EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:030:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 30, 1 luty 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.030.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 30

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
1 lutego 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2013/C 030/01

Wykaz krajowych punktów kontaktowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 decyzji Rady w sprawie przesyłania próbek substancji kontrolowanych (2001/419/WSiSW)

1

 

Komisja Europejska

2013/C 030/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) (1)

4

2013/C 030/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH) (1)

4

2013/C 030/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) (1)

5


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2013/C 030/05

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) (CON/2012/96)

6


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2013/C 030/06

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2013 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

12

2013/C 030/07

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2013 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

13

 

Komisja Europejska

2013/C 030/08

Kursy walutowe euro

14

2013/C 030/09

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zakupu i przechowywania antygenów wirusa pryszczycy

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Bank Inwestycyjny

2013/C 030/10

Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych – wyniki postępowania kwalifikacyjnego komisji kwalifikacyjnej ds. grantów EIBURS w 2012 roku

17


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top