EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:070:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 70, 9 marzec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.070.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 70

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
9 marca 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 070/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2013/C 070/02

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych (CON/2012/103)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 070/03

Kursy walutowe euro

9

2013/C 070/04

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.966 – Rozdzielnice z izolacją gazową (grzywny) – Sprawozdawca: Irlandia

10

2013/C 070/05

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – COMP/39.966 – Rozdzielnice z izolacją gazową (ponowne nałożenie grzywien)

11

2013/C 070/06

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającej decyzję C(2006) 6762 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r. dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE (obecnie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz art. 53 Porozumienia EOG w zakresie w jakim jej adresatem były Mitsubishi Electric Corporation i Toshiba Corporation (Sprawa COMP/39.966 – Rozdzielnice z izolacją gazową – Grzywny) (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4381)  (1)

12

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2013/C 070/07

Krajowa procedura portugalska dotycząca przyznania ograniczonych praw przewozowych

14

2013/C 070/08

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

26

2013/C 070/09

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

27


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Bank Inwestycyjny

2013/C 070/10

Zaproszenie do składania propozycji – Druga edycja turnieju innowacji społecznych instytutu EBI

28

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2013/C 070/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

29

2013/C 070/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2013/C 070/13

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top