EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:238:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 238, 13 sierpień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.238.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 238

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
13 sierpnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 238/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 232 z 6.8.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 238/02

Sprawa C-97/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Włochy) w dniu 28 lutego 2011 r. — Amia Spa, in liquidazione przeciwko Provincia Regionale di Palermo

2

2011/C 238/03

Sprawa C-104/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2010 r. w sprawach połączonych T-231/06 i T-237/06 Królestwo Niderlandów (T-231/06) i Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06) przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 1 marca 2011 r. przez Stichting Nederlandse Publieke Omroep, dawniej Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

2

2011/C 238/04

Sprawa C-105/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2010 r. w sprawach połączonych T-231/06 i T-237/06 Królestwo Niderlandów (T-231/06) i Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06) przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 2 marca 2011 r. przez Królestwo Niderlandów

3

2011/C 238/05

Sprawa C-113/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Ragusa (Włochy) w dniu 7 marca 2011 r. — postępowanie karne przeciwko Mohamedowi Aliemu Cherni

4

2011/C 238/06

Sprawa C-236/11: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

4

2011/C 238/07

Sprawa C-251/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Rennes (Francja) w dniu 23 maja 2011 r. — Martial Huet przeciwko Université de Bretagne occidentale

4

2011/C 238/08

Sprawa C-257/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București (Rumunia) w dniu 26 maja 2011 r. — SC Gran Via Moinești srl przeciwko Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

4

2011/C 238/09

Sprawa C-261/11: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Danii

5

2011/C 238/10

Sprawa C-276/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 marca 2011 r. w sprawie T-375/06 Viega GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 3 czerwca 2011 r. przez Viega GmbH & Co. KG

5

2011/C 238/11

Sprawa C-280/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 marca 2011 r. w sprawie T-233/09 Access Info Europe przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 6 czerwca 2011 r. przez Radę Unii Europejskiej

6

2011/C 238/12

Sprawa C-284/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven Administrativen Sad (Bułgaria) w dniu 8 czerwca 2011 r. — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD przeciwko Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

7

2011/C 238/13

Sprawa C-285/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Warna (Bułgaria) w dniu 8 czerwca 2011 r. — Bonik EOOD przeciwko Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto”, grad Warna, pri Centrałno uprawlenie na Nacjonałna agencija za prihodite (dyrektorowi dyrekcji ds. zaskarżania i zarządzania egzekucją w Warnie przy centralnym zarządzie Narodowej Agencji Skarbowej)

8

2011/C 238/14

Sprawa C-286/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 marca 2011 r. w sprawie T-382/06 Tomkins plc przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 7 czerwca 2011 r. przez Komisję Europejską

9

2011/C 238/15

Sprawa C-287/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 marca 2011 r. w sprawie T-385/06 Aalberts Industries NV, Comap SA, dawniej Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 6 czerwca 2011 r. przez Komisję Europejską

10

2011/C 238/16

Sprawa C-297/11: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

11

2011/C 238/17

Sprawa C-306/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 24 marca 2011 r. w sprawie T-54/09 XXXLutz Marken GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), wniesione w dniu 14 czerwca 2011 r. przez XXXLutz Marken GmbH; interwenient: Natura Selection S.L.

12

2011/C 238/18

Sprawa C-314/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-320/09, Planet AE przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 czerwca 2011 r. przez Komisję Europejską

12

 

Sąd

2011/C 238/19

Sprawa T-161/04: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2011 r. — Valero Jordana przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Lista rezerwy kadrowej wyłonionej w konkursie otwartym oraz decyzje indywidualne dotyczące powołania urzędników — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integralności osoby fizycznej — Ochrona danych osobowych — Rozporządzenie (WE) nr 45/2001)

14

2011/C 238/20

Sprawa T-283/08 P: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2011 r. — Longinidis przeciwko Cedefop (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas nieokreślony — Rozwiązanie stosunku pracy — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do obrony)

14

2011/C 238/21

Sprawa T-463/08: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2011 r. — Imagion przeciwko OHIM (DYNAMIC HD) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DYNAMIC HD — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

15

2011/C 238/22

Sprawa T-258/09: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — i-content przeciwko OHIM (BETWIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BETWIN — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Artykuł 49 WE)

15

2011/C 238/23

Sprawa T-318/09: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TDI — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 75 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

15

2011/C 238/24

Sprawa T-235/10: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — Timehouse przeciwko OHIM (Kształt zegarka o zębatych krawędziach) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego znaku towarowego — Kształt zegarka o zębatych krawędziach — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

16

2011/C 238/25

Sprawa T-343/09: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2011 r. — Amecke Fruchtsaft przeciwko OHIM — Uhse (69 Sex up) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

16

2011/C 238/26

Sprawa T-409/09: Postanowienie Sądu z dnia 22 czerwca 2011 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Zamówienia publiczne na usługi — Odrzucenie oferty oferenta — Stwierdzenie nieważności decyzji wyrokiem Sądu — Przedawnienie — Terminy uwzględniające odległości — Skarga częściowo niedopuszczalna a częściowo w sposób oczywisty pozbawiona podstawy prawnej)

16

2011/C 238/27

Sprawa T-452/09 P: Postanowienie Sądu z dnia 21 czerwca 2011 r. — Rosenbaum przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zaszeregowanie do grupy przy zatrudnieniu — Wzięcie pod uwagę doświadczenia zawodowego zainteresowanej osoby — Artykuł 31 regulaminu pracowniczego — Obowiązek uzasadnienia)

16

2011/C 238/28

Sprawa T-12/10 P: Postanowienie Sadu z dnia 21 czerwca 2011 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zwrot kosztów — Pismo Komisji informujące o zamiarze dokonania potrącenia z jego renty inwalidzkiej — Brak niekorzystnego aktu — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

