Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 380, 27 października 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 380

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
27 października 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 380/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 380/02

Sprawa C-372/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Republika Słowacka) w dniu 1 sierpnia 2014 r. – Provident Financial s.r.o. przeciwko Zdenkowi Sobotce

2

2014/C 380/03

Sprawa C-398/14: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

3

2014/C 380/04

Sprawa C-402/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 22 sierpnia 2014 r. – VIAMAR – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon A.E. przeciwko Elliniko Dimosio

4

 

Sąd

2014/C 380/05

Sprawa T-170/08: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Komisja przeciwko ID FOS Research (Klauzula arbitrażowa — Umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie technologii przemysłowych i materiałowych — Zwrot części wypłaconych kwot — Odsetki za zwłokę)

5

2014/C 380/06

Sprawa T-425/11: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Kasyna greckie — Regulacja przewidująca wynoszące 80 % obciążenie pobierane od opłat za wejście w różnej wysokości — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść)

5

2014/C 380/07

Sprawa T-443/11: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Gold East Paper i Gold Huasheng Paper przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz cienkiego papieru powlekanego pochodzącego z Chin — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Termin na wydanie decyzji w przedmiocie tego statusu — Sumienne i bezstronne badanie — Prawo do obrony — Oczywisty błąd w ocenie — Zasada dobrej administracji — Ciężar dowodu — Szkoda — Określenie marginesu zysku — Definicja produktu objętego postępowaniem — Przemysł wspólnotowy — Związek przyczynowy)

6

2014/C 380/08

Sprawa T-444/11: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Gold East Paper i Gold Huasheng Paper przeciwko Radzie (Subsydia — Przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chin — Metodologia — Kalkulacja korzyści — Oczywisty błąd w ocenie — Szczególność — Okres amortyzacji — Preferencyjne traktowanie podatkowe — Środki wyrównawcze — Szkoda — Określenie marginesu zysku — Definicja produktu objętego postępowaniem — Przemysł wspólnotowy — Związek przyczynowy)

7

2014/C 380/09

Sprawa T-450/11: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Galileo International Technology przeciwko OHIM – ESA i Komisja (GALILEO) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego GALILEO — Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe GALILEO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak podobieństwa między rozpatrywanymi towarami i usługami]

8

2014/C 380/10

Sprawa T-536/12: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Aroa Bodegas przeciwko OHIM – Bodegas Muga (aroa) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego aroa — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Aro — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Częściowa odmowa rejestracji]

8

2014/C 380/11

Sprawa T-127/13: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – El Corte Inglés przeciwko OHIM – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PRO OUTDOOR — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy OUTDOOR garden barbecue camping — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Przedmiot sporu przed izbą odwoławczą — Artykuł 60 i art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

9

2014/C 380/12

Sprawa T-185/13: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Continental Wind Partners przeciwko OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego CONTINENTAL WIND PARTNERS — Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Continental — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Częściowa odmowa rejestracji]

10

2014/C 380/13

Sprawa T-112/11: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rejestracja chronionego oznaczenia geograficznego — „Edam Holland” — Brak interesu prawnego — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

10

2014/C 380/14

Sprawa T-113/11: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rejestracja chronionego oznaczenia geograficznego — „Gouda Holland” — Brak interesu prawnego — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

11

2014/C 380/15

Sprawa T-261/12: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Komisji ds. Ochrony Konkurencji w Serbii — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

12

2014/C 380/16

Sprawa T-336/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2014 r. – Borghezio przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Oświadczenie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym informujące zgromadzenie o wykluczeniu posła do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej, do której należy — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

12

2014/C 380/17

Sprawa T-386/13: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – Kėdainių rajono Okainių i in. przeciwko Radzie i Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka rolna — Systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników — Zezwolenie na przyznanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich na Litwie za rok 2012 — Termin na wniesienie skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Niedopuszczalność — Zarzut niezgodności z prawem)

13

2014/C 380/18

Sprawa T-538/13: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2014 r. – Verein Natura Havel i Vierhaus przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Wezwanie do usunięcia uchybienia wystosowane w ramach trwającego postępowania w sprawie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego zgodności niemieckiego prawa lotniczego z prawem Unii — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, śledztwa i audytu — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna, a częściowo pozbawiona podstawy prawnej)

14

2014/C 380/19

Sprawa T-499/14: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2014 r. – Its Europe przeciwko Komisji

14

2014/C 380/20

Sprawa T-564/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2014 r. – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen przeciwko OHIM

15

2014/C 380/21

Sprawa T-631/14: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2014 r. – Roland przeciwko OHIM – Louboutin (Czerwony niuans naniesiony na podeszwę buta)

16

2014/C 380/22

Sprawa T-632/14: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2014 r. – Intercon przeciwko Komisji

16

2014/C 380/23

Sprawa T-638/14: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2014 r. – Frinsa del Noroeste przeciwko OHIM – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Sprawa T-641/14: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2014 r. – Dellmeier przeciwko OHIM – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Sprawa T-643/14: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2014 r. – Red Lemon Incorporation przeciwko OHIM – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Sprawa T-647/14: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2014 r. – Infusion Brands przeciwko OHIM (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Sprawa T-648/14: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2014 r. – Infusion Brands przeciwko OHIM (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Sprawa T-652/14: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2014 r. – AF Steelcase przeciwko OHIM

21

2014/C 380/29

Sprawa T-657/14: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2014 r. – Hiszpania przeciwko Komisji

22

2014/C 380/30

Sprawa T-658/14: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2014 r. – Jurašinović przeciwko Radzie

23

2014/C 380/31

Sprawa T-664/14: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2014 r. –Belgia przeciwko Komisji

24

2014/C 380/32

Sprawa T-665/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 17 września 2014 r. przez Roberta Klara i Francisca Fernandeza Fernandeza od postanowienia wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-114/13 Klar i Fernandez Fernandez przeciwko Komisji

24

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 380/33

Sprawa F-65/14: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko SEAE

26

2014/C 380/34

Sprawa F-67/14: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

26

2014/C 380/35

Sprawa F-69/14: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

27

2014/C 380/36

Sprawa F-73/14: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Europolowi

27


PL

 

Top