Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 071, 8 marzec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.071.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 71

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
8 marca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 071/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 61 z 1.3.2014.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 071/02

Sprawa C-567/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 5 listopada 2013 r. — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai przeciwko Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Sprawa C-573/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 12 listopada 2013 r. — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Sprawa C-586/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pesti Központi Kerületi Bíróság (Węgry) w dniu 20 listopada 2013 r. — Martin Meat Kft. przeciwko Géza Simonfay, Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Sprawa C-589/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 19 listopada 2013 r. — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Sprawa C-594/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 listopada 2013 r. — „go fair” Zeitarbeit OHG przeciwko Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Sprawa C-609/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-364/10 Duravit AG i in. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 listopada 2013 r. przez Duravit AG i in.

4

2014/C 071/08

Sprawa C-612/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2013 r. w sprawie T-111/11, ClientEarth przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 listopada 2013 r. przez ClientEarth

5

2014/C 071/09

Sprawa C-615/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2013 r. w sprawie T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) przeciwko Europejskiemu Urzędowi do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), wniesione w dniu 27 listopada 2013 r. przez ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

6

2014/C 071/10

Sprawa C-629/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polska) w dniu 2 grudnia 2013 r. — Adarco Invest Sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

6

2014/C 071/11

Sprawa C-633/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 3 grudnia 2013 r. — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Sprawa C-645/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hiszpania) w dniu 5 grudnia 2013 r. — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito przeciwko Evaristo Méndez Sena i in.

7

2014/C 071/13

Sprawa C-657/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 12 grudnia 2013 r. — Verder LabTec przeciwko Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Sprawa C-659/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 13 grudnia 2013 r. — C & J Clark International Ltd przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Sprawa C-664/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa (Łotwa) w dniu 13 grudnia 2013 r. — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija przeciwko Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Sprawa C-671/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 17 grudnia 2013 r. — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” i Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Sprawa C-673/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 października 2013 r. w sprawie T-545/11 Stichting Greenpeace Nererland i Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 17 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską

10

2014/C 071/18

Sprawa C-681/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 23 grudnia 2013 r. — Diageo Brands BV przeciwko Simiramidzie-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Sprawa C-686/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 27 grudnia 2013 r. — X AB przeciwko Skatteverket

11

2014/C 071/20

Sprawa C-2/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 3 stycznia 2014 r. — postępowanie karne przeciwko Thi Bich Ngoc Nguyen i Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Sprawa C-4/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 6 stycznia 2014 r. — Christophe Bohez przeciwko Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Sprawa C-44/14: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2014 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

13

 

Sąd

2014/C 071/23

Sprawa T-384/09: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — SKW Stahl-Metallurgie Holding i SKW Stahl-Metallurgie przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego w EOG, z wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Prawo do obrony — Możliwość przypisania zachowania o znamionach naruszenia — Obowiązek uzasadnienia — Grzywny — Równość traktowania — Okoliczności łagodzące — Współpraca w postępowaniu administracyjnym — Proporcjonalność — Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r.)

14

2014/C 071/24

Sprawa T-391/09: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Evonik Degussa i AlzChem przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego w EOG, z wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Możliwość przypisania zachowania o znamionach naruszenia — Grzywny — Współpraca w postępowaniu administracyjnym — Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia — Okoliczności łagodzące — Proporcjonalność — Czas trwania naruszenia — Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r.)

14

2014/C 071/25

Sprawa T-395/09: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Gigaset przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego w EOG, z wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Możliwość przypisania zachowania o znamionach naruszenia — Obowiązek uzasadnienia — Grzywny — Czas trwania naruszenia — Równość traktowania — Okoliczności łagodzące — Współpraca w postępowaniu administracyjnym — Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r.)