17

2011/C 238/29

Sprawa T-125/10: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2011 r. — Amecke Fruchtsaft przeciwko OHIM — Uhse (69 Sex up) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

17

2011/C 238/30

Sprawa T-256/10 P: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2011 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Przeprowadzka rzeczy osobistych — Dorozumiane i wyraźne rozstrzygnięcia odmowne w sprawie wniosków skarżącego — Obowiązek uzasadnienia — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna, a częściowo oczywiście bezzasadna)

17

2011/C 238/31

Sprawa T-160/10: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2011 r. — J przeciwko Parlamentowi

18

2011/C 238/32

Sprawa T-231/11: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2011 r. — Fraas przeciwko OHIM (wzór w kratkę w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym, jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim, żółtobrunatnym i beżowym)

18

2011/C 238/33

Sprawa T-247/11: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2011 r. — FairWild Foundation przeciwko OHIM — Wild (FAIRWILD)

18

2011/C 238/34

Sprawa T-263/11: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2011 r. — Bopp przeciwko OHIM (Zielony obramowany ośmiokąt)

19

2011/C 238/35

Sprawa T-277/11: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2011 r. — Hotel Reservation Service Robert Ragge przeciwko OHIM — Promotora Imperial (iHotel)

19

2011/C 238/36

Sprawa T-280/11: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2011 r. — Ewald przeciwko OHIM — Kin Cosmetics (Keen)

20

2011/C 238/37

Sprawa T-281/11 P: Odwołanie wniesione w dniu 3 czerwca 2011 r. przez Diega Cangę Fano od wyroku wydanego w dniu 24 marca 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-104/09 Canga Fano przeciwko Radzie

20

2011/C 238/38

Sprawa T-285/11: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2011 r. — Gooré przeciwko Radzie

21

2011/C 238/39

Sprawa T-287/11: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2011 r. — Heitkamp BauHolding przeciwko Komisji

21

2011/C 238/40

Sprawa T-289/11: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2011 r. — Deutsche Bahn i in. przeciwko Komisji

22

2011/C 238/41

Sprawa T-290/11: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2011 r. — Deutsche Bahn i in. przeciwko Komisji

22

2011/C 238/42

Sprawa T-292/11: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2011 r. — Cemex i in. przeciwko Komisji

23

2011/C 238/43

Sprawa T-293/11: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2011 r. — Holcim (Deutschland) i Holcim przeciwko Komisji

24

2011/C 238/44

Sprawa T-294/11: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2011 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji

25

2011/C 238/45

Sprawa T-295/11: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2011 r. — Duscholux Ibérica przeciwko OHIM — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

26

2011/C 238/46

Sprawa T-296/11: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2011 r. — Cementos Portland Valderrivas przeciwko Komisji

26

2011/C 238/47

Sprawa T-298/11: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2011 r. — Ghost Brand przeciwko OHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

27

2011/C 238/48

Sprawa T-300/11: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2011 r. — Otto przeciwko OHIM — Nalsani (TOTTO)

27

2011/C 238/49

Sprawa T-302/11: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2011 r. — HeidelbergCement przeciwko Komisji

28

2011/C 238/50

Sprawa T-303/11: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2011 r. — Leopardi Dittajuti przeciwko OHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

29

2011/C 238/51

Sprawa T-306/11: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2011 r. — Schwenk Zement przeciwko Komisji

29

2011/C 238/52

Sprawa T-308/11: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2011 r. — Eurallumina przeciwko Komisji

30

2011/C 238/53

Sprawa T-312/11: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2011 r. — Süd-Chemie przeciwko OHIM — BYK-Cera (CERATIX)

32

2011/C 238/54

Sprawa T-313/11: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2011 r. — Heede przeciwko OHIM (Matrix-Energetics)

32

2011/C 238/55

Sprawa T-314/11: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2011 r. — Fortress Participations przeciwko OHIM — Fortress Investment Group i Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

32

2011/C 238/56

Sprawa T-315/11: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2011 r. — Fortress Participations przeciwko OHIM — Fortress Investment Group i Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

33

2011/C 238/57

Sprawa T-321/11: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2011 r. — Morelli przeciwko OHIM Associazione Nazionale Circolo del Popolo della Libertà (PARTITO DELLA LIBERTA')

33

2011/C 238/58

Sprawa T-322/11: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2011 r. — Morelli przeciwko OHIM — Brambilla (Partito della Libertà)

34

2011/C 238/59

Sprawa T-330/11: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2011 r. — MasterCard i in. przeciwko Komisji

34

2011/C 238/60

Sprawa T-331/11: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2011 r. — Besselink przeciwko Radzie

35

2011/C 238/61

Sprawa T-522/09: Postanowienie Sądu z dnia 10 czerwca 2011 r. — Gemmi Furs przeciwko OHIM — Lemmi-Fashion (GEMMI)

35

2011/C 238/62

Sprawa T-484/10: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2011 r. — Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji

36

2011/C 238/63

Sprawa T-486/10: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2011 r. — Iberdrola przeciwko Komisji

36

2011/C 238/64

Sprawa T-490/10: Postanowienie Sądu z dnia 20 czerwca 2011 r. — Endesa et Endesa Generación przeciwko Komisji

36

2011/C 238/65

Sprawa T-14/11: Postanowienie Sądu z dnia 14 czerwca 2011 r. — Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji

36

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 238/66

Sprawa F-14/11: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2011 r. — Strohm przeciwko Komisji

37


 

Sprostowania

2011/C 238/67

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-242/11 (Dz.U. C 211 z 16.7.2011, s. 27)

38


PL

 

Top