EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:161:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 161, 7 czerwiec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.161.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 161

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
7 czerwca 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2012/C 161/01

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 czerwca 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije (EBC/2012/9)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 161/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6447 – IAG/BMI) (1)

2


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Bank Centralny

2012/C 161/03

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: (i) projektu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; (ii) projektu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EMIR) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji; (iii) projektu dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz (iv) projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (CON/2012/21)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 161/04

Kursy walutowe euro

23

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 161/05

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

24

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Sekretariat EFTA

2012/C 161/06

Zawiadomienie z Sekretariatu EFTA

25


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 161/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6535 – GLORY/Talaris Topco) (1)

26

2012/C 161/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

27

2012/C 161/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6552 – Metso Power Oy/MW Power Oy) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

28


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top