EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:351:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 351, 6 października 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 351

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
6 października 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 351/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 351/02

Sprawa C-318/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 3 lipca 2014 r. – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. przeciwko Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Sprawa C-328/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Słowacja) w dniu 4 lipca 2014 r. – CD Consulting s. r. o. przeciwko Annie Pančurovej i in.

3

2014/C 351/04

Sprawa C-343/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 maja 2014 r. w sprawie T-160/12 Adler Modemärkte AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 15 lipca 2014 r. przez Adler Modemärkte AG

3

2014/C 351/05

Sprawa C-350/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Trieste (Włochy) w dniu 21 lipca 2014 r. – Florin Lazar reprezentowany przez posiadającego pełnomocnictwo szczególne Luigiego Erculeę przeciwko Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Sprawa C-362/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland (Irlandia) w dniu 25 lipca 2014 r. – Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Sprawa C-366/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Węgry) w dniu 28 lipca 2014 r.– Herrenknecht przeciwko Hév-Sugár

6

2014/C 351/08

Sprawa C-374/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 22 maja 2014 r. w sprawie T-95/13 Walcher Meßtechnik GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 4 sierpnia 2014 r. przez Walcher Meßtechnik GmbH

6

2014/C 351/09

Sprawa C-376/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 7 sierpnia 2014 r. – C przeciwko M

7

 

Sąd

2014/C 351/10

Sprawa T-516/13: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2014 r. – CW przeciwko Radzie

9

2014/C 351/11

Sprawa T-224/14: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2014 r. – CW przeciwko Radzie

9

2014/C 351/12

Sprawa T-481/14: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2014 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki przeciwko EIT

10

2014/C 351/13

Sprawa T-531/14: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2014 r. – Sotiropoulou i in. przeciwko Radzie

11

2014/C 351/14

Sprawa T-533/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 16 lipca 2014 r. przez Desislavę Kolarovą od postanowienia wydanego w dniu 30 kwietnia 20014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-88/13 Kolarova przeciwko REA

13

2014/C 351/15

Sprawa T-534/14: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2014 r. – Murnauer Markenvertrieb przeciwko OHIM – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Sprawa T-535/14: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2014 r. – The Cookware Company przeciwko OHIM – Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Sprawa T-549/14: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2014 r. – Lidl Stiftung przeciwko OHIM – Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Sprawa T-552/14: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2014 r. – Wm. Wrigley Jr. przeciwko OHIM (Extra)

15

2014/C 351/19

Sprawa T-553/14: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2014 r. – Wm. Wrigley Jr. przeciwko OHIM (Extra)

16

2014/C 351/20

Sprawa T-556/14 P: Odwołanie wniesione w dniu 28 lipca 2014 r. przez Victora Navarra od wyroku wydanego w dniu 21 maja 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-46/13 Navarro przeciwko Komisji

16

2014/C 351/21

Sprawa T-558/14: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2014 r. – Research Engineering & Manufacturing przeciwko OHIM – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Sprawa T-562/14: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2014 r. – Yoo Holdings przeciwko OHIM – Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Sprawa T-563/14: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2014 r. – Hewlett Packard Development Company przeciwko OHIM (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Sprawa T-577/14: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

19

2014/C 351/25

Sprawa T-579/14: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2014 r. – Birkenstock Sales przeciwko OHIM (Przedstawienie wierzchniego wzoru)

20

2014/C 351/26

Sprawa T-581/14: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2014 r. – Vierling przeciwko OHIM – IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Sprawa T-583/14: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2014 r. – Giand przeciwko OHIM – Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Sprawa T-589/14: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2014 r. – Musso przeciwko Parlamentowi

22

2014/C 351/29

Sprawa T-590/14: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2014 r. – Zuffa przeciwko OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Sprawa T-591/14: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2014 r. – BSH przeciwko OHIM (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Sprawa T-614/14: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2014 r. – Fútbol Club Barcelona przeciwko OHIM – Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Sprawa T-618/14: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Grupo Bimbo przeciwko OHIM (kształt meksykańskiego taco)

25

2014/C 351/33

Sprawa T-621/14: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2014 r. – Infocit przeciwko OHIM- DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Sprawa T-622/14: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2014 r. – Lauritzen Holding przeciwko OHIM – IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Sprawa T-623/14: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2014 r. – Loewe Technologies przeciwko OHIM – DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Sprawa T-624/14: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2014 r. – Bice International przeciwko OHIM – Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Sprawa T-625/14: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Wm. Wrigley Jr. przeciwko OHIM (Przedstawienie kuli)

28

2014/C 351/38

Sprawa T-626/14: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2014 r. – Wm. Wrigley Jr. przeciwko OHIM (Przedstawienie niebieskiej kuli)

29

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 351/39

Sprawa F-63/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 lipca 2014 r. – Psarras przeciwko ENISA (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Rozwiązanie umowy — Artykuł 41 ust. 2 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Prawo do bycia wsłuchanym — Krzywda — Decyzja niezgodna z prawem w konsekwencji — Rażące naruszenie praw osoby trzeciej — Zasądzenie odszkodowania z urzędu — Niewykonanie wyroku stwierdzającego nieważność)

30

2014/C 351/40

Sprawa F-13/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 czerwca 2014 r. – DL przeciwko Komisji (Wykreślenie — Cofnięcie skargi przez stronę skarżącą — Artykuł 89 paragraf 7 regulaminu postępowania — Porozumienie stron w przedmiocie kosztów)

30

2014/C 351/41

Sprawa F-3/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 lipca 2014 r. – DJ przeciwko AESA

31


PL

 

Top