15

2014/C 071/26

Sprawa T-528/09: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2014 r. — Hubei Xinyegang Steel przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chin — Ustalenie zagrożenia wystąpienia szkody — Artykuł 3 ust. 9 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (obecnie art. 3 ust. 9 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009))

15

2014/C 071/27

Sprawa T-216/11: Wyrok Sądu z dnia z dnia 28 stycznia 2014 r. — Progust przeciwko OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego IMPERIA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy IMPERIAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

16

2014/C 071/28

Sprawa T-495/11: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2014 r. — Streng przeciwko OHIM — Gismondi (PARAMETRICA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PARAMETRICA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy parameta — Względna podstawa odmowy rejestracji — Nieprzedstawienie dowodów w języku postępowania w sprawie sprzeciwu — Zasada 19 ust. 2 i 3 oraz zasada 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

17

2014/C 071/29

Sprawa T-600/11: Wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2014 r. — Schuhhaus Dielmann przeciwko OHIM — Carrera (Carrera panamericana) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską Carrera panamericana — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy CARRERA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

17

2014/C 071/30

Sprawa T-158/12: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2014 r. — European Dynamics Belgium i in. przeciwko EMA (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług zewnętrznych w zakresie programów komputerowych — Decyzja o umieszczeniu oferty skarżących na drugiej pozycji dla celów umowy kaskadowej — Kryteria udzielenia zamówień — Dodanie kryterium udzielenia zamówienia nieprzewidzianego w dokumentach umownych — Ocena kryterium selekcji w fazie udzielenia zamówienia — Przejrzystość)

18

2014/C 071/31

Sprawa T-221/12: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Sunrider przeciwko OHIM — Nannerl (SUN FRESH) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SUN FRESH — Wcześniejsze słowne i graficzne, wspólnotowy, zarejestrowany dla Beneluksu i krajowe, znaki towarowe SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH i SUNNYFRESH — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

18

2014/C 071/32

Sprawa T-513/12: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — NCL przeciwko OHIM (NORWEGIAN GETAWAY) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego NORWEGIAN GETAWAY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

19

2014/C 071/33

Sprawa T-514/12: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — NCL przeciwko OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego NORWEGIAN BREAKAWAY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b)i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

19

2014/C 071/34

Sprawa T-551/12: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Coppenrath-Verlag przeciwko OHIM — Sembella (Rebella) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Rebella — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SEMBELLA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009)

19

2014/C 071/35

Sprawa T-47/13: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2014 r. — Goldsteig Käsereien Bayerwald przeciwko OHIM — Vieweg (goldstück) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego goldstück — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy GOLDSTEIG — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

20

2014/C 071/36

Sprawa T-68/13: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Novartis przeciwko OHIM (CARE TO CARE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CARE TO CARE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

20

2014/C 071/37

Sprawa T-174/13 P: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Komisja przeciwko BO (Odwołanie — Służba publiczna — Personel kontraktowy — Zabezpieczenie społeczne — Refundacja kosztów transportu — Koszty transportu z powodów językowych — Artykuł 19 ust. 2 przepisów wspólnych dotyczących ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich — Część II, rozdział 12 pkt 2.5 ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących refundacji kosztów leczenia)

20

2014/C 071/38

Sprawa T-134/12: Postanowienie Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Umowy dotyczące pomocy finansowej Unii na rzecz projektów w dziedzinie badań i rozwoju — Zarzut niedopuszczalności — Brak zmiany kwalifikacji żądań — Niedopuszczalność)

21

2014/C 071/39

Sprawy połączone T-116/13 P i T-117/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — Lebedef przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowania w sprawie oceny w 2008 r. i w 2009 r. — Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej — Sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej obejmujące zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce — Wyznaczenie przez związek zawodowy — Odrzucenie skarg w pierwszej instancji jako oczywiście bezzasadnych — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

21

2014/C 071/40

Sprawa T-303/13: Postanowienie Sądu z dnia 14 stycznia 2014 r. — Miettinen przeciwko Radzie (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Opinia służby prawnej Rady — Odmowa dostępu — Ujawnienie po wniesieniu skargi — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Brak interesu prawnego — Umorzenie postępowania)

22

2014/C 071/41

Sprawa T-650/13: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2013 r. — Lomnici przeciwko Parlamentowi

22

2014/C 071/42

Sprawa T-677/13: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2013 r. — Axa Versicherung przeciwko Komisji

