EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:038:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 038, 8 luty 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.038.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 38

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
8 lutego 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 038/1

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 038/2

Kursy walutowe euro

2

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2014/C 038/3

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

3

2014/C 038/4

Streszczenie opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

8

2014/C 038/5

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

11

2014/C 038/6

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

12

2014/C 038/7

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2006/48/WE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE oraz dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

14

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2014/C 038/8

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85 ; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15 ; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18 ; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 7 ; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 6 ; Dz.U. C 273 z 16.9.2011, s. 11 ; Dz.U. C 357 z 7.12.2011, s. 3 ; Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12 ; Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4 ; Dz.U. C 182 z 22.6.2012, s. 10 ; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4 ; Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5 ; Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2 ; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13 )

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2014/C 038/9

Publikacja zgodna z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych – Streszczenie decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych wobec Nova Ljubljanska banka d.d. w dniu 18 grudnia 2013 r.

25

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2014/C 038/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

27


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top