EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:431:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 431, 1 grudnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 431

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
1 grudnia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 431/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

2014/C 431/02

Złożenie ślubowania przez nowego członka Trybunału

2

2014/C 431/03

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

2

2014/C 431/04

Decyzje Trybunału podjęte na zgromadzeniu ogólnym w dniu 14 października 2014 r.

2

2014/C 431/05

Listy do celów ustalenia składów orzekających

3

2014/C 431/06

Wyznaczenie izby odpowiedzialnej za rozpoznanie spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu postępowania przed Trybunałem

4

2014/C 431/07

Wyznaczenie izby odpowiedzialnej za rozpoznanie spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania przed Trybunałem

4

2014/C 431/08

Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 431/09

Sprawa C-488/13: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 9 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okryżen syd – Tyrgowiszte – Bułgaria) – Pyrwa Inwesticionna Banka AD, UniKredit Bułbank AD, Sijk Faundejszyn LLS przeciwko Eyr Propyrti Dewełopmynt – w nesystojatełnost AD, Sindik na Eyr Propyrti Dewełopmynt – w nesystojatełnost AD [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 — Pojęcie „bezspornych roszczeń pieniężnych” — Postępowanie upadłościowe — Niepochodzący od sądu tytuł egzekucyjny dotyczący spornego roszczenia — Wniosek o wszczęcie egzekucji z masy upadłości na podstawie takiego tytułu — Sytuacja nieobjęta zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1896/2006 — Oczywisty brak właściwości Trybunału]

5

2014/C 431/10

Sprawa C-521/13 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 września 2014 r. – Think Schuhwerk GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Brak charakteru odróżniającego — Czerwone skuwki sznurowadeł do butów — Artykuł 122 regulaminu postępowania przed Sądem — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

6

2014/C 431/11

Sprawa C-199/14: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 25 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – János Kárász przeciwko Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Wprowadzanie w życie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

6

2014/C 431/12

Sprawa C-204/14: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 4 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – István Tivadar Szabó przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Odesłanie prejudycjalne — Spółka handlowa, która zakumulowała długi podatkowe — Kierownik tej spółki, który nie może być zatrudniony w celu wykonywania funkcji kierowniczej w innej spółce — Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Brak możliwości zastosowania przepisów prawa Unii, o których interpretację wystąpiono — Oczywista niewłaściwość Trybunału — Pytania o charakterze hipotetycznym — Oczywista niedopuszczalność)

7

2014/C 431/13

Sprawa C-387/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą (Polska) w dniu 14 sierpnia 2014 r. – Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu

7

2014/C 431/14

Sprawa C-397/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 20 sierpnia 2014 r. – Polkomtel Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Sprawa C-400/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie T-372/11 Basic AG Lebensmittelhandel przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 20 sierpnia 2014 r. przez Basic AG Lebensmittelhandel

9

2014/C 431/16

Sprawa C-404/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšším soudem České republiky (Republika Czeska) w dniu 25 sierpnia 2014 r. – Marie Matoušková Martinus, specjalny urzędnik sądowy nadzorujący postępowanie spadkowe przeciwko Mishy Martinusowi i Elisabeth Jekaterinie Martinus, reprezentowanym przez kuratora, Davida Sedláka oraz Benowi Jeriëlowi Eljadzie Martinusowi

10

2014/C 431/17

Sprawa C-405/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 25 sierpnia 2014 r. – PST CLC a.s. przeciwko Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Sprawa C-406/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska) w dniu 27 sierpnia 2014 r. – Wrocław – Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Sprawa C-416/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Włochy) w dniu 3 września 2014 r. – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA przeciwko Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Sprawa C-425/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Włochy) w dniu 17 września 2014 r. – Impresa Edilux srl, w charakterze pełnomocnika ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) przeciwko Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Sprawa C-426/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 18 września 2014 r. – Heart Life Croce Amica Srl przeciwko Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Sprawa C-432/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud'hommes de Paris (Francja) w dniu 22 września 2014 r. – David Van der Vlist przeciwko Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Sprawa C-386/13: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 24 września 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Cypryjskiej

