EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:069:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 069, 7 marzec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.069.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 69

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
7 marca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 069/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

1

2014/C 069/02

Decyzje w związku z monitorowaniem wykonania decyzji dotyczących pomocy na restrukturyzację i likwidację dla instytucji finansowych (1)

29

2014/C 069/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2)

30


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2014/C 069/04

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

36

2014/C 069/05

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

57


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2014/C 069/06

Pomoc państwa – Zjednoczone Królestwo – Pomoc państwa SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) Umowa inwestycyjna (poprzedzająca kontrakt na transakcje różnicowe) dla nowej elektrowni jądrowej Hinkley Point C – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

60

2014/C 069/07

Pomoc państwa – Hiszpania – Pomoc państwa SA. 36387 (2013/C) (ex 2013/NN) – Domniemana pomoc na rzecz trzech klubów piłkarskich z Regionu Walencji – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

99

2014/C 069/08

Pomoc państwa – Hiszpania – Pomoc państwa SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) – Real Madrid Club de Futbol – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

108

2014/C 069/09

Pomoc państwa – Hiszpania – Pomoc państwa SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) – Pomoc państwa na rzecz niektórych hiszpańskich zawodowych klubów sportowych – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

115

2014/C 069/10

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) – Środki na rzecz B&R polegające na częściowym zwolnieniu pracodawców z odprowadzanych potrąceń – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

122


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

PL

 

Top