Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:372:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 372, 20 października 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 372

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
20 października 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 372/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 372/02

Sprawa C-150/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 29 stycznia 2014 r. w sprawie T-47/13 Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i Christinowi Viewegowi, wniesione w dniu 31 marca 2014 r. przez Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH

2

2014/C 372/03

Sprawa C-339/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Nürnberg (Niemcy) w dniu 14 lipca 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Andreasowi Wittmannowi

2

2014/C 372/04

Sprawa C-342/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 16 lipca 2014 r. – X-Steuerberatungsgesellschaft przeciwko Finanzamt Hannover-Nord

3

2014/C 372/05

Sprawa C-371/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 1 sierpnia 2014 r. – APEX GmbH Internationale Spedition przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt

3

2014/C 372/06

Sprawa C-375/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Frosinone (Włochy) w dniu 6 sierpnia 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Laezzy Rosarii

4

2014/C 372/07

Sprawa C-386/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour administrative d’appel de Versailles (Francja) w dniu 13 sierpnia 2014 r. – Groupe Steria SCA przeciwko Ministère des finances et des comptes publics

4

2014/C 372/08

Sprawa C-388/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 14 sierpnia 2014 r. – Timac Agro Deutschland GmbH przeciwko Finanzamt Sankt Augustin

5

2014/C 372/09

Sprawa C-389/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Esso Italiana srl e. a., przeciwko Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE i in.

5

2014/C 372/10

Sprawa C-390/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cypr) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Astinomikos Diefthindis Larnakas przeciwko Masoud Mehrabipari

7

2014/C 372/11

Sprawa C-391/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Api Raffineria di Ancona SpA przeciwko Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE i in.

7

2014/C 372/12

Sprawa C-392/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA przeciwko Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE i in.

9

2014/C 372/13

Sprawa C-393/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Dalmine SpA przeciwko Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE i in.

10

2014/C 372/14

Sprawa C-394/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim (Niemcy) w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Sandy Siewert i in. przeciwko Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 372/15

Sprawa C-395/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 sierpnia 2014 r. – Vodafone GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland

12

 

Sąd

2014/C 372/16

Sprawa T-471/11: Wyrok Sądu z dnia 5 września 2014 r. – Éditions Odile Jacob przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracje — Rynek księgarski — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem z zastrzeżeniem odsprzedaży aktywów — Decyzja zatwierdzająca nabywcę zbywanych aktywów — Decyzja wydana po stwierdzeniu przez Sąd nieważności decyzji początkowej dotyczącej tego samego postępowania — Interes prawny — Naruszenie art. 266 TFUE — Niewypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzji w przedmiocie warunkowego zatwierdzenia — Rozróżnienie między warunkami a obowiązkami — Zasada niedziałania prawa wstecz — Ocena kandydatury nabywcy — Niezależność nabywcy od zbywcy — Nadużycie władzy — Obowiązek uzasadnienia)

13

2014/C 372/17

Sprawa T-516/11: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2014 r. – MasterCard i in. przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie nr 1049/2001 — Dokumenty związane z analizą dotyczącą kosztów i korzyści handlowców wynikających z akceptowania różnych metod płatności — Dokumenty pochodzące od stron trzecich — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych strony trzeciej)

13

2014/C 372/18

Sprawa T-218/12: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2014 r. – Micrus Endovascular przeciwko OHIM – Laboratorios Delta (DELTA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DELTA — Wcześniejsze graficzne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe DELTA PORTUGAL i firma LABORATORIOS DELTA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

14

2014/C 372/19

Sprawa T-461/12: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2014 r. – Hansestadt Lübeck przeciwko Komisji [Pomoc państwa — Opłaty lotniskowe — Port lotniczy w Lubece — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Oczywisty błąd w ocenie — Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 659/1999]

15

2014/C 372/20

Sprawa T-494/12: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2014 r. – Biscuits Poult przeciwko OHIM – Banketbakkerij Merba (Ciastko) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający przełamane ciastko — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Artykuły 4, 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

16

2014/C 372/21

Sprawa T-199/13: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2014 r. – DTM Ricambi przeciwko OHIM – STAR (STAR) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego STAR — Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy STAR LODI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

16

2014/C 372/22

Sprawa T-555/14: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2014 r. – Estonia przeciwko Komisji

17

2014/C 372/23

Sprawa T-567/14: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2014 r. – Grup OOD przeciwko OHIM – Kosta Iliew (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

18

2014/C 372/24

Sprawa T-585/14: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Słowenia przeciwko Komisji

19

2014/C 372/25

Sprawa T-586/14: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2014 r. – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings przeciwko Komisji

20

2014/C 372/26

Sprawa T-597/14: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2014 r. – Cham i Bena Properties przeciwko Radzie

21

2014/C 372/27

Sprawa T-602/14: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2014 r. – Bena Properties przeciwko Radzie

22

2014/C 372/28

Sprawa T-615/14: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2014 r. – Fútbol Club Barcelona przeciwko OHIM (przedstawienie escudo)

22

2014/C 372/29

Sprawa T-165/14: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2014 r. – ANKO przeciwko Komisji i REA

23


PL

 

Top