Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 353, 3 grudzień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.CE2013.353.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 353E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
3 grudnia 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski
SESJA 2012–2013
Posiedzenia od 11 do 13 września 2012 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 370 E z 30.11.2012.
TEKSTY PRZYJĘTE

 

Wtorek, 11 września 2012 r.

2013/C 353E/01

Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIARezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie rzekomego udziału państw europejskich w organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym przetrzymywaniu więźniów na terenie tych państw: działania podejmowane w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azyluRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórekRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Rola kobiet w gospodarce ekologicznejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie roli kobiet w gospodarce ekologicznej (2012/2035 (INI))

38

2013/C 353E/06

Warunki pracy kobiet w sektorze usługRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług (2012/2046 (INI))

47

2013/C 353E/07

Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020”Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia i strategii „Europa 2020” (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie internetowej dystrybucji utworów audiowizualnych w UE (2011/2313(INI))

64

 

Środa, 12 września 2012 r.

2013/C 353E/09

Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec środka wykonawczego: pokładowy system zapobiegania kolizjom w niektórych statkach powietrznychDecyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec projektu decyzji Komisji upoważniającej Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków powietrznych (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: współpraca międzynarodowa i negocjacje w sektorze mleka i przetworów mlecznychDecyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS)

76

2013/C 353E/11

Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (12562/2011 -2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma wspólnej polityki rybołówstwaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa – ogólny komunikat (2011/2290(INI))

104

 

Czwartek, 13 września 2012 r.

2013/C 353E/14

18. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 18. sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategia na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie strategii na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE (2011/2310 (INI))

122

2013/C 353E/16

Sytuacja w SyriiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie Syrii (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w RosjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wykorzystywania w Rosji wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Wnioski w sprawie europejskiej unii bankowej (EUB)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w kierunku unii bankowej (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Republika Południowej Afryki: masakra strajkujących górnikówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie Republiki Południowej Afryki: masakra strajkujących górników (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Prześladowanie muzułmanów Rohingya w BirmieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie prześladowania muzułmanów Rohingya w Birmie/ Mjanmie (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbejdżan: sprawa Ramila SafarowaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie Azerbejdżanu: sprawa Ramila Safarowa (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Zarządzanie populacją psów w Unii EuropejskiejOświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie walki ze stwardnieniem rozsianym w Europie

151


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 11 września 2012 r.

2013/C 353E/23

Uchylenie immunitetu parlamentarnego Jarosława Leszka WałęsyDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jarosława Leszka Wałęsy (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-LangenDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Czwartek, 13 września 2012 r.

2013/C 353E/25

Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2012/2069(ACI)

156

ZAŁĄCZNIK

159


 

III   Akty przygotowawcze

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

Wtorek, 11 września 2012 r.

2013/C 353E/26

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Danii - EGF/2011/008 DK/Odense Steel ShipyardRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek Danii EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

ZAŁĄCZNIK

172

2013/C 353E/27

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Hiszpanii - EGF/2011/017 ES/AragonRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek Hiszpanii EGF/2011/017 ES/Aragón Construction) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

ZAŁĄCZNIK

175

2013/C 353E/28

Efektywność energetyczna ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

177

Załącznik do rezolucji legislacyjnej

177

2013/C 353E/29

Normalizacja europejska ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2011)0315 – C7–0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE

179

2013/C 353E/30

Elektoniczna identyfikacja bydła ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 11 września 2012 r. do zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i skreślającego przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

192

2013/C 353E/32

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

193

2013/C 353E/33

Zawartość siarki w paliwach żeglugowych ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych

194

2013/C 353E/34

System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli

195

2013/C 353E/35

Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku ewnętrznym ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”)

196

2013/C 353E/36

Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych *Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Środa, 12 września 2012 r.

2013/C 353E/37

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW

202

2013/C 353E/38

Zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Umowa między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania ***Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Australią zmieniającej Umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania między Wspólnotą Europejską a Australią (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Umowa między Wspólnota Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności ***Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Określone środki podejmowane w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy

212

2013/C 353E/43

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury oraz w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

213

ZAŁĄCZNIK I

241

ZAŁĄCZNIK II

242

ZAŁĄCZNIK III

245

 

Czwartek, 13 września 2012 r.

2013/C 353E/44

Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii ***Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Zawarcie umowy między UE a Algierią o współpracy naukowo-technicznej ***Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną o współpracy naukowo-technicznej (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Usunięcie niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

249

ZAŁĄCZNIK

252

2013/C 353E/47

Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2012/UE w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

253

2013/C 353E/48

Systemy zapewniania jakości produktów rolnych ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewniania jakości produktów rolnych (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr…/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

255

Załącznik

255

2013/C 353E/49

Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Europejskie fundusze venture capital ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną ***IPoprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych

323

2013/C 353E/54

Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu

324


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▐ sygnalizuje skreślenia.

Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby językowe: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; symbol ║ sygnalizuje skreślenia.

PL

 

Top