Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:244:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 244, 26 lipca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 244

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
26 lipca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2014/C 244/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie oraz w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Litwy (CON/2014/50)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 244/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7238 – American Express Company/Qatar Holding/GBT) (1)

2


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2014/C 244/03

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2014/1)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2014/C 244/04

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2014/499/WPZiB, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 810/2014, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

4

 

Komisja Europejska

2014/C 244/05

Kursy walutowe euro

6

2014/C 244/06

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiająca program prac Komisji na rok 2015 dotyczący wkładu finansowego na rzecz laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej

7

2014/C 244/07

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

14

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2014/C 244/08

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie pakietu środków legislacyjnych reformujących Eurojust oraz ustanawiających Prokuraturę Europejską („EPPO”)

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2014/C 244/09

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

21

2014/C 244/10

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13; Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17; Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34; Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22; Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12; Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8; Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17; Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 14; Dz.U. C 210 z 16.7.2011, s. 30; Dz.U. C 271 z 14.9.2011, s. 18; Dz.U. C 356 z 6.12.2011, s. 12; Dz.U. C 111 z 18.4.2012, s. 3; Dz.U. C 183 z 23.6.2012, s. 7; Dz.U. C 313 z 17.10.2012, s. 11; Dz.U. C 394 z 20.12.2012, s. 22; Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 9; Dz.U. C 167 z 13.6.2013, s. 9; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 2; Dz.U. C 275 z 24.9.2013, s. 7; Dz.U. C 314 z 29.10.2013, s. 5; Dz.U. C 324 z 9.11.2013, s. 6; Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 4; Dz.U. C 167 z 4.6.2014, s. 9)

22


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2014/C 244/11

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem we wspólnym przedsięwzięciu SESAR – Program na rzecz Badań i Innowacji 2020 – Nr. ref. SJU/LC/0110-CEI

23


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top