16

2014/C 431/24

Sprawa C-93/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 9 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Navarra – Hiszpania) – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria przeciwko Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Sprawa C-130/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 września 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

16

2014/C 431/26

Sprawa C-279/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 9 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hannover – Niemcy) – Catharina Smets, Franciscus Vereijken przeciwko TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Sprawa C-316/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 25 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim – Niemcy) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock przeciwko Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Sprawa C-337/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 23 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim – Niemcy) – Elvira Mandl, Helmut Mandl przeciwko Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Sprawa C-364/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 16 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim – Niemcy) – Annette Lorch, Kurt Lorch przeciwko Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Sprawa C-365/14: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim – Niemcy) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler przeciwko Condor Flugdienst GmbH

17

 

Sąd

2014/C 431/31

Sprawa T-453/11: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2014 r. – Szajner przeciwko OHIM – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy LAGUIOLE — Wcześniejsza francuska firma Forge de Laguiole — Artykuł 53 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

18

2014/C 431/32

Sprawa T-268/13: Wyrok Sądu z dnia 21 października 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji (Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Okresowa kara pieniężna — Decyzja określająca wysokość okresowej kary pieniężnej — Obowiązek odzyskania — Przedsiębiorstwa objęte postępowaniem upadłościowym — Przedmiot postępowań upadłościowych — Należyta staranność — Ciężar dowodu)

19

2014/C 431/33

Sprawa T-405/10: Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2014 r. – Justice & Environment przeciwko Komisji (Zbliżanie ustawodawstw — Zamierzone uwalnianie do środowiska GMO — Procedura udzielania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu — Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej — Stwierdzenie nieważności zaskarżonych lub rozpatrywanych decyzji — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

19

2014/C 431/34

Sprawa T-354/12: Postanowienie Sądu z dnia 17 września 2014 r. – Afepadi i in. przeciwko Komisji [Skarga o stwierdzenie nieważności — Oświadczenia zdrowotne stosowane na etykietach i w reklamach środków spożywczych — Rozporządzenie (UE) nr 432/2012 — Motywy 11, 14 i 17 — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność]

20

2014/C 431/35

Sprawa T-59/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2014 r. – BT przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Personel kontraktowy — Nieprzedłużenie umowy — Artykuł 76 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej)

20

2014/C 431/36

Sprawa T-83/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2014 r. – BS przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Przepisy dotyczące ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej — Zasada kolegialności — Charakter prawny sporu — Stopień uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części niemające właściwej podstawy prawnej)

21

2014/C 431/37

Sprawa T-230/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – HTC Sweden przeciwko OHIM – Vermop Salmon (TWISTER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku — Umorzenie postępowania)

22

2014/C 431/38

Sprawa T-497/13: Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2014 r. – Boston Scientific Neuromodulation przeciwko OHIM (PRECISION SPECTRA) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PRECISION SPECTRA — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

22

2014/C 431/39

Sprawa T-583/13: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – Shire Pharmaceutical Contracts przeciwko Komisji [Skarga o stwierdzenie nieważności — Produkty lecznicze stosowane w pediatrii — Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 — Artykuł 37 — Przedłużenie okresu wyłączności rynkowej sierocych produktów leczniczych niechronionych patentem — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność]

23

2014/C 431/40

Sprawa T-286/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Röchling Oertl Kunststofftechnik przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

23

2014/C 431/41

Sprawa T-287/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Schaeffler Technologies przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Wspieranie na poziomie krajowym wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Sprawa T-288/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Energiewerke Nord przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Wspieranie na poziomie krajowym wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Sprawa T-294/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Klemme przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

25

2014/C 431/44

Sprawa T-300/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Autoneum Germany przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

25

2014/C 431/45

Sprawa T-296/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Erbslöh przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

