Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:024:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 024, 25 styczeń 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.024.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 24

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
25 stycznia 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 024/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 15 z 18.1.2014.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 024/02

Sprawa C-523/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht (Niemcy) w dniu 3 października 2013 r. — Walter Larcher przeciwko Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Sprawa C-548/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hiszpania) w dniu 24 października 2013 r. — Caixabank S.A. przeciwko Franciscowi Javierowi Brenesowi Jiménezowi i Andrei Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Sprawa C-549/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekammer Arnsberg (Niemcy) w dniu 22 października 2013 r. — Bundesdruckerei GmbH przeciwko Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Sprawa C-552/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Hiszpania) w dniu 25 października 2013 r. — Grupo Hospitalario Quirón S.A. przeciwko Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Sprawa C-556/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 28 października 2013 r. — UAB Litaksa przeciwko BTA Insurance Company SE

3

2014/C 024/07

Sprawa C-560/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 30 października 2013 r. — Finanzamt Ulm przeciwko Ingeborg Wagner-Raith jako następcy prawnemu zmarłej Marii Schweier

4

2014/C 024/08

Sprawa C-563/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 30 października 2013 r. — UPC DTH Sàrl przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

4

2014/C 024/09

Sprawa C-570/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 6 listopada 2013 r. — Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Sprawa C-571/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 7 listopada 2013 r. — Annegret Weitkämper-Krug przeciwko NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

6

2014/C 024/11

Sprawa C-572/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 8 listopada 2013 r. — Hewlett-Packard Belgium SPRL przeciwko Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Sprawa C-576/13: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

7

2014/C 024/13

Sprawa C-578/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Kiel (Niemcy) w dniu 15 listopada 2013 r. — Hans-Jürgen Kickler i in. przeciwko Republice Greckiej

7

2014/C 024/14

Sprawa C-579/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 15 listopada 2013 r. — P przeciwko Commissie Sociale Zekerheid Breda i S przeciwko College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

8

2014/C 024/15

Sprawa C-581/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-448/11 Golden Balls Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 15 listopada 2013 r. przez Intra-Presse

8

2014/C 024/16

Sprawa C-582/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-437/11 Golden Balls Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 15 listopada 2013 r. przez Intra-Presse

9

2014/C 024/17

Sprawa C-583/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 6 września 2013 r. w sprawach połączonych T-289/11, T-290-11 i T-521/11, Deutsche Bahn AG i in. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 15 listopada 2013 r. przez Deutsche Bahn AG i in.

9

2014/C 024/18

Sprawa C-588/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 9 września 2013 r. w sprawie T-430/11, Telefónica przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 listopada 2013 r. przez Telefónica S.A.

10

2014/C 024/19

Sprawa C-590/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w dniu 20 listopada 2013 r. — Idexx Laboratoires Italia srl przeciwko Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Sprawa C-591/13: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

11

2014/C 024/21

Sprawa C-598/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Suceava (Rumunia) w dniu 22 listopada 2013 r. — Casa Județeană de Pensii Botoșani przeciwko Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Sprawa C-599/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 22 listopada 2013 r. — Vereniging Somalische Amsterdam en Omgeving (Somvao), inny uczestnik: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Sprawa C-603/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-462/07, Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA i Galp Energia, SGPS, SA przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 22 listopada 2013 r. przez Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA i Galp Energia, SGPS, SA

12

2014/C 024/24

Sprawa C-604/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 listopada 2013 r. przez Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG

13

2014/C 024/25

Sprawa C-608/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-497/07 CEPSA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 25 listopada 2013 r. przez Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A.

13

2014/C 024/26

Sprawa C-614/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-378/10 Masco Corp. i in. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 listopada 2013 r. przez Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe, Hansgrohe BV, Hansgrohe, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium i Hüppe BV

14

2014/C 024/27

Sprawa C-616/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-495/07 PROAS przeciwko Komisji, wniesione w dniu w dniu 27 listopada 2013 r. przez Productos Asfálticos (PROAS), SA

15

2014/C 024/28

Sprawa C-617/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-496/07 Repsol Lubricantes y Especialidades i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu w dniu 27 listopada 2013 r. przez Repsol Lubricantes y Especialidades

16

2014/C 024/29

Sprawa C-622/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 września 2013 r. w sprawie T-320/10 Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 27 listopada 2013 r. przez Castel Frères SAS

16

 

Sąd

2014/C 024/30

Sprawa T-394/10: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2013 r. — Grebenshikova przeciwko OHIM — Volvo Trademark (SOLVO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SOLVO — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy VOLVO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

18

2014/C 024/31

Sprawa T-107/11 P: Wyrok Sądu z dnia 4 grudnia 2013 r. — ETF przeciwko Schuerings (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o rozwiązaniu — Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej — Artykuły 2 i 47 WZiP — Obowiązek staranności — Pojęcie interesu służby — Zakaz orzekania ultra petita — Prawo do obrony)

18

2014/C 024/32

Sprawa T-108/11 P: Wyrok Sądu z dnia 4 grudnia 2013 r. — ETF przeciwko Michel (Odwołanie — Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o rozwiązaniu — Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej — Artykuły 2 i 47 WZIP — Obowiązek staranności — Pojęcie interesu służby — Zakaz orzekania ultra petita — Prawo do obrony)

19

2014/C 024/33

Sprawa T-573/11: Wyrok Sądu z dnia 3 grudnia 2013 r. — JAS przeciwko Komisji (Unia celna — Przywóz spodni dżinsowych — Oszustwo — Pokrycie retrospektywne należności celnych przywozowych — Artykuł 13 rozporządzenia (EWG) nr 1430/79 — Artykuł 239 kodeksu celnego — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych — Zaistnienie szczególnej sytuacji — Klauzula słuszności — Decyzja Komisji)

