EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:034:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 34, 2 lutego 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 34

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
2 lutego 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2015/C 034/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2015/C 034/02

Sprawa C-464/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalia) w dniu 8 października 2014 r. – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A./Fazenda Pública

2

2015/C 034/03

Sprawa C-479/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 28 października 2014 r. – Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld

3

2015/C 034/04

Sprawa C-481/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 30 października 2014 r. – Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

4

2015/C 034/05

Sprawa C-490/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 6 listopada 2014 r. – Freistaat Bayern przeciwko Verlag Esterbauer GmbH

6

2015/C 034/06

Sprawa C-492/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 5 listopada 2014 r. – Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa i in.

7

2015/C 034/07

Sprawa C-494/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) w dniu 6 listopada 2014 r. – Unia Europejska, działająca przez Komisję Europejską/Axa Belgium SA

8

2015/C 034/08

Sprawa C-497/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino (Włochy) w dniu 7 listopada 2014 r. – postępowanie karne/Stefano Burzio

8

2015/C 034/09

Sprawa C-506/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 12 listopada 2014 r. – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

9

2015/C 034/10

Sprawa C-511/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Bologna (Włochy) w dniu 14 listopada 2014 r. – Pebros Servizi srl/Aston Martin Lagonda Limited

10

2015/C 034/11

Sprawa C-516/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 17 listopada 2014 r. – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2015/C 034/12

Sprawa C-518/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 18 listopada 2014 r. – Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord

12

2015/C 034/13

Sprawa C-521/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finnland) w dniu 18 listopada 2014 r. SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

12

2015/C 034/14

Sprawa C-523/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Gelderland (Niderlandy) w dniu 20 listopada 2014 r. – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV i in.

13

2015/C 034/15

Sprawa C-534/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo (Włochy) w dniu 24 listopada 2014 r. – postępowanie karne/Andrea Gaiti i in.

14

2015/C 034/16

Sprawa C-536/14: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2014 r. – Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga

14

2015/C 034/17

Sprawa C-538/14: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada – Komisja Europejska/Republika Finlandii

15

2015/C 034/18

Sprawa C-541/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 26 września 2014 r. w sprawie T-615/11, Royal Scandinavian Casino Århus/Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 listopada 2014 r. przez Royal Scandinavian Casino Århus I/S

16

2015/C 034/19

Sprawa C-564/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 26 września 2014 r. w sprawie T-631/13 Raffinerie HeideGmbH/Komisja, wniesione w dniu 9 grudnia 2014 r. przez Raffinerie Heide GmbH

17

2015/C 034/20

Sprawa C-566/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 10 października 2014 r. w sprawie T-479/13 Marchiani/Parlament, wniesione w dniu 9 grudnia 2014 r. przez Jean’a-Charlesa Marchianiego

18

 

Sąd

2015/C 034/21

Sprawy połączone T-472/09 i T-55/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – SP/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Podstawa prawna — Nadużycie władzy i nadużycie proceduralne — Grzywny — Limit przewidziany w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja zmieniająca — Niedopuszczalność]

20

2015/C 034/22

Sprawy T-489/09, T-490/09 i T-56/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Leali i Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Podstawa prawna — Nadużycie władzy i nadużycie proceduralne — Grzywny — Czas trwania naruszenia — Proporcjonalność — Przedawnienie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja zmieniająca — Niedopuszczalność]

21

2015/C 034/23

Sprawa T-69/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – IRO/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Podstawa prawna — Badanie sprawy — Określenie rynku — Naruszenie art. 65 EWWiS — Grzywny — Okoliczności łagodzące — Proporcjonalność]

21

2015/C 034/24

Sprawa T-70/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Feralpi/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Brak kompetencji — Podstawa prawna — Naruszenie prawa do obrony — Zasady dobrej administracji, proporcjonalności i równości broni — Kryteria przypisania — Określenie rynku — Naruszenie art. 65 EWWiS — Grzywny — Przedawnienie — Waga — Czas trwania]

22

2015/C 034/25

Sprawa T-83/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Riva Fire/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Kompetencje Komisji — Podstawa prawna — Zasięgnięcie opinii komitetu doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej — Prawo do obrony — Określenie rynku geograficznego — Stosowanie zasady lex mitior — Naruszenie art. 65 EWWiS — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące — Proporcjonalność — Stosowanie komunikatu w sprawie współpracy z 1996 r.]

