EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:127:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 127, 20 kwietnia 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 127

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
20 kwietnia 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2015/C 127/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 127/02

Sprawa C-651/13: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Przepisy krajowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o krótszym czasie obowiązywania, niż w przypadku koncesji dawniejszych — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

2

2015/C 127/03

Sprawa C-652/13: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Cagliari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Mirkowi Sabie (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Przepisy krajowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o krótszym czasie obowiązywania, niż w przypadku koncesji dawniejszych — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

3

2015/C 127/04

Sprawa C-86/14: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Hiszpania) – Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Kolejne umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym — Klauzula 3 ust. 1 — Pojęcie „pracownika zatrudnionego na czas określony» — Klauzula 5 ust. 1 — Środki zapobiegania nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony — Sankcje — Zmiana kwalifikacji stosunku pracy na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony, ale nie na stałe — Prawo do odszkodowania)

3

2015/C 127/05

Sprawa C-457/14: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 lutego 2015 r.(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Cagliari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Claudii Concu, Isabelli Melis (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Uregulowania krajowe — Reorganizacja systemu koncesji w drodze zrównania w czasie terminu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o czasie obowiązywania krótszym od czasu obowiązywania koncesji udzielonych w przeszłości — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

4

2015/C 127/06

Sprawa C-478/14: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Cagliari – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Robertowi Siddu (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Przepisy krajowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o krótszym czasie obowiązywania, niż w przypadku koncesji dawniejszych — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

5

2015/C 127/07

Sprawa C-480/14: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia12 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Società Sogno di Tolosa Ltd i in. przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania — Identyczne pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Gry losowe — Uregulowania krajowe — Reorganizacja systemu koncesji w drodze zrównania w czasie terminu ich wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje o czasie obowiązywania krótszym od czasu obowiązywania koncesji udzielonych w przeszłości — Ograniczenie — Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

5

2015/C 127/08

Sprawa C-57/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie T-524/12 Recaro Holding GmbH/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 4 lutego 2014 r. przez Recaro Holding GmbH, dawniej Recaro Beteiligungs-GmbH

6

2015/C 127/09

Sprawa C-320/14 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 29 kwietnia 2014 r. w sprawie T-647/11 Asos plc/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesione w dniu 3 lipca 2014 r. przez Asos plc

6

2015/C 127/10

Sprawa C-370/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 20 maja 2014 r. w sprawie T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 30 lipca 2014 r. przez Argo Group International Holdings Ltd

7

2015/C 127/11

Sprawa C-594/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 grudnia 2014 r. – Simona Kornhaas/Thomas Dithmar działający jako syndyk masy upadłościowej majątku Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Sprawa C-2/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 7 stycznia 2015 r. – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Sprawa C-7/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Essen (Niemcy) w dniu 12 stycznia 2015 r. – postępowanie karne/Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Sprawa C-19/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I (Niemcy) w dniu 19 stycznia 2015 r. – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Sprawa C-25/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Törvényszék (Węgry) w dniu 21 stycznia 2015 r. – Postępowanie karne przeciwko Istvánowi Baloghowi

10

2015/C 127/16

Sprawa C-38/15: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2015 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

10

2015/C 127/17

Sprawa C-44/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 5 lutego 2015 r. – Hauptzollamt Frankfurt am Main przeciwko Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Sprawa C-82/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2014 r. w sprawie T-189/13 PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Komisja Europejska, wniesione w dniu 20 lutego 2015 r. przez PP Nature-Balance Lizenz GmbH

11

2015/C 127/19

Sprawa C-93/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2014 r. w sprawie T-487/11, Banco Privado Português i Massa Insolvente do Banco Privado Português/Komisja, wniesione w dniu 25 lutego 2015 r. przez Banco Privado Português, S.A. – w likwidacji, i Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A. – w likwidacji

13

2015/C 127/20

Sprawa C-94/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2014 r. w sprawie T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Komisja Europejska, wniesione w dniu 24 lutego 2015 r. przez Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG

14

2015/C 127/21

Sprawa C-100/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 grudnia 2014 r. w sprawie T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 lutego 2015 r. przez Netherlands Maritime Technology Association, dawniej Sheepsbouw Nederland

15

2015/C 127/22

Sprawa C-124/14: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2015 r. – Komisja Europejska/Republika Włoska

16

 

Sąd

2015/C 127/23

Sprawa T-366/11 RENV: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2015 r. – Bial-Portela/OHIM – Isdin (ZEBEXIR) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZEBEXIR — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ZEBINIX — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

17

2015/C 127/24

Sprawa T-496/11: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2015 r. – Zjednoczone Królestwo/EBC (Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Skarga o stwierdzenie nieważności — Ramy polityki nadzorczej Eurosystemu — Akt podlegający zaskarżeniu — Dopuszczalność — Nadzór nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych — Wymóg lokalizacji w państwie członkowskim Eurosystemu mający zastosowanie do systemów rozliczeń z udziałem kontrahenta centralnego — Kompetencja EBC)

18

2015/C 127/25

Sprawa T-41/12: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – LS Fashion/OHIM – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego L’Wren Scott — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LOREN SCOTT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

19

2015/C 127/26

Sprawa T-188/12: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – Breyer/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Pisma procesowe złożone przez Republikę Austrii w ramach postępowania przed Trybunałem o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Odmowa udzielenia dostępu]

19

2015/C 127/27

Sprawa T-377/12: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – Spa Monopole/OHIM – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego OLEOSPA — Wcześniejsze słowne znaki towarowe Beneluksu SPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)]

