Help Print this page 

Document C:2012:236:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 236, 7 sierpień 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.236.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 236

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
7 sierpnia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 236/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) (1)

1

2012/C 236/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) (1)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 236/03

Kursy walutowe euro

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 236/04

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

3


 

Sprostowania

2012/C 236/05

Sprostowanie do komunikatu Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej na terenie Norwegii (Dz.U. C 168 z 14.6.2012)

5


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top