23

2015/C 034/26

Sprawa T-85/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Alfa Acciai/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Nadużycie władzy — Prawo do obrony — Jednolite i ciągłe naruszenie — Grzywny — Ustalenie kwoty wyjściowej — Okoliczności łagodzące — Czas trwania postępowania administracyjnego]

24

2015/C 034/27

Sprawa T-90/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Ferriere Nord/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Kompetencje Komisji — Prawo do obrony — Stwierdzenie naruszenia — Grzywny — Powrót do naruszenia — Okoliczności łagodzące — Współpraca — Nieograniczone prawo orzekania]

24

2015/C 034/28

Sprawa T-91/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Lucchini/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Podstawa prawna — Prawo do obrony — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące — Uwzględnienie wyroku uchylającego wydanego w sprawie związanej)

25

2015/C 034/29

Sprawa T-92/10: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Ferriera Valsabbia i Valsabbia Investimenti/Komisja [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Nadużycie władzy — Prawo do obrony — Jednolite i ciągłe naruszenie — Grzywny — Ustalenie kwoty wyjściowej — Okoliczności łagodzące — Czas trwania postępowania administracyjnego]

26

2015/C 034/30

Sprawa T-90/11: Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2014 r. – ONP i in./Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Francuski rynek analiz biomedycznych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Związek przedsiębiorstw — Izba zawodowa — Przedmiot kontroli i dochodzenia — Warunki stosowania art. 101 TFUE — Naruszenie ze względu na cel — Cena minimalna i przeszkody w rozwoju grup laboratoriów — Jednolite i ciągłe naruszenie — Dowód — Błędy w ocenie okoliczności faktycznych i naruszenia prawa — Kwota grzywny — Punkt 37 wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Nieograniczone prawo orzekania)

26

2015/C 034/31

Sprawa T-438/11: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – BelTechExport przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Białorusi — Zamrożenie funduszy — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym)

27

2015/C 034/32

Sprawa T-439/11: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Sport-pari przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Białorusi — Zamrożenie funduszy — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Błąd w ocenie)

28

2015/C 034/33

Sprawa T-440/11: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – BT Telecommunications przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Białorusi — Zamrożenie funduszy — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Błąd w ocenie)

29

2015/C 034/34

Sprawa T-441/11: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Peftiev przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Białorusi — Zamrożenie funduszy — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Błąd w ocenie)

31

2015/C 034/35

Sprawa T-605/11: Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2014 r. – Novartis/OHIM – Dr Organic (BIOCERT) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BIOCERT — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BIOCEF — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

32

2015/C 034/36

Sprawa T-278/12: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Inter-Union Technohandel/OHIM – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PROFLEX — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy PROFEX — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

32

2015/C 034/37

Sprawa T-476/12: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. – Saint-Gobain Glass Deutschland/Komisja (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 — Dokumenty dotyczące usytuowanych w Niemczech instalacji skarżącej objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Częściowa odmowa dostępu — Informacje o środowisku — Artykuł 6 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 1367/2006 — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego — Sprzeciw zgłoszony przez państwo członkowskie — Artykuł 4 ust. 3 i 5 rozporządzenia nr 1049/2001)

33

2015/C 034/38

Sprawa T-12/13: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. – Sherwin-Williams Sweden/OHIM – Akzo Nobel Coatings International (ARTI) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego ARTI — Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu ARTITUDE i rejestracja międzynarodowa wcześniejszego znaku towarowego Beneluksu ARTITUDE — Odmowa rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Identyczne i wysoce podobne towary — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

34

2015/C 034/39

Sprawa T-140/13: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Netherlands Maritime Technology Association/Komisja (Pomoc państwa — Hiszpański system wcześniejszej amortyzacji określonych aktywów nabytych w drodze leasingu finansowego — Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa — Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Poważne trudności — Okoliczności i czas trwania badania wstępnego — Niewystarczający i niekompletny charakter badania)

34

2015/C 034/40

Sprawa T-176/13: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – DTL Corporación/OHIM – Vallejo Rosell (Generia) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Generia — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy Generalia generación renovable — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 63 ust. 1 i art. 75 rozporządzenia nr 207/2009]

35

2015/C 034/41

Sprawa T-189/13: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. – PP Nature-Balance Lizenz/Komisja (Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Substancja czynna „tolperyzon” — Artykuł 116 dyrektywy 2001/83/WE — Decyzja Komisji nakazująca państwom członkowskim zmianę krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających daną substancję czynną — Ciężar dowodu — Proporcjonalność)

36

2015/C 034/42

Sprawa T-307/13: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Capella/OHIM – Oribay Mirror Buttons (ORIBAY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Dopuszczalność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku)

