EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:178:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 178, 22 czerwiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.178.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 178

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
22 czerwca 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2013/C 178/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 171 z 15.6.2013.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2013/C 178/02

Sprawa C-142/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona (Hiszpania) w dniu 20 marca 2013 r. — Bright Service S.A. przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A

2

2013/C 178/03

Sprawa C-144/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 21 marca 2013 r. — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

2

2013/C 178/04

Sprawa C-153/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bardejov (Republika Słowacka) w dniu 26 marca 2013 r. — Pohotovosť s.r.o. przeciwko Ján Soroka

3

2013/C 178/05

Sprawa C-154/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 27 marca 2013 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko X BV

3

2013/C 178/06

Sprawa C-155/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Włochy) w dniu 27 marca 2013 r. — SICES i in. przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

4

2013/C 178/07

Sprawa C-160/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 28 marca 2013 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko X BV

4

2013/C 178/08

Sprawa C-171/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 8 kwietnia 2013 r. — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) przeciwko M. S. Demirci i in.

4

2013/C 178/09

Sprawa C-192/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie T-235/11, Hiszpania przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 kwietnia 2013 r. przez Królestwo Hiszpanii

5

2013/C 178/10

Sprawa C-197/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie T-540/10, Hiszpania przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez Królestwo Hiszpanii

5

2013/C 178/11

Sprawa C-204/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 18 kwietnia 2013 r. — Finanzamt Saarlouis przeciwko Heinzowi Malburgowi

6

2013/C 178/12

Sprawa C-219/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 25 kwietnia 2013 r. — K Oy

6

 

Sąd

2013/C 178/13

Sprawa T-579/10: Wyrok Sądu z dnia 7 maja 2013 r. — macros consult przeciwko OHIM — MIP Metro (makro) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy makro — Firma macros consult GmbH — Prawo nabyte przed zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego dające właścicielowi prawo do zakazania używania zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego — Niezarejestrowane oznaczenia chronione prawem niemieckim — Artykuł 5 Markengesetz — Artykuł 8 ust. 4, art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 65 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

8

2013/C 178/14

Sprawa T-249/11: Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2013 r. — Sanco przeciwko OHIM — Marsalman (Przedstawienie kurczaka) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego kurczaka — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy przedstawiający kurczaka — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo towarów i usług — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

8

2013/C 178/15

Sprawy połączone T-321/11 i T-322/11: Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2013 r. — Morelli przeciwko OHIM — Associazone nazionale circolo del popolo della libertà i Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA’) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenia słownego wspólnotowego znaku towarowego PARTITO DELLA LIBERTA’ i graficznego wspólnotowego znaku towarowego Partito della Libertà — Wcześniejsza nazwa domeny krajowej «partitodellaliberta.it» — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Niewykazanie używania nazwy domeny krajowej „partitodellaliberta.it” w obrocie handlowym)

9

2013/C 178/16

Sprawa T-393/11: Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2013 r. — Masottina przeciwko OHIM — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CA’ MARINA — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy MARINA ALTA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

9

2013/C 178/17

Sprawa T-19/12: Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2013 r. — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik przeciwko OHIM — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego IKFŁT KRAŚNIK — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy FŁT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

10

2013/C 178/18

Sprawa T-244/12: Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2013 r. — Unister przeciwko OHIM (fluege.de) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego fluege.de — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

10

2013/C 178/19

Sprawa T-45/13: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2013 r. — Rose Vision i Seseña przeciwko Komisji

10

2013/C 178/20

Sprawa T-177/13: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2013 r. — TestBioTech i in. przeciwko Komisji

11

2013/C 178/21

Sprawa T-209/13: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2013 r. — Olive Line International przeciwko OHIM (OLIVE LINE)

11

2013/C 178/22

Sprawa T-212/13: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2013 r. — Madaus przeciwko OHIM — Indena (ECHINAMID)

12

2013/C 178/23

Sprawa T-215/13: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2013 r. — Deutsche Rockwool Mineralwoll przeciwko OHIM — Recticel (Lambda)

12

2013/C 178/24

Sprawa T-225/13: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2013 r. — T&L Sugars i Sidul Açúcares przeciwko Komisji

13

2013/C 178/25

Sprawa T-227/13: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2013 r. — Bayer Intellectual Property przeciwko OHIM — Interhygiene (INTERFACE)

15

2013/C 178/26

Sprawa T-230/13: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2013 r. — HTC Sweden przeciwko OHIM — Vermop Salmon (TWISTER)

15

2013/C 178/27

Sprawa T-255/13: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2013 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji

16

2013/C 178/28

Sprawa T-256/13: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2013 r. — Włochy przeciwko Komisji

17


PL

 

Top