EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 12, 14 styczeń 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.012.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 12

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
14 stycznia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 012/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 012/02

Kursy walutowe euro

5

 

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

2012/C 012/03

Decyzja nr E3 z dnia 19 października 2011 r. dotycząca okresu przejściowego określonego w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (2)

6

 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

2012/C 012/04

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 23 marca 2011 r. ustanawiająca zasady mające zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

8

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2012/C 012/05

Nota informacyjna Komisji Europejskiej na temat ogłoszenia przez rząd Republiki Greckiej właściwego organu zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

17

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Komisja Europejska

2012/C 012/06

Zawiadomienie o zamiarze bezpośredniego udzielenia przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Norwegii zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

18


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 012/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Polska (Artykuły 107 do 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland (1)

21


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią

PL

 

Top