Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:072:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 72, 10 marzec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.072.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 72

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
10 marca 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

2012/C 072/01

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania instytucji kredytowych denominowanego w dolarach amerykańskich (ERRS/2011/2)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 072/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

22

2012/C 072/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6369 – HBO/Ziggo/HBO Nederland) (2)

24

2012/C 072/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6216 – IHC/DEME/OceanflORE JV) (2)

24


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 072/05

Kursy walutowe euro

25

2012/C 072/06

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie mianowania trzech nowych członków Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa

26

2012/C 072/07

Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009

27

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 072/08

Lista organów upoważnionych do wydawania licencji wywozowych dla dóbr kultury, opublikowana zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009

29

2012/C 072/09

Informacja dotycząca wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE przekazana przez Szwecję

43

2012/C 072/10

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22; Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5; Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8; Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 16; Dz.U. C 11 z 13.1.2012, s. 13)

44


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 072/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6521 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) (2)

45


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top