EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:136:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 136, 11 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.136.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 136

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
11 maja 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2012/C 136/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosków ustawodawczych dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 136/02

Kursy walutowe euro

5

2012/C 136/03

Kursy walutowe euro

6

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2012/C 136/04

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2012 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

7


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2012/C 136/05

Wyrok Trybunału z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie E-2/11 – STX Norway Offshore AS i inni przeciwko państwu norweskiemu, reprezentowanemu przez Radę ds. Taryf (Swoboda świadczenia usług – Dyrektywa 96/71/WE – Delegowanie pracowników – Minimalne stawki płac – Maksymalne godziny pracy – Wynagrodzenie za pracę wymagającą noclegu poza domem – Zwrot wydatków)

8

2012/C 136/06

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Héraðsdómur Reykjavíkur w dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie Vín Tríó ehf. przeciwko Republice Islandii (Sprawa E-19/11)

9

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 136/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

10

2012/C 136/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

11

2012/C 136/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

12

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2012/C 136/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

13

2012/C 136/11

Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

16

2012/C 136/12

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu

21


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top