22

2014/C 071/43

Sprawa T-717/13: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2013 r. — Chair Entertainment Group przeciwko OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Sprawa T-718/13: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2013 r. — The Directv Group przeciwko OHIM — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Sprawa T-720/13: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2013 r. — Gat Microencapsulation przeciwko OHIM — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Sprawa T-8/14: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2014 r. — Mogyi przeciwko OHMI (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Sprawa T-9/14: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2014 r. — Mogyi przeciwko OHMI (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Sprawa T-13/14: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2014 r. — Węgry przeciwko Komisji

25

2014/C 071/49

Sprawa T-14/14: Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2014 r. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in. przeciwko Radzie

26

2014/C 071/50

Sprawa T-45/14: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2014 r. — HTTS i Bateni przeciwko Radzie

27

2014/C 071/51

Sprawa T-54/14: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2014 r. — Goldfish i in. przeciwko Komisji

28

2014/C 071/52

Sprawa T-136/13: Postanowienie Sądu z dnia 14 stycznia 2014 r. — Hanwha SolarOne i in. przeciwko Parlamentowi i in.

28

2014/C 071/53

Sprawa T-555/13: Postanowienie Sądu z dnia 10 stycznia 2014 r. — MHCS przeciwko OHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 071/54

Sprawa F-60/09 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 października 2013 r. — Birkhoff przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Dziecko dotknięte poważną chorobą lub niepełnosprawnością niepozwalającymi na samodzielne utrzymanie — Wniosek o przedłużenie okresu wypłacania dodatku)

29

2014/C 071/55

Sprawa F-15/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. — Andres i in. przeciwko EBC (Służba publiczna — Personel EBC — Reforma systemu ubezpieczeń — Zamrożenie planu emerytalnego — Implementacja systemu emerytalnego — Zasięgnięcie opinii komitetu nadzorującego — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego — Zasięgnięcie opinii Rady Prezesów — Powtarzana co trzy lata ewaluacja planu emerytalnego — Naruszenie warunków zatrudnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Zasada proporcjonalności — Prawa nabyte — Zasada pewności prawa i przewidywalności — Obowiązek informowania)

29

2014/C 071/56

Sprawa F-92/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. — Faita przeciwko EKES (Służba publiczna — Mobbing — Wniosek o udzielenie wsparcia — Uzasadnienie decyzji)

30

2014/C 071/57

Sprawa F-124/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2013 r. — Possanzini przeciwko Frontexowi (Służba publiczna — Personel Frontexu — Członek personelu tymczasowego — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej zawierające negatywne oceny zatwierdzającego nieprzedstawione zainteresowanemu — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony — Decyzja oparta na opinii zatwierdzającego — Prawo do obrony — Naruszenie — Spór o charakterze majątkowym — Nieograniczone prawo orzekania)

30

2014/C 071/58

Sprawy połączone F-20/12 i F-43/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. — Wurster przeciwko EIGE (Służba publiczna — Personel EIGE — Członek personelu tymczasowego — Procedura oceny zdolności zarządczych pracowników EIGE nowo zatrudnionych na średnim szczeblu zarządczym — Przeniesienie z urzędu na stanowisko poza szczeblem zarządczym — Prawo do bycia wysłuchanym — Zakres stosowania prawa — Odnotowanie z urzędu — Zmiana uzasadnienia dokonana przez sąd z urzędu)

31

2014/C 071/59

Sprawy połączone F-23/12 i F-30/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. — Glantenay i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/204/10 — Nabór na podstawie dokumentów poświadczających kwalifikacje — Wykluczenie kandydatów bez rozpatrzenia ich dyplomów oraz doświadczenia zawodowego)

31

2014/C 071/60

Sprawa F-38/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2013 r. — BP przeciwko FRA (Służba publiczna — Personel Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej — Członek personelu kontraktowego — Niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony ze skutkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony — Przeniesienie do innego departamentu do czasu wygaśnięcia umowy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

32

2014/C 071/61

Sprawa F-46/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. — Höpcke przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AST/111/10 — Niewpisanie na listę rezerwową — Instrukcja dotycząca zredagowania tekstu o pewnej minimalnej długości — Niezastosowanie się)

