Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 129, 28 kwietnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 129

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
28 kwietnia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 129/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 112 z 14.4.2014

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 129/02

Sprawy połączone od C-337/12 P do C-340/12 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 marca 2014 r. – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S przeciwko Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja oznaczeń tworzonych przez powierzchnię pokrytą czarnymi krążkami — Unieważnienie — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) — Przeinaczenie dowodów]

2

2014/C 129/03

Sprawa C-409/12: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent- und Markensenat – Austria) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH przeciwko Pfahnl Backmittel GmbH (Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 12 ust. 2 lit. a) — Wygaśnięcie — Znak towarowy, który stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany — Postrzeganie oznaczenia słownego „KORNSPITZ” przez sprzedawców z jednej strony i użytkowników końcowych z drugiej strony — Utrata charakteru odróżniającego z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych)

3

2014/C 129/04

Sprawa C-458/12: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trento – Włochy) – Lorenzo Amatori i in. przeciwko Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Przejęcie przedsiębiorstw — Ochrona praw pracowniczych — Dyrektywa 2001/23/WE — Przejęcie stosunków pracy w wypadku zbycia na podstawie umowy części zakładu, która nie może być uważana za wcześniej istniejącą niezależną jednostkę gospodarczą)

4

2014/C 129/05

Sprawa C-595/12: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Loredana Napoli przeciwko Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 2006/54/WE — Równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy — Szkolenie służące uzyskaniu statusu urzędnika — Wykluczenie z powodu przedłużającej się nieobecności — Nieobecność spowodowana urlopem macierzyńskim)

5

2014/C 129/06

Sprawy połączone C-606/12 i C-607/12: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Commissione tributaria provinciale Genova – Włochy) – Dresser Rand SA przeciwko Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 17 ust. 2 lit. f) — Przesłanka obejmująca odesłanie towaru z powrotem do państwa członkowskiego, z którego został on pierwotnie wysłany lub przetransportowany]

5

2014/C 129/07

Sprawa C-206/13: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Włochy) – Cruciano Siragusa przeciwko Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Ogólne zasady prawa Unii — Stosowanie prawa Unii — Zakres stosowania prawa Unii — Wystarczające powiązanie — Brak — Brak właściwości Trybunału)

6

2014/C 129/08

Sprawa C-650/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Francja) w dniu 9 grudnia 2013 r. – Thierry Delvigne przeciwko Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Sprawa C-661/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 13 grudnia 2013 r. – Astellas Pharma Inc. przeciwko Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Sprawa C-6/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 9 stycznia 2014 r. – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG przeciwko Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Sprawa C-10/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 13 stycznia 2014 r. – J.B.G.T. Miljoen, druga strona postępowania: Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Sprawa C-14/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 15 stycznia 2014 r. – X przeciwko Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Sprawa C-17/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 16 stycznia 2014 r. – Société générale SA przeciwko Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Sprawa C-20/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 17 stycznia 2014 r. – BGW Marketing- & Management-Service GmbH przeciwko Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Sprawa C-62/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverfassungsgericht (Niemcy) w dniu 10 lutego 2014 r. – Peter Gauweiler i in.

11

2014/C 129/16

Sprawa C-65/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Nivelles (Belgia) w dniu 10 lutego 2014 r. – Charlotte Rosselle przeciwko Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres).

13

2014/C 129/17

Sprawa C-84/14 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 4 grudnia 2013 r. w sprawie T-438/10, Forgital Italy SpA przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 18 lutego 2014 r. przez Forgital Italy SpA

14

2014/C 129/18

Sprawa C-100/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2013 r. w sprawie T-116/11 European Medical Association przeciwko Komisji Europejskiej., wniesione w dniu 28 lutego 2014 r. przez European Medical Association Asbl (EMA)

14

2014/C 129/19

Sprawa C-113/14: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2014 r. – Bundesrepublik Deutschland przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

15

 

Sąd

2014/C 129/20

Sprawa T-592/10: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – El Corte Inglés przeciwko OHIM – Technisynthese (BTS) przeciwko OHIM [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego BTS — Wcześniejsze wspólnotowe i krajowe, graficzne znaki towarowe TBS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

17

2014/C 129/21

Sprawy połączone T-102/11 i od T-369/12 do T-371/12: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – American Express Marketing & Development przeciwko OHIM (IP ZONE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia słownych wspólnotowych znaków towarowych IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE i EUROPEAN IP ZONE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