36

2015/C 034/43

Sprawa T-498/13: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. – Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHIM –Vincci Hoteles (NAMMU) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy NAMMU — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 i zasady 22 ust. 2 – 4 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

37

2015/C 034/44

Sprawa T-519/13: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Leder & Schuh International przeciwko OHIM – Epple (VALDASAAR) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VALDASAAR — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy Val d’Azur — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

38

2015/C 034/45

Sprawa T-618/13: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. – Oracle America/OHIM – Aava Mobile (AAVA CORE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AAVA CORE — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy JAVA i powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej znak towarowy JAVA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak prawdopodobieństwa skojarzenia — Związek między oznaczeniami — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

38

2015/C 034/46

Sprawa T-752/14: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2014 r. – Combaro/Komisja

39

2015/C 034/47

Sprawa T-754/14: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2014 r. – Efler i in./Komisja

39

2015/C 034/48

Sprawa T-765/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. – Legakis i in./Rada

40

2015/C 034/49

Sprawa T-785/14: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2014 r. – El Corte Inglés/OHIM – STD Tekstil (MOTORTOWN)

41

2015/C 034/50

Sprawa T-790/14: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2014 r. – Hassan/Rada

42

2015/C 034/51

Sprawa T-791/14: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2014 r. – Bensarsa przeciwko Komisji i EIOD

43

2015/C 034/52

Sprawa T-803/14: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2014 r. – Gervais Danone/OHIM – San Miguel (B’lue)

44

2015/C 034/53

Sprawa T-805/14: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2014 r. – Stagecoach Group/OHIM (MEGABUS.COM)

44

2015/C 034/54

Sprawa T-808/14: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2015 r. – Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska

45

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2015/C 034/55

Sprawa F-80/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. – CZ/ESMA (Służba publiczna — Zatrudnienie — Personel tymczasowy — Przedłużenie okresu próbnego — Zwolnienie po okresie próbnym)

47

2015/C 034/56

Sprawa F-103/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. – DE/EMA (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego EMA — Sprawozdania z oceny — Żadanie stwierdzenia nieważności — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Naruszenie norm proceduralnych — Brak)

47

2015/C 034/57

Sprawa F-31/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. – Colart i in./Parlament (Służba publiczna — Reprezentacja personelu — Komitet pracowniczy — Wybory do komitetu pracowniczego — Przepisy dotyczące reprezentacji personelu Parlamentu Europejskiego — Kompetencje komisji skrutacyjnej — Postępowanie w sprawie zażaleń przed komisją skrutacyjną — Ogłoszenie wyników wyborów — Złożenie zażalenia do komisji skrutacyjnej — Artykuł 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Brak uprzedniego zażalenia do organu powołującego — Wniesienie sprawy bezpośrednio do Sądu — Niedopuszczalność)

48

2015/C 034/58

Sprawa F-63/11 RENV: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2014 r. – Luigi Macchia/Komisja (Służba publiczna — Personnel tymczasowy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony — Uznanie administracyjne — Oczywisty błąd w ocenie — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście bezzasadna)

49

2015/C 034/59

Sprawa F-21/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2014 r. – Iliopoulou/Europol (Służba publiczna — Personel Europolu — Konwencja o Europolu — regulamin pracowniczy Europolu — Decyzja 2009/371/WSiSW — Zastosowanie WZIP do pracowników Europolu — Nieprzedłużenie umowy o pracę na czas określony w charakterze członka personelu tymczasowego — Odmowa zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego)

49

2015/C 034/60

Sprawa F-127/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2014 r. – Turkington/Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym — Brak zakwestionowania propozycji dotyczącej liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury w terminie — Brak nowej istotnej okoliczności faktycznej — Oczywista niedopuszczalność)

50

2015/C 034/61

Sprawa F-126/14: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

50

2015/C 034/62

Sprawa F-128/14: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. – ZZ/Komisja

51

2015/C 034/63

Sprawa F-130/14: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2014 r. – ZZ/Parlament Europejski

52

2015/C 034/64

Sprawa F-132/14: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. – ZZ/Parlament

52

2015/C 034/65

Sprawa F-134/14: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2014 r. – ZZ/Komisja

53

2015/C 034/66

Sprawa F-136/14: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2014 r. – ZZ/Komisja

54

2015/C 034/67

Sprawa F-137/14: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2014 r. – ZZ/Komisja

54

2015/C 034/68

Sprawa F-138/14: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

55


PL

 

Top