19

2014/C 024/34

Sprawa T-4/12: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2013 r. — Olive Line International przeciwko OHIM — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy Maestro de Oliva — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAESTRO — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

20

2014/C 024/35

Sprawa T-361/12: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2013 r. — Premiere Polish przeciwko OHIM — Donau Kanol (ECOFORCE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ECOFORCE — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ECO FORTE — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

20

2014/C 024/36

Sprawa T-428/12: Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2013 r. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria przeciwko OHIM (VALORES DE FUTURO) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VALORES DE FUTURO — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

20

2014/C 024/37

Sprawa T-483/13: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — Oikonomopoulos przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dochodzenie prowadzone przez OLAF — Skarga o odszkodowanie — Szkoda finansowa i krzywda poniesiona rzekomo przez skarżącego — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Niedopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

21

2014/C 024/38

Sprawa T-529/13: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2013 r. — Izsák i Dabis przeciwko Komisji

21

2014/C 024/39

Sprawa T-554/13: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2013 r. — Węgry przeciwko Komisji

22

2014/C 024/40

Sprawa T-558/13: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2013 r. — FSA przeciwko OHIM — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Sprawa T-559/13: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. — Giovanni Cosmetics przeciwko OHIM — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Sprawa T-567/13: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2013 r. — Sharp przeciwko OHIM (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Sprawa T-568/13: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2013 r. — Bimbo przeciwko OHIM — Cafe' do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Sprawa T-569/13: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2013 r. — Bimbo przeciwko OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Sprawa T-576/13: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2013 r. — Verus przeciwko OHIM — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Sprawa T-577/13: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2013 r. — Zehnder przeciwko OHIM — UAB „Amalva” (komfovent)

26

2014/C 024/47

Sprawa T-581/13: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2013 r. — Royal County of Berkshire Polo Club przeciwko OHIM — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Sprawa T-585/13: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2013 r. — H.P. Gauff Ingenieure przeciwko OHIM — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Sprawa T-586/13: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2013 r. — H.P. Gauff Ingenieure przeciwko OHIM — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Sprawa T-587/13: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2013 r. — Schwerdt przeciwko OHIM — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Sprawa T-588/13: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2013 r. — Deutsche Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Sprawa T-592/13: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2013 r. — Ratioparts-Ersatzteile przeciwko OHIM — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Sprawa T-594/13: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2013 r. — Sanctuary Brands przeciwko OHIM — Richter International (TAILORBYRD)

29

2014/C 024/54

Sprawa T-597/13: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2013 r. — Calida przeciwko OHIM — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Sprawa T-598/13: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2013 r. — Sanctuary Brands przeciwko OHIM — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Sprawa T-601/13: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2013 r. — Wilo przeciwko OHIM (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Sprawa T-603/13: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2013 r. — Léon Van Parys przeciwko Komisji

31

2014/C 024/58

Sprawa T-604/13: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — Levi Strauss przeciwko OHIM — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Sprawa T-605/13: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2013 r. — Alma — The Soul of Italian Wine przeciwko OHIM — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

32

2014/C 024/60

Sprawa T-608/13: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2013 r. — easyGroup IP Licensing przeciwko OHIM — TUI (easyAir-tours)

33

2014/C 024/61

Sprawa T-609/13: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2013 r. — BlackRock przeciwko OHIM (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

33

2014/C 024/62

Sprawa T-610/13: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2013 r. — Ecolab USA przeciwko OHIM (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Sprawa T-611/13: Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2013 r. — Australian Gold przeciwko OHIM — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Sprawa T-615/13: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — AIC przeciwko OHIM — ACV Manufacturing (Wymienniki ciepła)

34

2014/C 024/65

Sprawa T-616/13: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — AIC przeciwko OHIM — ACV Manufacturing (Wkłady wymienników ciepła)

35

2014/C 024/66

Sprawa T-617/13: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — AIC przeciwko OHIM — ACV Manufacturing (Wkłady wymienników ciepła)

35

2014/C 024/67

Sprawa T-619/13 P: Odwołanie wniesione w dniu 26 listopada 2013 r. przez Carlę Faitę od wyroku wydanego w dniu 16 września 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-92/11Faita przeciwko EKES

36

2014/C 024/68

Sprawa T-620/13: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2013 r. — Marchi Industriale przeciwko ECHA

36

2014/C 024/69

Sprawa T-623/13: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2013 r. — Unión de Almacenistas de Hierros de España przeciwko Komisji

37

2014/C 024/70

Sprawa T-644/13: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2013 r. — Serco Belgium i in. przeciwko Komisji

37

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 024/71

Sprawa F-36/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 grudnia 2013 r. — CT przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Rozwiązanie — Naruszenie powagi urzędu — Zerwanie więzi zaufania)

39

2014/C 024/72

Sprawa F-88/13: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2013 r. — ZZ przeciwko REA

39

2014/C 024/73

Sprawa F-89/13: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

39

2014/C 024/74

Sprawa F-90/13: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

40

2014/C 024/75

Sprawa F-102/13: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

40

2014/C 024/76

Sprawa F-107/13: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

41

2014/C 024/77

Sprawa F-108/13: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2013 r. — ZZ przeciwko Radzie

41

2014/C 024/78

Sprawa F-110/13: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

41


PL

 

Top