Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:273:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 273, 8 wrzesień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.273.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 273

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
8 września 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2012/C 273/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 258 z 25.8.2012.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2012/C 273/02

Sprawa C-253/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 24 maja 2012 r. — JS przeciwko Česká správa sociálního zabezpečení

2

2012/C 273/03

Sprawa C-270/12: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2012 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu

3

2012/C 273/04

Sprawa C-276/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 4 czerwca 2012 r. — Jiří Sabou przeciwko Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

3

2012/C 273/05

Sprawa C-284/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Koblenz (Niemcy) w dniu 7 czerwca 2012 r. — Deutsche Lufthansa AG przeciwko Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

4

2012/C 273/06

Sprawa C-291/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Niemcy) w dniu 12 czerwca 2012 r. — Michael Schwarz przeciwko Stadt Bochum

5

2012/C 273/07

Sprawa C-296/12: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

5

2012/C 273/08

Sprawa C-298/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 18 czerwca 2012 r. — Confédération paysanne przeciwko Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

5

2012/C 273/09

Sprawa C-299/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 18 czerwca 2012 r. — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. przeciwko Státní zemědělská a potravinářská inspekce

6

2012/C 273/10

Sprawa C-305/12: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowackiej

6

2012/C 273/11

Sprawa C-308/12: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

7

 

Sąd

2012/C 273/12

Sprawa T-350/09: Postanowienie Sądu z dnia 4 lipca 2012 r. — ICO Satellite przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Brak usprawiedliwionego błędu — Oczywista niedopuszczalność)

8

2012/C 273/13

Sprawa T-329/11: Postanowienie Sądu z dnia 4 lipca 2012 r. — TME przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe dotyczące renowacji oczyszczalni ścieków w Bukareszcie współfinansowane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych ISPA — Rzekomo nieprawidłowa decyzja rumuńskich organów o odrzuceniu oferty złożonej przez skarżącą — Odmowa wszczęcia przez Komisję procedury korekt finansowych w stosunku do Rumunii — Oczywista niedopuszczalność)

8

2012/C 273/14

Sprawa T-382/11: Postanowienie Sądu z dnia 9 lipca 2012 r. — Pigui przeciwko Komisji (Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska — Wniosek o wydanie nakazu — Oczywista niedopuszczalność)

9

2012/C 273/15

Sprawa T-543/11: Postanowienie Sądu z dnia 3 lipca 2012 r. — Ghreiwati przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Syrii — Usunięcie z wykazu osób, które środki dotyczą — Skarga o stwierdzenie nieważności — Umorzenie postępowania)

9

2012/C 273/16

Sprawa T-606/11: Postanowienie Sądu (szósta izba) z dnia 3 lipca 2012 r. — Woodman Labs przeciwko OHIM — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

10

2012/C 273/17

Sprawa T-83/12: Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. — Chico’s Brands Investments przeciwko OHIM — Artsana (CHICO’S) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

10

2012/C 273/18

Sprawa T-215/12: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2012 r. — MPM-Quality i Eutech przeciwko OHIM — Elton hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

10

2012/C 273/19

Sprawa T-242/12: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2012 r. — SNCF przeciwko Komisji

11

2012/C 273/20

Sprawa T-277/12: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2012 r. — Bimbo przeciwko OHIM — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

12

2012/C 273/21

Sprawa T-278/12: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2012 r. — Inter-Union Technohandel przeciwko OHIM — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)

12

2012/C 273/22

Sprawa T-285/12: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2012 r. — Cartoon Network przeciwko OHIM — Boomerang TV (BOOMERANG)

13

2012/C 273/23

Sprawa T-288/12: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2012 r. — EI du Pont de Nemours przeciwko OHIM — Zueco Ruiz (ZYTEL)

13

2012/C 273/24

Sprawa T-291/12: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2012 r. — Deutsche Bank przeciwko OHIM (Passion to Perform)

14

2012/C 273/25

Sprawa T-292/12: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2012 r. — Mega Brands przeciwko OHIM — Diset (MAGNEXT)

14

2012/C 273/26

Sprawa T-295/12: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2012 r. — Niemcy przeciwko Komisji

15

2012/C 273/27

Sprawa T-297/12: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2012 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

16

2012/C 273/28

Sprawa T-300/12: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2012 r. — Lidl Stiftung przeciwko OHIM — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)

16

2012/C 273/29

Sprawa T-302/12: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2012 r. — Torrefacção Camelo przeciwko OHIM — Pato Hermanos (zdobienie opakowań do kawy)

17

2012/C 273/30

Sprawa T-304/12: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2012 r. — Message Management przeciwko OHIM — Absacker (ABSACKER of Germany)

17

2012/C 273/31

Sprawa T-306/12: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2012 r. — Spirlea przeciwko Komisji

18

2012/C 273/32

Sprawa T-307/12: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2012 r. — Mayaleh przeciwko Radzie

19

2012/C 273/33

Sprawa T-309/12: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2012 r. — Zweckverband Tierkörperbeseitigung przeciwko Komisji

19

2012/C 273/34

Sprawa T-310/12: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2012 r. — Yuanping Changyuan Chemicals przeciwko Radzie

20

2012/C 273/35

Sprawa T-315/12: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2012 r. — Tubes Radiatori przeciwko OHIM — Antrax It (grzejniki promiennikowe)

21

2012/C 273/36

Sprawa T-325/12: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2012 r. — Niderlandy przeciwko Komisji

21

2012/C 273/37

Sprawa T-329/12: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2012 r. — Al-Tabbaa przeciwko Radzie

22

2012/C 273/38

Sprawa T-483/07: Postanowienie Sądu z dnia 11 lipca 2012 r. — Rumunia przeciwko Komisji

22

2012/C 273/39

Sprawa T-75/10: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2012 r. — Embraer i in. przeciwko Komisji

23

2012/C 273/40

Sprawa T-504/10: Postanowienie Sądu z dnia 10 lipca 2012 r. — Prima TV przeciwko Komisji

23

2012/C 273/41

Sprawa T-506/10: Postanowienie Sądu z dnia 10 lipca 2012 r. — RTI i Elettronica Industriale przeciwko Komisji

23

2012/C 273/42

Sprawa T-663/11: Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. — Spa Monopole przeciwko OHIM — Royal Mediterranea (THAI SPA)

23

2012/C 273/43

Sprawa T-92/12: Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. — Gas przeciwko OHIM — Grotto (GAS)

23

2012/C 273/44

Sprawa T-93/12: Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2012 r. — Gas przeciwko OHIM — Grotto (BLUE JEANS GAS)

23


PL

 

Top