Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:219:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 219, 23 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.219.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 219

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
23 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 219/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 211 z 16.7.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 219/02

Sprawa C-155/11 PPU: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage, filia w Zwolle-Lelystad (Niderlandy) w dniu 31 marca 2011 r. — Bibi Mohammad Imran przeciwko Minister van Buitenlandse Zaken

2

2011/C 219/03

Sprawa C-199/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel te Brussel (Belgia) w dniu 28 kwietnia 2011 r. — Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską przeciwko Otis NV i in.

2

2011/C 219/04

Sprawa C-202/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgia) w dniu 28 kwietnia 2011 r. — Anton Las przeciwko NV PSA Antwerp

3

2011/C 219/05

Sprawa C-203/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof (Belgia) w dniu 28 kwietnia 2011 r. — All Projects & Developments NV i in.

3

2011/C 219/06

Sprawa C-213/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 maja 2011 r. — Fortuna Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

6

2011/C 219/07

Sprawa C-214/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 maja 2011 r. — Grand Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

6

2011/C 219/08

Sprawa C-215/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 maja 2011 r. — Iwona Szyrocka przeciwko Siger Technologie GmbH

7

2011/C 219/09

Sprawa C-217/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Rzeczpospolita Polska) w dniu 11 maja 2011 r. — Forta Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

7

2011/C 219/10

Sprawa C-220/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 11 maja 2011 r. — Star Coaches s.r.o. przeciwko Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu

8

2011/C 219/11

Sprawa C-224/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 13 maja 2011 r. — BGŻ Leasing Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

8

2011/C 219/12

Sprawa C-242/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósmej izby) wydanego w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie T-401/07 Caixa Geral de Depósitos przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 maja 2011 r. przez Caixa Geral de Depósitos, S.A.

8

2011/C 219/13

Sprawa C-244/11: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

10

2011/C 219/14

Sprawa C-246/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósmej izby) wydanego w dniu 3 marca 2011 r. w sprawie T-387/07 Portugalia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 23 maja 2011 r. przez Republikę Portugalską

11

2011/C 219/15

Sprawa C-256/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Wien (Austria) w dniu 25 maja 2011 r. — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic przeciwko Bundesminister für Inneres

11

2011/C 219/16

Sprawa C-274/11: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2011 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

12

 

Sąd

2011/C 219/17

Sprawa T-20/09 P: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2011 r. — Komisja przeciwko Marcuccio (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Renta z tytułu niezdolności do pracy — Skarga uznana za częściowo zasadną w pierwszej instancji ze względu na brak uzasadnienia zaskarżonej decyzji — Artykuł 78 regulaminu pracowniczego — Przeniesienie w stan spoczynku ze względu na niezdolność do pracy — Komisja ds. inwalidztwa)

14

2011/C 219/18

Sprawa T-510/09 P: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2011 r. — V przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Zatrudnienie — Odmowa zatrudnienia ze względu na fizyczną niezdolność do wykonywania obowiązków — Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie do spraw Służby Publicznej)

14

2011/C 219/19

Sprawa T-68/10: Wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2011 r. — Sphere Time przeciwko OHIM — Punch (Zegarek przymocowany do smyczy) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający zegarek przymocowany do smyczy — Wcześniejszy wzór — Ujawnienie wcześniejszego wzoru — Indywidualny charakter — Nadużycie władzy — Artykuły 4, 6, 7 i 61–63 rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

15

2011/C 219/20

Sprawa T-229/10: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2011 r. — Graf-Syteco przeciwko OHIM — Teco Electric & Machinery (SYTECO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SYTEGO — Wcześniejsze graficzne krajowe i zarejestrowane w Beneluksie znaki towarowe TECO — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Częściowa odmowa rejestracji)

15

2011/C 219/21

Sprawa T-86/11: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2011 r. — Bamba przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości Słoniowej — Zamrożenie funduszy — Obowiązek uzasadnienia)

15

2011/C 219/22

Sprawa T-62/06 RENV R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2011 r. — Eurallumina przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

16

2011/C 219/23

Sprawa T-373/08: Postanowienie Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Nuova Agricast Srl przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — System pomocy państwa przewidziany w ustawodawstwie włoskim — Stwierdzenie zgodności systemu ze wspólnym rynkiem — Środek tymczasowy — Wykluczenie określonych przedsiębiorstw — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej, która przyznaje uprawnienia jednostkom — Brak — Oczywisty brak właściwości — Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

16

2011/C 219/24

Sprawa T-242/10: Postanowienie Sądu z dnia 27 maja 2011 r. — Danzeisen przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie nr 271/2010 — Skarga, która stała się bezprzedmiotowa — Umorzenie postępowania)

16

2011/C 219/25

Sprawa T-414/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 czerwca 2011 r. — Companhia Previdente przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

17

2011/C 219/26

Sprawa T-533/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2011 r. — DTS Distribuidora de Televisión Digital przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Zmiana modelu finansowania hiszpańskiego publicznego nadawcy RTVE rozpowszechniającego programy radiowe i telewizyjne — Decyzja Komisji uznająca nowy model finansowania za zgodny ze wspólnym rynkiem — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

17

2011/C 219/27

Sprawa T-87/11 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2011 r. — GRP Security przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienie publiczne na usługi — Stwierdzenie nieprawidłowości w niektórych dokumentach przedłożonych przez oferenta, któremu udzielono zamówienia — Decyzja nakładająca sankcję administracyjną na oferenta, któremu udzielono zamówienia i jednostronne rozwiązanie umowy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

17

2011/C 219/28

Sprawa T-261/11: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2011 r. — European Goldfields Ltd przeciwko Komisji

18

2011/C 219/29

Sprawa T-262/11: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2011 r. — Ellinikos Chrysos przeciwko Komisji

18

2011/C 219/30

Sprawa T-265/11: Skarga wniesiona w dniu w dniu 19 maja 2011 r. — Elmaghraby przeciwko Radzie

19

2011/C 219/31

Sprawa T-266/11: Skarga wniesiona w dniu w dniu 19 maja 2011 r. — El Gazaerly przeciwko Radzie

20

2011/C 219/32

Sprawa T-278/11: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2011 r. — ClientEarth i in. przeciwko Komisji

20

2011/C 219/33

Sprawa T-542/08: Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2011 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko ECHA

21

2011/C 219/34

Sprawa T-399/10: Postanowienie Sądu z dnia 7 czerwca 2011 r. — ArcelorMittal España przeciwko Komisji

21


PL

 

Top