Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:178:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 178, 1 czerwca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 178

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
1 czerwca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 178/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 178/02

Sprawa C-105/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 października 2014 r. w sprawie T-327/13 Mallis i Malli/Komisja i Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 4 marca 2015 r. przez Konstantinosa Mallisa i Elli Konstantinou Malli

2

2015/C 178/03

Sprawa C-106/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 października 2014 r. w sprawie T-328/13 Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisja i Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 4 marca 2015 r. przez Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou

3

2015/C 178/04

Sprawa C-107/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 października 2014 r. w sprawie w sprawie T-329/13 Petros Chatzithoma i Ellenitsa Chatzithoma/Komisja i Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 4 marca 2015 r. przez Petrosa Chatzithomę i Ellenitsę Chatzithomę

4

2015/C 178/05

Sprawa C-108/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 października 2014 r. w sprawie T-330/13 Lella Chatziioannou/Komisja i Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 4 marca 2015 r. przez Lellę Chatziioannou

5

2015/C 178/06

Sprawa C-109/15 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 października 2014 r. w sprawie T-331/13 Marinos Nikolaou/Komisja i Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 4 marca 2015 r. przez Marinosa Nikolaou

6

2015/C 178/07

Sprawa C-110/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 2 marca 2015 r. – Nokia Italia SpA i in./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) i in.

7

2015/C 178/08

Sprawa C-121/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 18 grudnia 2014 r. – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie/Premier ministre, Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Commission de régulation de l’énergie, GDF Suez

8

2015/C 178/09

Sprawa C-124/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 12 marca 2015 r. – Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

9

2015/C 178/10

Sprawa C-133/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 18 marca 2015 r. – H.C. Chavez-Vilchez i in./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) i in.

9

2015/C 178/11

Sprawa C-137/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hiszpania) w dniu 20 marca 2015 r. – María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

10

 

Sąd

2015/C 178/12

Sprawa T-527/09 RENV: Wyrok Sądu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Ayadi/Komisja [Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osoby w następstwie umieszczenia jej nazwiska w wykazie sporządzonym przez organ Narodów Zjednoczonych — Umieszczenie nazwiska tej osoby w wykazie ujętym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawa podstawowe — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Prawo do poszanowania własności]

11

2015/C 178/13

Sprawa T-121/10: Postanowienie Sądu z dnia 26 marca 2015 r. – Conte i in./Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rybołówstwo — Ochrona zasobów rybołówstwa — Ustanowienie wspólnotowego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania — Pojęcie aktu regulacyjnego — Pojęcie aktu ustawodawczego — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

12

2015/C 178/14

Sprawa T-213/13: Postanowienie Sądu z dnia 30 marca 2015 r. – Square/OHIM – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wycofanie zgłoszenia do rejestracji — Umorzenie postępowania)

12

2015/C 178/15

Sprawa T-111/15: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2015 r. – Ryanair i Airport Marketing Services/Komisja

13

2015/C 178/16

Sprawa T-115/15: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2015 r. – Deza/ECHA

14

2015/C 178/17

Sprawa T-121/15: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2015 r. – Fortischem/Komisja

15

2015/C 178/18

Sprawa T-122/15: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2015 r. – Landeskreditbank Baden-Württemberg/EBC

17

2015/C 178/19

Sprawa T-143/15: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2015 r. – Hiszpania/Komisja Europejska

19

2015/C 178/20

Sprawa T-145/15: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2015 r. – Rumunia/Komisja Europejska

20

2015/C 178/21

Sprawa T-158/15: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2015 r. – Abertis Infraestructuras i Abertis Telecom Satélites/Komisja

21

2015/C 178/22

Sprawa T-163/15: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2015 r. – Delta Group agroalimentare/Komisja

22

2015/C 178/23

Sprawa T-167/15: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2015 r. – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/OHIM – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

23

2015/C 178/24

Sprawa T-256/12: Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2015 r. – Hautau/Komisja

24

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 178/25

Sprawa F-33/15: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2015 r. – ZZ/EKES

25

2015/C 178/26

Sprawa F-34/15: Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2015 r. – ZZ/ESDZ

25

2015/C 178/27

Sprawa F-37/15: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

26

2015/C 178/28

Sprawa F-38/15: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2015 r. – FJ/Parlament

26

2015/C 178/29

Sprawa F-39/15: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

27

2015/C 178/30

Sprawa F-40/15: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2015 r. – ZZ/Rada

27

2015/C 178/31

Sprawa F-41/15: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2015 r. – ZZ i in./CEPOL

28

2015/C 178/32

Sprawa F-42/15: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

28

2015/C 178/33

Sprawa F-43/15: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

29


PL

 

Top