Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:228:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 228, 13 lipca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 228

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
13 lipca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 228/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 228/02

Sprawa C-22/15: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Niderlandów

2

2015/C 228/03

Sprawa C-154/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil de Granada (Hiszpania) w dniu 1 kwietnia 2015 r. – Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Sprawa C-169/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Benelux Gerechtshof (Belgia) w dniu 13 kwietnia 2015 r. – Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Sprawa C-179/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 21 kwietnia 2015 r. – Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Sprawa C-189/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 kwietnia 2015 r. – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)/Cassa conguaglio per il settore elettrico i in.

5

2015/C 228/07

Sprawa C-198/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 kwietnia 2015 r. – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Sprawa C-204/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 4 maja 2015 r. – Valsts ieņēmumu dienests/SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Sprawa C-220/15: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec

7

2015/C 228/10

Sprawa C-224/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 5 marca 2015 r. w sprawie T-45/13, Rose Vision i Seseña/Komisja, wniesione w dniu 15 maja 2015 r. przez Rose Vision, S.L.

8

 

Sąd

2015/C 228/11

Sprawa T-259/13: Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2015 r. – Francja/Komisja (EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Środki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich — Obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych — Ryczałtowa korekta finansowa — Wydatki poniesione przez Francję — Kryterium obsady — Kontrole na miejscu — Gwarancje proceduralne)

10

2015/C 228/12

Sprawa T-327/11: Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2015 r. – Vinci Energies Schweiz/OHIM – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

11

2015/C 228/13

Sprawa T-391/12: Postanowienie Sądu z dnia 7 maja 2015 r. – Lidl Stiftung/OHIM – Adveo Group International (UNITED OFFICE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku — Umorzenie postępowania)

11

2015/C 228/14

Sprawa T-48/13: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2015 r. – Out of the blue/OHIM – Mombauer (REFLEXX) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

12

2015/C 228/15

Sprawa T-403/13: Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2015 r. – APRAM/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — Fundusz Spójności — Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 — Zmniejszenie pomocy finansowej — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność]

13

2015/C 228/16

Sprawa T-559/14: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2015 r. – Ackermann Saatzucht i in./Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (UE) nr 511/2014 — Środki zapewniające zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

13

2015/C 228/17

Sprawa T-560/14: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2015 r. – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding i in./Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (UE) nr 511/2014 — Środki zapewniające zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

14

2015/C 228/18

Sprawa T-69/15: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2015 r. – NK Rosneft i in./Rada

15

2015/C 228/19

Sprawa T-106/15: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2015 r. – Opko Ireland Global Holdings/OHIM – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Sprawa T-136/15: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2015 r. – Evropaïki Dynamiki/Parlament

17

2015/C 228/21

Sprawa T-164/15: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2015 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki/Parlament

17

2015/C 228/22

Sprawa T-165/15: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2015 r. – Ryanair i Airport Marketing Service/Komisja

18

2015/C 228/23

Sprawa T-220/15: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2015 r. – Beele Engineering/OHIM (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Sprawa T-222/15: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2015 r. – Beele Engineering/OHIM (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Sprawa T-223/15: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2015 r. – Morton’s of Chicago/OHIM – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Sprawa T-225/15: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2015 r. – QuaMa Quality Management/OHIM – Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Sprawa T-237/15: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2015 r. – Łabowicz/OHIM – Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Sprawa T-238/15: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2015 r. – Novartis/OHIM – Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Sprawa T-244/15: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2015 r. – Klujew/Rada

23

2015/C 228/30

Sprawa T-232/11: Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2015 r. – Stichting Greenpeace Nederland i PAN Europe/Komisja

25

2015/C 228/31

Sprawa T-45/12: Postanowienie Sądu z dnia 8 maja 2015 r. – Zjednoczone Królestwo/EBC

25

2015/C 228/32

Sprawa T-8/13: Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2015 r. – ClientEarth i in./Komisja

25

2015/C 228/33

Sprawa T-30/13: Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2015 r. – GRE/OHIM – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Sprawa T-93/13: Postanowienie Sądu z dnia 8 maja 2015 r. – Zjednoczone Królestwo/EBC

25

2015/C 228/35

Sprawa T-671/13: Postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2015 r. – PAN Europe i Confédération paysanne/Komisja

26

2015/C 228/36

Sprawa T-358/14: Postanowienie Sądu z dnia 8 maja 2015 r. – Hoteles Catalonia/OHIM – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Sprawa T-462/14: Postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2015 r. – EEB/Komisja

26

2015/C 228/38

Sprawa T-542/14: Postanowienie Sądu z dnia 8 maja 2015 r. – Grupo Bimbo/OHIM (Kształt okrągłego pieczywa kanapkowego)

26

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 228/39

Sprawa F-78/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 3 czerwca 2015 r. – Gross/ESDZ (Służba publiczna — Personel EZDZ — Urzędnicy — Awans — Artykuły 43 i 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Porównanie osiągnięć wszystkich uprawnionych do ubiegania się o awans urzędników — Urzędnicy przedstawieni do awansu przez służby EZDZ i urzędnicy nieprzedstawieni przez nie — Uwzględnienie sprawozdań z oceny — Wyłącznie dosłowne oceny)

27

2015/C 228/40

Sprawa F-128/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego izba) z dnia 3 czerwca 2015 r. – Bedin/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Funkcje i uprawnienia odpowiednio komisji dyscyplinarnej i organu powołującego — Ocena rzeczywistego wystąpienia zarzucanych czynów)

27


PL

 

Top