Help Print this page 

Document C:2014:111:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 111, 12 kwietnia 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 111

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
12 kwietnia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 111/1

Informacja Komisji dotycząca powiadomień o przypadkach braku wzajemności przesyłanych przez państwa członkowskie w myśl art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1289/2013

1

2014/C 111/2

Komunikat Komisji w sprawie ilości dostępnych w drugim półroczu 2014 r. dla niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2014/C 111/3

Ogłoszenie skierowane do osób, do których zastosowanie mają środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2014/205/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011, wdrożonym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 371/2014 dotyczącym środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

5

 

Komisja Europejska

2014/C 111/4

Kursy walutowe euro

6

2014/C 111/5

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się Regionalną konwencję w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną pomiędzy Umawiającymi się Stronami tej konwencji

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2014/C 111/6

Wzory dokumentów pobytowych wydawanych przez państwa członkowskie (art. 34 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen)

12

2014/C 111/7

Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.”(Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

13

2014/C 111/8

Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Island Capital (Europe) Limited (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

14


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2014/C 111/9

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7227 – Temasek/Olam International) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

15

2014/C 111/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma) ( 1 )

16

2014/C 111/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7182 – Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls) ( 1 )

17

2014/C 111/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7180 – Agrifirm/BayWa/Agrimec JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

18

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2014/C 111/13

Państwa, których kontrole zgodności zostały zatwierdzone zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji (UE) nr 543/2011

19


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top