Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 72, 28 lutego 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 72

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
28 lutego 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Komisja Europejska

2015/C 072/01

Opinia Komisji z dnia 26 lutego 2015 r. dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z Zakładu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (akcelerator liniowy) znajdującego się w Lund w Szwecji

1

2015/C 072/02

Opinia Komisji z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie projektu zmienionego rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe

3


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 072/03

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2015/C 072/04

Kursy walutowe euro

6

2015/C 072/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 października 2014 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.39924 – instrumenty pochodne na stopy procentowe franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) – Sprawozdawca: Niderlandy

7

2015/C 072/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Instrumenty pochodne na stopy procentowe franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 października 2014 r. (Sprawa AT.39924 – instrumenty pochodne na stopy procentowe franka szwajcarskiego) (CHF LIBOR) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7605)

9

2015/C 072/08

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 października 2014 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.39924 – instrumenty pochodne na stopy procentowe franka szwajcarskiego (Bid Ask Spread Infringement) – Sprawozdawca: Niderlandy

12

2015/C 072/09

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Instrumenty pochodne na stopy procentowe franka szwajcarskiego (Naruszenie dotyczące spreadu między ceną kupna a ceną sprzedaży) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 października 2014 r. (Sprawa AT.39924 – instrumenty pochodne na stopę procentową franka szwajcarskiego) (Naruszenie dotyczące spreadu między ceną kupna a ceną sprzedaży) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7602)

14

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2015/C 072/11

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

17


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 072/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7302 – Styrolution / Braskem / JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

25

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2015/C 072/13

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

26


 

Sprostowania

2015/C 072/14

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków – Wytyczne – EACEA 03/2015 – Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: Pomoc techniczna dla organizacji wysyłających – Rozwijanie zdolności w zakresie pomocy humanitarnej organizacji przyjmujących ( Dz.U. C 17 z 20.1.2015 )

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top