EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 93, 30 marzec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.093.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 93

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
30 marca 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2012/C 093/01

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 marca 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France (EBC/2012/5)

1

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2012/C 093/02

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającej dyrektywę 2007/14/WE (CON/2012/10)

2


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 093/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

13

2012/C 093/04

Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2)

16


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 093/06

Kursy walutowe euro

18

2012/C 093/07

Oświadczenie Komisji

19

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 093/08

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

20


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2012/C 093/09

Zaproszenie do składania wniosków – Aktualizowane co miesiąc wskaźniki w zakresie handlu światowego i regionalnego

21

2012/C 093/10

Działanie przygotowawcze „Obieg filmów w epoce cyfrowej” – Zaproszenie do składania wniosków 2012

30

2012/C 093/11

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do nominacji na przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

32

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 093/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

34

2012/C 093/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

35


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

PL

 

Top