015 r. – Aldi Einkauf/OHIM – Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Sprawa T-256/15: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2015 r. – Telefónica/Komisja

37

2015/C 245/45

Sprawa T-257/15: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2015 r. – Arcelormittal Spain Holding/Komisja

38

2015/C 245/46

Sprawa T-258/15: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2015 r. – Axa Mediterranean Holding/Komisja

39

2015/C 245/47

Sprawa T-261/15: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2015 r. – Spirig Pharma/OHIM (Daylong)

39

2015/C 245/48

Sprawa T-267/15: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2015 r. – db Technologies Deutschland/OHIM – MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Sprawa T-268/15: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2015 r. – Apcoa Parking Holdings/OHIM (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Sprawa T-272/15: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2015 r. – Apcoa Parking Holdings/OHIM (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Sprawa T-277/15: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2015 r. – Permapore/OHIM – José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda (Terraway)

42

2015/C 245/52

Sprawa T-289/15: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2015 r. – Hamas/Rada

43

2015/C 245/53

Sprawa T-297/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 8 czerwca 2015 r. przez Ángela Coeda Suáreza od wyroku wydanego w dniu 26 marca 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-38/14, Coedo Suárez/Rada

44

2015/C 245/54

Sprawa T-298/15: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2015r. – Atlas/OHIM (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Sprawa T-303/15: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2015 r. – Barqawi/Rada

45

2015/C 245/56

Sprawa T-304/15: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2015 r. – Abdulkarim/Rada

46

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 245/57

Sprawa F-27/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. – CX/Komisja (Służba publiczna — Postępowanie dyscyplinarne — Rola i uprawnienia odpowiednio komisji dyscyplinarnej i organu powołującego — Kara dyscyplinarna — Przeniesienie do niższej grupy zaszeregowania po decyzji w sprawie awansu — Proporcjonalność kary)

47

2015/C 245/58

Sprawa F-5/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. – CX/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Kara dyscyplinarna — Wydalenie ze służby — Nieprzesłuchanie zainteresowanego urzędnika przez organ powołujący — Nieprzestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym)

47

2015/C 245/59

Sprawa F-65/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 czerwca 2015 r. – EF/ESDZ (Służba publiczna — Personel ESDZ — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie awansu w 2013 r. — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 — Sprzeciw skarżącego wobec listy urzędników zaproponowanych do awansu — Artykuł 45 regulaminu pracowniczego — Co najmniej dwa lata stażu pracy w grupie zaszeregowania — Obliczenie okresu dwóch lat — Data decyzji w sprawie awansu)

48

2015/C 245/60

Sprawa F-68/15: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2015 r. – ZZ/Frontex

49

2015/C 245/61

Sprawa F-70/15: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2015 r. – ZZ/Komisja

49

2015/C 245/62

Sprawa F-71/15: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2015 r. – ZZ/ECDC

50

2015/C 245/63

Sprawa F-73/15: Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2015 r. – ZZ/Parlament

50

2015/C 245/64

Sprawa F-76/15: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2015 r. – ZZ/Rada

51

2015/C 245/65

Sprawa F-77/15: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2015 r. – ZZ/Komisja

51


PL

 

Top