Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:111:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 111, 12 kwietnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 111

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
12 kwietnia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 111/1

Informacja Komisji dotycząca powiadomień o przypadkach braku wzajemności przesyłanych przez państwa członkowskie w myśl art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1289/2013

1

2014/C 111/2

Komunikat Komisji w sprawie ilości dostępnych w drugim półroczu 2014 r. dla niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2014/C 111/3

Ogłoszenie skierowane do osób, do których zastosowanie mają środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2014/205/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011, wdrożonym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 371/2014 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

5

 

Komisja Europejska

2014/C 111/4

Kursy walutowe euro

6

2014/C 111/5

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się Regionalną konwencję w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną pomiędzy Umawiającymi się Stronami tej konwencji

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2014/C 111/6

Wzory dokumentów pobytowych wydawanych przez państwa członkowskie (art. 34 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen)

12

2014/C 111/7

Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.”(Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

13

2014/C 111/8

Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Island Capital (Europe) Limited (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

14


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2014/C 111/9

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7227 – Temasek/Olam International) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

15

2014/C 111/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma) ( 1 )

16

2014/C 111/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7182 – Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls) ( 1 )

17

2014/C 111/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7180 – Agrifirm/BayWa/Agrimec JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

18

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2014/C 111/13

Państwa, których kontrole zgodności zostały zatwierdzone zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji (UE) nr 543/2011

19


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top