32

2014/C 071/62

Sprawa F-52/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Cortivo przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Współczynnik korygujący — Państwo członkowskie miejsca zamieszkania — Pojęcie — Główne miejsce zamieszkania — Podział miejsca zamieszkania między dwoma państwami członkowskimi — Dokumenty potwierdzające — Uzasadnione oczekiwania)

32

2014/C 071/63

Sprawy połączone F-72/12 i F-10/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 listopada 2013 r. — Roulet przeciwko Komisji (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Artykuł 66 regulaminu pracowniczego — Były członek personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AD 12 — Zatrudnienie w charakterze urzędnika w grupie zaszeregowania AD 6 — Wypłacanie wynagrodzenia równoważnego urzędnikowi w grupie zaszeregowania AD 12 — Oczywisty błąd — Zwrot nadpłaconych kwot na mocy art. 85 regulaminu pracowniczego)

33

2014/C 071/64

Sprawa F-84/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. — CN przeciwko Radzie (Służba publiczna — Artykuł 78 regulaminu pracowniczego — Komitet ds. inwalidztwa — Sprawozdanie lekarskie — Dane medyczne o charakterze psychiatrycznym lub psychologicznym — Tajemnica lekarska — Dostęp — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

33

2014/C 071/65

Sprawa F-113/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. — Balionyte-Merle przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/204/10 — Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej — Ocena kompetencji ogólnych kandydatów — Ocena na podstawie osiągnięć kandydatów podczas egzaminów przeprowadzonych na etapie oceny zintegrowanej — Spójność między oceną wyrażoną liczbowo i komentarzami umieszczonymi w paszporcie kompetencji)

34

2014/C 071/66

Sprawa F-122/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 listopada 2013 r. — Arguelles Arias przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Umowa na czas nieokreślony — Wypowiedzenie — Zajmowane stanowisko wymagające posiadania zaświadczenia o pozytywnym przejściu postępowania sprawdzającego — Odmowa wydania zaświadczenia przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa — Odmienna decyzja organu odwoławczego — Rozstrzygnięcie krajowego organu ds. bezpieczeństwa i organu odwoławczego niewiążące organu upoważnionego do zawierania umów zatrudnienia)

34

2014/C 071/67

Sprawa F-60/09 DEP: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 grudnia 2013 r. — Birkhoff przeciwko Komisji (Służba publiczna — Postępowanie — Ustalenie kosztów — Umorzenie postępowania)

34

2014/C 071/68

Sprawa F-49/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 2 grudnia 2013 r. — Pachtitis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty EPSO/AD/77/06 — Dostęp do dokumentów — Wniosek o dostęp do odpowiedzi w testach wstępnych — Unieważnienie wyników testów — Brak interesu prawnego — Umorzenie postępowania)

35

2014/C 071/69

Sprawa F-127/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 października 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi powiększonym o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość — Skarga wniesiona pocztą w ciągu dziesięciu kolejnych dni — Brak identyczność pomiędzy jedną a drugą — Przekroczenie terminu do wniesienia skargi)

35

2014/C 071/70

Sprawa F-133/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Odpowiedzialność pozaumowna Unii — Naprawienie szkody wynikającej z przesłania przez instytucję do adwokata skarżącego pisma dotyczącego kosztów obciążających skarżącego — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna — Artykuł 94 regulaminu postępowania)

35

2014/C 071/71

Sprawa F-145/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 października 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi powiększonym o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość — Skarga wniesiona pocztą w ciągu dziesięciu kolejnych dni — Brak identyczność pomiędzy jedną a drugą — Przekroczenie terminu do wniesienia skargi)

36

2014/C 071/72

Sprawa F-47/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. — Debaty przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu (2012) — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego — Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępowania w sprawie awansu poprzedzającego postępowanie, podczas którego ewentualna decyzja o awansie doszłaby do skutku — Instytucja właściwa do wydania decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika)

36

2014/C 071/73

Sprawa F-134/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 stycznia 2014 r. — Loescher przeciwko Radzie

36

2014/C 071/74

Sprawa F-136/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 stycznia 2014 r. — Carpenito przeciwko Radzie

37

2014/C 071/75

Sprawa F-49/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 października 2013 r. — Moragrega Arroyo przeciwko Radzie

37


PL

 

Top