EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:264:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 264, 8 wrzesień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.264.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 264

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
8 września 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 264/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6342 – UPM-Kymmene/Myllykoski Paper) (1)

1

2011/C 264/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) (1)

1


 

III   Akty przygotowawcze

 

Komisja Europejska

2011/C 264/03

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2

2011/C 264/04

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

5


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 264/05

Kursy walutowe euro

10

2011/C 264/06

Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez KomisjęDz.U. C 189 z 29.6.2011

11

2011/C 264/07

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

12

2011/C 264/08

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

15

2011/C 264/09

Komunikat Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego (1)

19

 

Trybunał Obrachunkowy

2011/C 264/10

Sprawozdanie specjalne nr 6/2011 „Czy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty w sektorze turystycznym były skuteczne?”

20

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 264/11

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

21


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 264/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV) (1)

23

2011/C 264/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

24

2011/C 264/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business) (1)

25


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top