Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 215, 21 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.215.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 215

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
21 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2011/C 215/01

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Irlandii z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Irlandię zaktualizowanego programu stabilności na lata 2011–2015

1

2011/C 215/02

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Włoch z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Włochy zaktualizowanego programu stabilności na lata 2011–2014

4

2011/C 215/03

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Łotwy z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Łotwę zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011–2014

8

2011/C 215/04

Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Malty z 2011 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Maltę zaktualizowanego programu stabilności na lata 2011–2014

10

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2011/C 215/05

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii

13


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 215/06

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

19

2011/C 215/07

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2)

21

2011/C 215/08

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6274 – Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6265 – CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 215/10

Kursy walutowe euro

26

2011/C 215/11

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią i Turcją

27

2011/C 215/12

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)  (2)

29


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2011/C 215/13

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej złożony przez Héraðsdómur Reykjavíkur w dniu 25 marca 2011 r. w sprawie Grund, elli- og hjúkrunarheimili przeciwko Lyfjastofnun (Islandzkiej Agencji Kontroli Leków) (Sprawa E-7/11)

31

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 215/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (2)

32

2011/C 215/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6309 – Macquarie Group/Airwave Solutions) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (2)

33


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top