20

2015/C 127/28

Sprawa T-572/12: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2015 r. – Nissan Jidosha/OHIM (CVTC) [Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o przedłużenie rejestracji graficznego wspólnotowego znaku towarowego CVTC — Przedłużenie częściowe — Artykuł 47 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

21

2015/C 127/29

Sprawa T-45/13: Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2015 r. – Rose Vision i Seseña/Komisja [Klauzula arbitrażowa — Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) — Umowy o udzielenie dotacji dotyczących projektów FIRST, FutureNEM i sISI — Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Zmiana kwalifikacji skargi — Dopuszczalność — Zawieszenie płatności — Termin przekazania sprawozdania z audytu — Rozpowszechnianie informacji osobom trzecim]

22

2015/C 127/30

Sprawa T-227/13: Postanowienie Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – Bayer Intellectual Property/OHIM – Interhygiene (INTERFACE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego INTERFACE — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy Interfog — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Identyczność towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE nr 207/2009)

22

2015/C 127/31

Sprawa T-430/13 P: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – EKES/Achab (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Nadanie obywatelstwa — Artykuł 4 ust. 1 lit. a) i b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Zwrot bezpodstawnie wypłaconych kwot — Artykuł 85 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego)

23

2015/C 127/32

Sprawy połączone T-492/13 i T-493/13: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2015 r. – Schmidt Spiele/OHIM (Przedstawienie plansz do gry planszowej) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia graficznych wspólnotowych znaków towarowych przedstawiających plansze do gry planszowej — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

24

2015/C 127/33

Sprawa T-543/13: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2015 r. – Three-N-Products/OHIM – Munindra (PRANAYUR) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PRANAYUR — Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe AYUR i wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe Ayur, Ayur Naturals Herbals i Aanb — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

24

2015/C 127/34

Sprawa T-558/13: Wyrok Sądu z dnia 4 marca 2015 r. – FSA/OHIM – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy FSA K-FORCE — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy FORCE-X — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

25

2015/C 127/35

Sprawa T-106/14: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – Universal Utility International/OHIM (Greenworld) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Greenworld — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

26

2015/C 127/36

Sprawa T-505/14: Postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2015 r. – Seven for all mankind/OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SEVEN FOR ALL MANKIND — Wcześniejsze graficzne, wspólnotowy i międzynarodowy, znaki towarowe Seven — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

26

2015/C 127/37

Sprawa T-812/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 lutego 2015 r. – BPC Lux 2 i in./Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Sektor finansowy — Pomoc przyznana w ramach rozwiązania banku — Decyzja o niepodnoszeniu zastrzeżeń — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

27

2015/C 127/38

Sprawa T-826/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 lutego 2015 r. – Hiszpania/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia pośrednich udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową za granicą — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — Brak pilnego charakteru)

28

2015/C 127/39

Sprawa T-633/14: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Monster Energy/OHIM (Przedstawienie symbolu pokoju)

28

2015/C 127/40

Sprawa T-666/14: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2014 r. – Monster Energy/OHIM (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Sprawa T-789/14: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2014 r. – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/OHIM – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Sprawa T-851/14: Skarga wniesiona w dniu 26 grudnia 2014 r. – Slovak Telekom/Komisja

30

2015/C 127/43

Sprawa T-47/15: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2015 r. – Niemcy/Komisja

31

2015/C 127/44

Sprawa T-78/15: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2015 r. – Mudhook Marketing/OHIM (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Sprawa T-80/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 19 lutego 2015 r. przez Luigiego Macchię od postanowienia wydanego w dniu 12 grudnia 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-63/11 RENV Macchia/Komisja

33

2015/C 127/46

Sprawa T-83/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – Swatch/OHIM – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Sprawa T-91/15: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2015 r. – AEDEC/Komisja

34

2015/C 127/48

Sprawa T-93/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – Navitar/OHIM – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Sprawa T-95/15: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – Printeos i in./Komisja

36

2015/C 127/50

Sprawa T-96/15: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2015 r. – Mozzetti/OHIM – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Sprawa T-97/15: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2015 r.– Mozzetti/OHIM – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Sprawa T-582/10: Postanowienie Sądu z dnia 18 lutego 2015 r. – Acron i Dorogobuzh/Rada

39

2015/C 127/53

Sprawa T-207/14: Postanowienie Sądu z dnia 27 stycznia 2015 r. – Aluwerk Hettstedt/ECHA

39

2015/C 127/54

Sprawa T-208/14: Postanowienie Sądu z dnia 27 stycznia 2015 r. – Richard Anton/ECHA

39

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 127/55

Sprawa F-15/15: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2015 r. – ZZ/Komisja Europejska

40

2015/C 127/56

Sprawa F-17/15: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2015 r. – ZZ/Komisja

40

2015/C 127/57

Sprawa F-20/15: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2015 r. – ZZ/Komisja

41

2015/C 127/58

Sprawa F-21/15: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2015 r. – ZZ/Komitet Regionów

41

2015/C 127/59

Sprawa F-22/15: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2015 r. – ZZ/Parlament

42

2015/C 127/60

Sprawa F-23/15: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2015 r. – ZZ/Komisja

42

2015/C 127/61

Sprawa F-24/15: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2015 r. – ZZ/Rada

43

2015/C 127/62

Sprawa F-26/15: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2015 r. – ZZ/Parlament

44

2015/C 127/63

Sprawa F-27/15: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2015 r. – ZZ i in./Rada

44


PL

 

Top