Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:336:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 336, 6 listopad 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.336.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 336

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
6 listopada 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 336/01

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,75 % na dzień 1 listopada 2012 r. – Kursy walutowe euro

1

2012/C 336/02

Kursy walutowe euro

2

2012/C 336/03

Kursy walutowe euro

3

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2012/C 336/04

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosków Komisji dotyczących dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego

4

2012/C 336/05

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego ustanowienia Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością

7

2012/C 336/06

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona)

10

2012/C 336/07

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniającego dyrektywę 98/26/WE

13

2012/C 336/08

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci”

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2012/C 336/09

Informacja o anulowaniu zaproszenia do składania wniosków – Zaproszenia do składania wniosków w ramach programów prac na rok 2013 programu szczegółowego „Możliwości” stanowiącego część siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

18

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 336/10

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

19

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 336/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

20

2012/C 336/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) (1)

21


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top