EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:175:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 175, 29 maja 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 175

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
29 maja 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 175/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7597 – Sabadell/TSB) ( 1 )

1


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2015/C 175/02

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (CON/2015/10)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 175/03

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

5

2015/C 175/04

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

6

 

Komisja Europejska

2015/C 175/05

Kursy walutowe euro

7

2015/C 175/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7194 – Liberty Global/W&W/Corelio/De Vijver Media – Sprawozdawca: Dania

8

2015/C 175/07

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media (M.7194)

10

2015/C 175/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 lutego 2015 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG (Sprawa M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 996)  ( 1 )

11


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top