26

2014/C 431/46

Sprawa T-297/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Walter Klein przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

26

2014/C 431/47

Sprawa T-298/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Erbslöh Aluminium przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

27

2014/C 431/48

Sprawa T-300/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Fricopan Back przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

27

2014/C 431/49

Sprawa T-301/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. – Michelin Reifenwerke przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris)

28

2014/C 431/50

Sprawa T-521/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2014 r. – Szwecja przeciwko Komisji

28

2014/C 431/51

Sprawa T-642/14: Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2014 r. – JP Divver Holding Company przeciwko OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Sprawa T-660/14: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2014 r. – SV Capital przeciwko EUNB

29

2014/C 431/53

Sprawa T-670/14: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2014 r. – Milchindustrie-Verband und Deutscher Raiffeisenverband przeciwko Komisji

30

2014/C 431/54

Sprawa T-681/14: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2014 r. – El-Qaddafi przeciwko Radzie

31

2014/C 431/55

Sprawa T-682/14: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2014 r. – Mylan Laboratories i Mylan przeciwko Komisji

32

2014/C 431/56

Sprawa T-683/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 16 września 2014 r. przez Rhysa Morgana od wyroku wydanego w dniu 8 lipca 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-26/13 Morgan przeciwko OHIM

33

2014/C 431/57

Sprawa T-684/14: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2014 r. – Krka przeciwko Komisji

34

2014/C 431/58

Sprawa T-685/14: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2014 r. – EEB przeciwko Komisji

35

2014/C 431/59

Sprawa T-689/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 września 2014 r. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) od wyroku wydanego w dniu 2 lipca 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-63/13 Psarras przeciwko ENISA

36

2014/C 431/60

Sprawa T-690/14: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2014 r. – Sony Computer Entertainment Europe/OHIM – Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Sprawa T-701/14: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2014 r. – Niche Generics przeciwko Komisji

38

2014/C 431/62

Sprawa T-713/14: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2014 r. – IPSO przeciwko BCE

39

2014/C 431/63

Sprawa T-714/14: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2014 r. – Bonney/OHIM – Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Sprawa T-715/14: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2014 r. – NK Rosneft i in. przeciwko Radzie

40

2014/C 431/65

Sprawa T-718/14: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2014. r. – Hong Kong Group/OHIM – WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Sprawa T-721/14: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2014 r. – Belgia przeciwko Komisji

42

2014/C 431/67

Sprawa T-725/14: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2014 r. – Aalberts Industries przeciwko Komisji Europejskiej i Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

43

2014/C 431/68

Sprawa T-727/14: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2014 r. – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/OHIM – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Sprawa T-728/14: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2014 r. – Universal Protein Supplements Corp. działająca pod firmą Universal Nutrition przeciwko OHIM – H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Sprawa T-592/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – Ratioparts-Ersatzteile przeciwko OHIM – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Sprawa T-622/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – Ratioparts-Ersatzteile przeciwko OHIM – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Sprawa T-706/13: Postanowienie Sądu z dnia 1 października 2014 r. – Tui Deutschland przeciwko OHIM – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Sprawa T-370/14: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2014 r. – Petropars i in. przeciwko Radzie

46

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 431/74

Sprawa F-23/11 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – AY przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za rok 2010 — Porównanie osiągnięć — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego)

47

2014/C 431/75

Sprawa F-86/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – van de Water przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Prawa i obowiązki urzędnika — Zgłoszenie zamiaru podjęcia działalności zawodowej o zakończeniu służby — Artykuł 16 regulaminu pracowniczego — Zgodność z uzasadnionymi interesami instytucji — Zakaz)

47

2014/C 431/76

Sprawa F-59/14: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

48

2014/C 431/77

Sprawa F-75/14: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL

48

2014/C 431/78

Sprawa F-87/14: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

49

2014/C 431/79

Sprawa F-98/14: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

50


PL

 

Top