17

2014/C 129/22

Sprawa T-202/12: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – Al Assad przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — Zamrożenie funduszy — Umieszczenie jednostki w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi — Powiązania osobiste z członkami reżimu — Prawo do obrony — Rzetelny proces — Obowiązek uzasadnienia — Ciężar dowodu — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Proporcjonalność — Prawo własności — Prawo do życia prywatnego)

18

2014/C 129/23

Sprawa T-315/12: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – Tubes Radiatori przeciwko OHIM – Antrax It (Grzejnik) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający grzejnik — Wcześniejszy wzór — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Brak innego całościowego wrażenia — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Nasycenie stanu sztuki wzorniczej — Obowiązek uzasadnienia]

19

2014/C 129/24

Sprawa T-348/12: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – Globosat Programadora przeciwko OHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SPORT TV INTERNACIONAL — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy SPROTV — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 i zasada 22 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

19

2014/C 129/25

Sprawa T-381/12: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – Borrajo Canelo przeciwko OHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy PALMA MULATA — Rzeczywiste używania — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się co do elementów niewpływających na jego charakter odróżniający]

20

2014/C 129/26

Sprawa T-430/12: Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2014 r. – Heinrich przeciwko OHIM – Komisja European Network Rapid Manufacturing) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy European Network Rapid Manufacturing — Względna podstawa odmowy rejestracji — Naśladownictwo godła międzynarodowej organizacji rządowej — Artykuł 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 6 ter konwencji paryskiej]

20

2014/C 129/27

Sprawa T-373/13 P: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2014 r. – Alsteens przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Przedłużenie umowy — Oczywista niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji — Prawo do bycia wysłuchanym — Możliwość oddzielenia aneksu przedłużającego umowę)

21

2014/C 129/28

Sprawa T-41/14: Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2014 r. – Argo Development and Manufacturing przeciwko OHIM– Clapbanner (Artykuły reklamowe)

22

2014/C 129/29

Sprawa T-43/14: Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2014 r. – Heidrick & Struggles International przeciwko OHIM (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Sprawa T-53/14: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2014 r. – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik przeciwko Komisji

23

2014/C 129/31

Sprawa T-56/14: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2014 r. – Evyap przeciwko OHIM – Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Sprawa T-58/14: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2014 r. – Stührk Delikatessen Import przeciwko Komisji

25

2014/C 129/33

Sprawa T-59/14: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2014 r. – Blackrock przeciwko OHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Sprawa T-61/14: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2014 r. – Monster Energy przeciwko OHIM – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Sprawa T-68/14: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2014 r. – Post Bank Iran przeciwko Radzie

27

2014/C 129/36

Sprawa T-71/14: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2014 r. – Swatch przeciwko OHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Sprawa T-87/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2014 r. – Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in. przeciwko Radzie

30

2014/C 129/38

Sprawa T-97/14: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2014 r. – Harry's New York Bar przeciwko OHIM – Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Sprawa T-107/14: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2014 r. – Republika Grecka przeciwko Komisji

31

2014/C 129/40

Sprawa T-116/14: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2014 r. – Bunge Argentina przeciwko Radzie

33

2014/C 129/41

Sprawa T-123/14: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2014 r. – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte przeciwko OHIM – Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Sprawa T-145/14: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2014 r. – adidas przeciwko OHIM – Shoe Branding Europe (emblemat w postaci dwóch równoległych pasków)

35

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 129/43

Sprawa F-128/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 marca 2014 r. – CR przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Prawo do dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu — Zwrot nadpłaconych kwot — Zamiar wprowadzenia administracji w błąd — Dowód — Brak możliwości powołania się względem administracji na pięcioletni termin na podniesienie żądania zwrotu nadpłaconych kwot — Zarzut niezgodności z prawem — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Zasada zgodności — Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze — Dopuszczalność)

36

2014/C 129/44

Sprawa F-77/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 marca 2014 r. – DC przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Niezdolność do pracy — Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy — Obliczanie odsetek — Żądanie odszkodowania — Oczywista niedopuszczalność)

36

2014/C 129/45

Sprawa F-119/13: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

37

2014/C 129/46

Sprawa F-125/13: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2013 r. – ZZ przeciwko OHIM

37


 

Sprostowania

2014/C 129/47

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-689/13 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 85 z dnia 22 marca 2014 r.)

39


PL

 

Top